Науково-практична конференція, присвячена річниці проведення Всеукраїнського референдуму 1991 р. та запровадженню інституту президентства в Україні «Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах: становлення, розвиток та сучасні тенденції»

Поділитися: 

25 листопада 2010 р. у приміщенні Національної бібліотеки України відбулася науково-практична конференція "Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах: становлення, розвиток та сучасні тенденції".

Організатори:
Фонд Президентів України НБУВ

Під час роботи конференції піднімались питання:

  • президентські ініціативи та їх реалізація – зарубіжний та вітчизняний досвід;
  • президентський курс і стратегія виведення країни з кризи, роль інституту президентства в удосконаленні державного управління;
  • трансформація інституту президентства в країнах світу – досвід для України;
  • інститут президентства в епоху глобалізації.

Програма конференції.

У рамках конференції відбудеться презентація електронних баз даних з проблематики інституту президентства та інших актуальних суспільно-політичних питань, створених Фондом Президентів України:

  • повнотекстова база даних «Інститут президентства»;
  • база даних архівних мультимедійних матеріалів;
  • база даних контент-аналізу газетних публікацій «Преса про політичних діячів України» за 1994-2009 рр.

Матеріали, схвалені оргкомітетом конференції, будуть опубліковані в збірнику "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського".

Фотоматеріали: 
25 листопада 2010 р. у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського відбулася науково-практична конференція "Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах: становлення, розвиток та сучасні тенденції"
Вітальне слово до учасників конференції генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, акад. НАН України О.С.Онищенка
Виступ заступника Голови Верховної Ради України, доктора політичних наук М.В.Томенка
Виступ заступника Голови Верховної Ради України, доктора політичних наук М.В.Томенка
Виступ доктора політичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України М. С. Кармазіної
Виступ директора Інституту європейських досліджень НАН України, доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка
Виступ доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, завідувача відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Н.М.Оніщенко
Виступ доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, радника Президії НАПН України В.М. Ткаченка
Учасник дискусії – кандидат філософських наук, професор Національного авіаційного університету, заслужений журналіст України Л.С.Тупчієнко
Виступ заввідділу Фонду Президентів України НБУВ Л.М.Галаган
Учасники конференції
Учасники конференції
Виступ кандидата політичних наук, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту залізничного транспорту О.В. Кузнєцової