Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади

Напрями роботи:

Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) — структурний підрозділ Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, створений 1992 р. для введення  в широкий суспільний обіг матеріалів фондів НБУВ, моніторингу й опрацювання зростаючих інформаційних потоків, удосконалення інформаційно-аналітичного обслуговування суспільних інститутів України.

Служба — науковий підрозділ, діяльність якого полягає у підготовці інформаційно-аналітичної та аналітично-прогнозної продукції на базі використання інформації електронних і друкованих ЗМІ, всіх видів фондів НБУВ, інших відкритих джерел; предметом спеціальної наукової уваги СІАЗ є дослідження електронних інформаційних технологій в бібліотечній сфері.

Пріоритетними напрямами розвитку СІАЗ є використання новітніх інформаційних технологій, передових методів моніторингу й обробки інформації, посилення аналітичної і прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах Служби, розробка теоретичних та науково-практичних питань бібліотечного обслуговування на основі впровадження електронних інформаційних технологій. Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції Служби — найвищі та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації.

Інформаційно-аналітична продукція: «Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності», «Україна: події, факти, коментарі», «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки», «Резонанс», «Шляхи розвитку української науки», «Безпека підприємництва»та інші спеціальні видання згідно з потребами замовників.

Контактна інформація

+38(044) 524-2548
siaz@pochta.ru
siaz2004@yandex.ru