Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг»

Поділитися: 
Дата події: 
4-10-2022 до 6-10-2022

 

Місце проведення:

 

Україна, 03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3

 

Початок форуму:

 

Вівторок, 04 жовтня 2022 р.

 

Міжнародна наукова конференція

«БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕСУРСІВ І ПОСЛУГ»

м. Київ, 4–6 жовтня 2022 р.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг», м. Київ, 4–6 жовтня 2022 р.

Організатори конференції:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;

Асоціація бібліотек України.

 

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань щодо розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу в сучасних умовах, виокремлення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та визначення шляхів їх подолання, оприлюднення результатів актуальних наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.

 

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських організацій, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аспіранти.

 

Пленарне засідання. 

Секція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління

Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України;

Василенко Ольга Миколаївна, директорка Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

e-mail: libres@nbuv.gov.ua, vasilenko@nbuv.gov.ua

Учений секретар: Клименко Оксана Зіновіївна, завідувачка відділу наукових видань Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського кандидат історичних наук, доцент.

e-mail: klimenko_oz@ukr.net

Модератор: Сокур Олена Леонідівна, завідувачка відділу науково-методичної роботи Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій.

e-mail: sokurol@ukr.net  

 

Секція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань.

Науковий керівник: Лобузіна Катерина Вілентіївна, директорка Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.

e-mail: loboozina@nbuv.gov.ua, its@nbuv.gov.ua

Учені секретарі: Гарагуля Сергій Сергійович, завідувач відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій;

e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua

Коновал Людмила Володимирівна, завідувачка відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій.

e-mail: konoval@nbuv.gov.ua

 

Секція 3. Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку.

Науковий керівник: Закіров Марат Борисович, завідувач відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор політичних наук, доцент.

e-mail: zakirovmarat65@gmail.com

Учені секретарі: Горова Світлана Валеріївна, старший науковий співробітник відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.

e-mail: gorova.s@ukr.net

Пестрецова Ольга Олександрівна, наукова співробітниця аналітично-прогностичного відділу Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

e-mail: pestretsova@ukr.net

 

Секція 4. Трансформація українського книгознавства: до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства.

Науковий керівник: Ковальчук Галина Іванівна, директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор.

e-mail: kovalchuk.nbuv@gmail.com

Учений секретар: Мяскова Тетяна Євгенівна, старший науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

e-mail: myaskova@ukr.net.

 

Секція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики.

Науковий керівник: Шаповал Андрій Іванович, завідувач відділу археографії Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, старший науковий співробітник. 

e-mail: shai196@ukr.net

Учені секретарі: Сукало Алевтина Миколаївна, старший науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

e-mail: sukalo@nbuv.gov.ua

Майстренко Анжела Андріївна, старший науковий співробітник відділу археографії Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

e-mail: a_maistrenko@ukr.net

 

Секція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.

Науковий керівник: Івченко Лариса Василівна, завідувачка відділу музичних фондів Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат мистецтвознавства.

e-mail: lar.ivchenko@gmail.com

Учений секретар: Руденко Людмила Григорівна, старший науковий співробітник відділу музичних фондів Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат мистецтвознавства.

e-mail: lrudenko777@gmail.com

 

Секція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань.

Науковий керівник: Попик Володимир Іванович, директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

e-mail: popyk@nbuv.gov.ua

Учений секретар: Плющик Оксана Валентинівна, учений секретар Інституту біографічних досліджень, старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат філологічних наук, доцент.

e-mail: ibd@nbuv.gov.ua

 

Круглий стіл. Дослідники української діаспори.

Науковий керівник: Дзира Олеся Іванівна, завідувачка відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук.

e-mail: vzunbuv@ukr.net

Учений секретар: Антонова Вікторія Дмитрівна, молодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: vzunbuv@ukr.net

 

Круглий стіл. Роль інституту президентства у кризові часи: український та зарубіжний досвід.

Науковий керівник: Удовик Володимир Миколайович, директор Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

e-mail: fpu@nbuv.gov.ua, udovik@ukr.net

Учений секретар: Дем’яненко Людмила Григорівна, старший науковий співробітник інформаційно аналітичного відділу Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат філологічних наук.

e-mail: fpu@nbuv.gov.ua  demjanenkol@ukr.net

 

Семінар. Збереження і вивчення єврейської друкованої спадщини України.

Науковий керівник: Черноіваненко Віталій Віталійович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: chernoivanenko@gmail.com

Учений секретар: Батанова Тетяна Олександрівна, науковий співробітник відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: taniabatanova@gmail.com, judaicanbuv@gmail.com

 

Семінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України.

 Науковий керівник: Савчук Ярослав Ігорович, в.о. завідувача відділу фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук України, кандидат біологічних наук   

е-mailmajka42@ukr.net

Учений секретар: Затока Любов Петрівна, науковий співробітник відділу наукових технологій збереження фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

e-mail: lubsat@ukr.net

 

Під час конференції відбудуться:

Тематичні виставки.

 

Місце та час проведення конференції:

03039, Україна, Київ, Голосіївський проспект, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 4–6 жовтня 2022 р.

Конференція проходитиме в змішаному форматі, про проведення заходів конференції учасників буде поінформовано додатково.

 

Участь у роботі конференції:

Для участі у роботі Міжнародної наукової конференції потрібно зареєструватися на Порталі НБУВ.

http://conference.nbuv.gov.ua/site/registration

 

Занесені відомості зберігатимуться у реєстраційній базі даних і можуть бути Вами використані та оновлені при реєстрації для участі у наступних форумах, які організовуються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Якщо Ви вже зареєстровані, то Вам необхідно заповнити форму для авторизації на сайті та увійти у свій особистий кабінет.

http://conference.nbuv.gov.ua/site/login

 

В особистому кабінеті Вам необхідно провести реєстрацію на форум конференції та додати свої матеріали доповіді. Якщо у вас виникли запитання, або ви не можете зареєструватись звертайтесь до оргкомітету Конференції НБУВ.

контактна адреса оргкомітету conference@nbuv.gov.ua

 

Інструкція реєстрації учасників та розміщення доповідей на сайті «Конференції НБУВ» http://nbuv.gov.ua/node/4737

 

Термін подання рукописів ученим секретарям секцій, круглих столів, семінарів для опублікування у збірнику матеріалів конференції до 01 серпня 2022 р.

 

Завершення реєстрації учасників на веб-порталі НБУВ http://conference.nbuv.gov.ua/

без опублікування у збірнику матеріалів конференції

до 18 вересня 2022 р.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

До розгляду приймаються

матеріали, які раніше не публікувалися, оформлені відповідно до вимог.

 

Тези наукової доповіді:

  • обсяг до чотирьох сторінок,
  • анотація – 250 знаків,
  • ключові слова – 5-8 слів,
  • без списку використаних джерел.

 

Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються. Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції, мають наукове та прикладне значення. Роботи, які надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду. Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на конференцію відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями.

Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів. Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори.

У разі відхилення надісланих матеріалів, автору буде про це повідомлено ученим секретарем заходу конференції електронною поштою упродовж 10 робочих днів із дня реєстрації. Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

 

Вимоги до оформлення тез

Формат А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси та зайві пробіли.

 

Контакти:

В. о. ученого секретаря оргкомітету конференції

Білінець Наталія Григорівна 

молодший науковий співробітник НБУВ

(097) 055-98-18

 

Оргкомітет конференції

e-mail: conference@nbuv.gov.ua

Тел.: (044) 524-23-14; (044) 524-35-92;

 

Детальна інформація – на веб-порталі НБУВ

www.nbuv.gov.ua