Лубківський Роман Мар’янович

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Відомий український поет, громадський діяч Роман Мар’янович Лубківський передав до фондів НБУВ подароване білоруськими письменниками видання творів Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим..." (у пер. білорус. мовою).

Шаўчэнка Т. І мёртвым, і живым, і ненароджаным ... : вершы, паэмы, балады : пер. з украінскай / Тарас Шаўчэнка ; прадмова, падрыхтоўка тэкстаў, уклад., каментар : Таццяна Кабржыцька, Вячаслаў Рагойша ; ред. А. Зэкаў. – Мінск : Мастацкая література, 2014. – 655 с. : іл. – Білорус.

Видання присвячене 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря.
Вперше більш ніж за півстоліття представлено поезію Т. Г. Шевченка у класичних перекладах на білоруську мову.
Білоруських шевченкознавців постійно цікавлять питання генетичних зв’язків білоруської і української літератур. До їх вивчення зверталися Павло Ахрименко, Михайло Ларченко, Василь Борисенко («Шевченківські мотиви у творчості Янкі Купали»), Юліан Пширков («Тарас Шевченко і білоруська література»), Василь Івашин («Шевченко і шляхи розвитку білоруської поезії») та багато інших літературознавців. У книзі вміщено твори Т. Г. Шевченка у перекладах Янки Купали, Якуба Коласа, Петруся Бровки, Максима Танка, Віктора Шніпа та багатьох інших білоруських поетів. Видання містить ілюстративний матеріал про перебування Тараса Шевченка у ХVIII – ХІХ ст. у містах Білорусії, який супроводжується якісними фотокопіями (автопортрет письменника 1860 р.; меморіальні дошки та пам'ятники у Вільнюсі, Могильові, Бресті, Каневі, Мінську, Гомелі).

Дарувальник: 
Лубківський Р. М.
Подаровані книги: