Час відповідальних рішень і трансформацій

Поділитися: 
Дата події: 
4-10-2022

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відкрилась Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг»

Загарбницька війна, яка докорінно змінила наше життя, змушує українське суспільство знаходити способи максимальної участі його членів у загальній справі наближення перемоги, а також у визначенні перспектив відродження й розвитку країни. Над цим працюють нині й науковці, дослідники, представники інформаційного та культурного «фронту».

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського є традиція щороку проводити міжнародні науково-практичні конференції, на яких обмінюватись досвідом розвою галузі й визначати наступні орієнтири з урахуванням стрімкого розвитку світових  новітніх технологій.

Однак нинішні реалії важко було передбачити. Але вони ще більше потребують осмислення, обговорення й аналізу, мозкового штурму й пошуку точок докладання зусиль науковців та працівників бібліотечних установ до згуртування суспільства, його інформаційного забезпечення в необхідних для країни діях.

4 жовтня  в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відкрилась Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг».

Метою цього науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань щодо розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в сучасних умовах, виокремлення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та визначення шляхів їх подолання, оприлюднення результатів актуальних наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.

Організатори конференції Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України, Асоціація бібліотек України.

В умовах воєнного стану та у зв’язку з продовженням обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобіганню гострої респіраторної хвороби COVID-19, захід проходить у змішаному форматі (офлайн / онлайн у режимі відеоконференції на платформі Zoom та Google Meet).

Конференцію відкрила генеральний директор НБУВ, член-кореспондент НАНУ Любов Андріївна Дубровіна. У своєму вступному слові вона наголосила на тому, що бібліотека як інституція є живою й актуальною у всі часи – миру, війни чи катаклізмів, тож усім учасникам форуму – високим професіоналам і патріотам як своєї справи, так і своєї країни, вона побажала конструктивної та плідної роботи. Нинішній стан українських бібліотек у зв’язку з викликами часу різний, є багато проблем, відтак головне завдання нашої сфери нині, зазначила генеральний директор НБУВ,  – рятувати ті бібліотеки, які постраждали від воєнних дій, іншим необхідно зберегти свої фонди і забезпечувати потреби своїх читачів. Головне завдання у нашій професійній сфері – це наукова, науково-інформаційна, аналітична діяльність, яку ми нині переформатовуємо під вимоги воєнного часу.  Зокрема, в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського максимально включилися в цю роботу Служба інформаційно-аналітичного забезпечення, Юридична бібліотека, продовжуємо активне наповнення електронного фонду, розширили обслуговування читачів. Гадаю, зазначила вона, що й усі бібліотеки відчули потребу підтримувати суспільство інформаційно, забезпечуючи необхідними соціокультурними джерелами. Адже ментальність людини має опиратись на культурну, соціокультурну діяльність свого народу, витоки й традиції, це даватиме їй сили для дій. Надзвичайно важливе питання сьогодні – збереження наших фондів, це справа нашої професійної честі. Крім того, перелаштування діяльності бібліотек на воєнний час передбачає і соціопсихологічний фактор роботи з кадрами, бо віра в нашу перемогу повинна утверджуватись і підтримуватись. Це три головних напрями нинішніх проблем діяльності галузі, а є ще й інші. Та я переконана, наголосила Л.А. Дубровіна, що ми, спираючись на наявний у наших фондах такий потужний, інформаційно ємкий  історичний контекст, втримаємо у цей складний час передову свого «фронту».

Перед учасниками конференції виступив почесний генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, радник Президії Національної академії наук України, академік НАНУ, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олексій Семенович Онищенко, який свого часу започаткував традицію проведення таких міжнародних конференцій і вже 20 років бере активну участь у визначенні їх тем і проблем та виступає особисто. У доповіді  «Проблеми гармонізації інновацій і традицій у бібліотечних ресурсах і сервісах» він наголосив на великій ролі бібліотек як носія грамотності людини і суспільства, на вмінні представників цієї  професії відчути больові точки, породжені нинішньою ситуацією. Бібліотеки є на передньому краї інформаційної війни, і бібліотечний внесок у перемогу буде тим значніший, чим краще працюватиме кожна ланка нашого соціокультурного ланцюга. Для більшого синергічного ефекту мають бути об’єднані зусилля як бібліотек, так і інших учасників інформаційного процесу: засобів масової інформації, творчих і мистецьких спілок, архівів та музеїв, громадських інституцій, представників цифрової сфери тощо, але саме бібліотеки мають відігравати в інформаційній складовій нашої боротьби об’єднавчу й концентруючу роль.

З початком роботи привітав учасників міжнародного зібрання заступник генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення НБУВ, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Валерій Микитович Горовий. Він відзначив, що в теперішній ситуації стосовно інформаційних процесів у нашому суспільстві в період війни ця конференція особливо потрібна і значуща. Вибрана свого часу стратегія бібліотеки Вернадського – орієнтація на ефективне використання електронних ресурсів – була дуже правильною й  далекоглядною, що особливо підтверджується в нинішніх умовах. Останнім часом,  виходячи з орієнтирів і рекомендацій владних і наукових центрів, в Україні було підтримано напрям на надання доступу різним категоріям людей до наявних у бібліотеках інформаційних ресурсів та до сучасного інфотворення – нового процесу в суспільній практиці. Оцифровані джерела, електронні інформаційні ресурси стають на вістрі  часу, вибудовується дуже потрібний і важливий інструмент управління і розвитком інформаційних ресурсів, і тим, що називається підвищенням творчого потенціалу українського суспільства, у зв’язку з долученням до інфотворення нових категорій користувачів та розвитком дистанційного обслуговування. У нинішній період війни управління інформаційними ресурсами стало надзвичайно актуальним, інформаційна війна з агресором набула гарячих форм, оперативного характеру й вимагає рішучого підвищення ефективності інформаційної діяльності. До цього процесу мають за можливості долучатись усі бібліотечні установи, що, цілком очевидно, потребує забезпечення належними електронними ресурсами, наголосив В.М. Горовий.

Міжнародна наукова конференція продовжує роботу в тематичних секціях, семінарах і круглих столах. До участі в ній, крім вітчизняних, долучились у дистанційному форматі фахівці зі Сполучених Штатів Америки та Австралії.

Також до конференції були підготовлені й презентовані книжкові виставки: «Державні символи України: герб, прапор, гімн. До 30-річчя ухвалення», «Українська державність: основні етапи розвитку», «Україна моя єдина. Україна моя гордість», «Місцеве самоврядування в Україні: історія та сьогодення», «Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія»,   «Нобелівська премія: 120 років заснування», «Святкові поштові листівки з фонду відділу образотворчих мистецтв»,  «Українські медичні журнали з фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій», Виставка видань Українського наукового інституту книгознавства (1922–1936) та Інституту книгознавства НБУВ (2014–2022).  

Крім того, до уваги учасників конференції та наших користувачів пропонуються й електронні виставки:

  •  Сучасна бібліотека: інноваційні трансформації ресурсів і послуг (відділ теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства) http://www.nbuv.gov.ua/exhibitions;
  •  Волонтерство (відділ науково-бібліографічної інформації) http://www.nbuv.gov.ua/node/5963
  •  Мелвін Дьюї та його УДК в сучасних реаліях бібліотек (відділ теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства) http://www.nbuv.gov.ua/node/5966
  • Малер і Відень (відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків) http://www.nbuv.gov.ua/exhibitions
  • Книги Богдана Лепкого в формуванні національної ідентичності українців і в духовному відродженні України (до 150-річчя з дня народження письменника) (відділ зарубіжної україніки Інституту книгознавства) http://www.nbuv.gov.ua/node/5972
  • До 150-річчя від дня народження видатної української оперної співачки Соломії Крушельницької (1872–1952) (відділ формування та використання газетних фондів) http://www.nbuv.gov.ua/node/5974
  • Кінопреса (з циклу «Професійна преса») (відділ формування та використання газетних фондів) http://www.nbuv.gov.ua/node/5975
  • Цивільний захист населення (відділ соціокультурної діяльності) http://www.nbuv.gov.ua/node/5973 
Фотоматеріали: