«Бібліотечна наука, освіта і практика в умовах цифровізації комунікацій»

Поділитися: 
Дата події: 
21-12-2022

Під такою назвою 21 грудня 2022 року в онлайн-режимі на платформі Google Meet відбулися Восьмі бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника.

Інформаційну підтримку Восьмих бібліотечних студій надали періодичні видання «Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета» та «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»».

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків навколо актуальних напрямів функціонування бібліотечної справи України в умовах цифровізації комунікацій, розвитку бібліотекознавчих досліджень під час воєнного стану та підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної сфери.

Співорганізаторами цьогорічного заходу виступили Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого та Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

У засіданні взяли участь бібліотечні фахівці та викладачі профільних закладів вищої освіти, зокрема Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету культури і мистецтв, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Одеського національного політехнічного університету, Національного транспортного університету.

Вели засідання директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук О. М. Василенко та завідувач відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент О. Г. Кириленко.

До програми цьогорічних Студій було відібрано 13 доповідей, автори яких – соратники, колеги, учні-послідовники відомого вченого і педагога, українського бібліотекознавця, документознавця і бібліографознавця. Усі доповіді супроводжувалися презентаціями, що наочно підсилювало сприйняття та допомагало розкриттю заявлених тем.

Доповідь О. В. Григоревської, докторки наук із соціальних комунікацій, старшої наукової співробітниці, дослідниці-візитерки Вільного університету Брюсселя (Бельгія), міжнародної експертки Національного агентства з якості вищої освіти (Україна), присвячена основним напрямам діяльності AEQES (Agence pour l’Evalution de la Qualité de l’Enseignement Superieur) як незалежної державної агенції із забезпечення якості вищої освіти в Бельгії, викликала значне зацікавлення усіх присутніх, а не лише викладачів галузевих закладів вищої освіти.

О. М. Збанацька, професорка Київського національного університету культури і мистецтв, головна бібліотекарка Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, докторка наук із соціальних комунікацій, доцентка виступила з доповіддю «Вплив школи М. С. Слободяника на розвиток бібліотечної освіти та науки».

Особливості функціонування бібліотечної практики у контексті соціальних трансформацій у суспільстві розкрив О. Г. Кириленко, завідувач відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент.

О. Г. Яковенко, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства НБУВ, визначила основні фактори, які впливають на розвиток сучасної системи формування, використання та збереження бібліотечних фондів, охарактеризувала традиційні та інноваційні форми й методи роботи з фондом в умовах електронної комунікації.

Традиційно аргументованим був виступ завідувача кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного університету, кандидата мистецтвознавства, доцента, голови Асоціації документознавців України В. Г. Спрінсяна щодо особливостей підготовки фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа» в умовах воєнного стану.

Спікери засідання надали ґрунтовні відповіді на всі запитання, які зацікавили учасників. Увага доповідачів була зосереджена на контекстному полі сучасних досліджень та висвітлення наукового доробку доктора історичних наук, професора, члена Академії наук вищої освіти України, члена-кореспондента Міжнародної академії інформатизації М. С. Слободяника (1949–2015 рр.).

Завершуючи роботу Восьмих бібліотекознавчих студій, О. Г. Кириленко відзначив, що виголошені доповіді та презентації засвідчили високий науковий рівень доповідачів – теоретиків і практиків бібліотечно-інформаційної сфери України.

Підбиваючи підсумки онлайн-засідання, присвяченого пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника, О. В. Василенко констатувала, що завдання науковців і практиків України в умовах військової агресії мають бути сконцентровані на формуванні суспільного сприйняття бібліотеки як провідного соціального інституту в сфері науки, освіти й культури та активного суб’єкта інформаційно-комунікаційної діяльності.

Оксана Клименко,

завідувачка відділу наукових видань Інституту бібліотекознавства

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,

 кандидатка історичних наук, доцентка

Контактна інформація

Головний корпус по
просп. Голосіївський 3,
к. 333-335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-23-14
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-19-92
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-35-92