Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Поділитися: 
Дата події: 
6-07-2020

Нещодавно відбулася велика й надзвичайно приємна для Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського загалом і для відділу музичних фондів Інституту книгознавства зокрема подія. У видавничому домі «Академперіодика» НАН України надруковано тираж нашої колективної праці – наукового видання «Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (обсяг 104 друкованих аркушів, наклад –– 200 примірників).

Видання здійснено за кошти Цільової комплексної програми «Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України». Творчий колектив Відділу музичних фондів (відповідальний редактор Л. Г. Руденко, науковий редактор Л. В. Івченко; укладачі: Л. В. Івченко, Л. Г. Руденко, І. В. Савченко, Є. В. Кожушко, С. А. Літвінова, О. А. Цибульська, К. В. Азюковська, І. С. Куркова) висловлює щиросердечну вдячність співробітникам ВД «Академперіодика», які працювали над втіленням нашої праці у видання: Анні Радченко, Зої Болкотун, Вадиму Рего, Тетяні Шендерович, Євгену Ільницькому, Вікторії Каніщевій та іншим. Окрема подяка за підготовку ілюстрацій до видання співробітнику відділу інформаційно-комунікаційних технологій Інституту інформаційних технологій НБУВ провідному бібліотекарю А. І. Забіяці. Не менш щиро й сердечно дякуємо також науковцям і колегам, до яких зверталися автори-укладачі у процесі роботи та апробації її окремих фрагментів, — І. Д. Войченко, І. Д. Гамкалу, Г. І. Ковальчук, М. Д. Копиці, І. М. Лисенку, К. В. Лобузіній, О. В. Москальцю, В. Ю. Омельчуку та іншим, а також керівництву бібліотеки за розуміння та підтримку.
Робота над нотобібліографією Тараса Шевченка тривала з 2013 року, коли у відділі музичних фондів було розпочато формування бази даних «Музична Шевченкіана». У роботі над формуванням електронного ресурсу, що став основою цього каталогу, брали участь усі співробітники відділу: Л. В. Івченко, Є. В. Кожушко, І. С. Куркова, С. А. Літвінова, О. А. Макогон (Шевченко), Л. Г. Руденко, І. В. Савченко, О. А. Цибульська і колеги, які нині не працюють у відділі з різних причин: К. В. Азюковська, І. Ф. Бобришева, О. А. Вакульчук, В. Г. Гурина.
У процесі роботи використовувались бібліографічні описи музичної Шевченкіани з традиційного каталогу на картках, де зберігаються записи, здійснені нашими попередниками, починаючи від 30-х років ХХ століття. Нашими маяками були провідні музикознавці-шевченкознавці. 

Так, старші співробітники відділу добре пам’ятають Олександра Андрійовича Правдюка (1926–1994) –– видатного фольклориста і автора фундаментальних досліджень у галузі музичної Шевченкіани, який багато років був читачем у нашому читальному залі. У фонді відділу зберігається примірник його збірки «Народні пісні на слова Тараса Шевченка» (Київ : Вид-во АН УРСР, 1961), що була «першою спробою подати в більш-менш повному вигляді кращі пісні на слова Т. Г. Шевченка» з дарчим написом: «Музичному відділу Бібліотеки АН УРСР від упорядника. 20.Х.1961 р. О. Правдюк». Немов естафету передано нам від Олександра Правдюка. Важко уявити собі нашу сьогоднішню музичну Шевченкіану без його досліджень, так само, як і без дослідження Антоніни Касперт (Шевченко і музика : Нотографічні та бібліографічні матеріали (1861–1961) / склала А. І. Касперт. — Київ : Мистецтво, 1964), яка у свою чергу спиралася на досвід Миколи Грінченка, пам’яті котрого й було присвячено її довідник «Шевченко і музика» . Маємо надію, що і наш науковий каталог не буде останнім у низці досліджень музичної Шевченкіани, оскільки тема ця є невичерпною, як і любов народу до Великого Кобзаря.
Науковий каталог «Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» укладено з метою подати систематизовану інформацію про друковані та рукописні музичні твори, народні пісні та їхні обробки на тексти великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка, а також про музичні твори, написані за мотивами його творчості або присвячені поетові, що зберігаються у найбільшому в нашій державі нотному зібранні — відділі музичних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Науковий каталог складається із передмови «Про науковий каталог» (Л. Івченко), вступної статті «Про «Музичну Шевченкіану НБУВ» (Л. Руденко), 5 розділів, покажчика імен, систематичного покажчика (І. Савченко). Важливе значення у науковому каталозі належить змісту, який фактично замінює покажчик назв.

Перший розділ — «Музичні твори на тексти Тараса Шевченка». У розділі міститься інформація про окремі музичні твори на тексти Т. Г. Шевченка –– оригінальні (авторські) музичні твори композиторів, обробки народних пісень (із визначеними та невизначеними авторами обробок); народні пісні (як анонімні, так і ті, де автора вдалося встановити). Нотні джерела в розділі систематизовано за гаслами, які відповідають назвам текстів Шевченка. Якщо назва музичного твору не збігається з текстом поета, а дана композитором або редактором, то застосовується гасло-посилання до першоджерела. Гасла подаються за абеткою, і саме такий – абетковий – спосіб  розташування матеріалу видається оптимальним, враховуючи якнайширшу аудиторію користувачів каталогом. Адже для того, щоб знайти музичні твори, написані на певні слова, немає необхідності знати або пригадувати, з якої поезії Шевченка вони походять. І навпаки, якщо відомо тільки назву музичного твору, легко дізнатися, хто з композиторів написав музику і який саме текст поета став його основою. У першому розділі міститься 384 гасла, до цього розділу також віднесено з десяток творів, автором яких зазначено Т. Г. Шевченка помилково.

Другий розділ — «Музичні твори за мотивами творів Т. Шевченка». У розділі подається бібліографічна інформація про музичні твори за мотивами поезій Тараса Шевченка, тобто ті, в яких літературний текст Шевченка слугував основою, сюжетом, епіграфом, а сама ж програма або лібрето твору створені композитором або лібретистом. Здебільшого в розділі описано сценічні твори, уривки зі сценічних творів, симфонічна, інструментальна музика. У цьому ж розділі розміщено інструментальні переробки пісень на тексти Т. Г. Шевченка (для фортепіано, струнного квартету, духового оркестру). Розташовано описи за гаслами — назвами творів Шевченка, а далі — за прізвищами композиторів (за абеткою), спочатку публікація повного твору чи партитури, а за ними — окремі уривки та переклад для іншого складу виконавців, у разі публікації того самого твору — за прямою хронологією.

Третій розділ — «Присвячено Шевченкові». У розділі систематизовано музичні твори про Тараса Шевченка і присвячені йому твори. Для впорядкування до цього розділу відбирались усі музичні твори про Шевченка, ті, у яких зазначено присвяту на титульному аркуші чи перед нотним текстом, або вони мають не оголошену присвяту, про яку відомо з історії написання та побутування твору. До розділу увійшли тільки ті вокальні твори, котрі написані на будь-які літературні тексти, крім Т. Шевченка. Описи у розділі систематизовано за жанровими ознаками музичних творів і розташовано за рубриками: народні пісні; опери, ораторії, кантати; вокальні твори (хори та солоспіви); твори для симфонічного та духового оркестрів; твори для струнного оркестру, струнного квартету та скрипки; твори для сольних інструментів (в основному фортепіано). Розташування описів у відповідних рубриках — за абеткою народних пісень чи композиторів і прямою хронологією.

 

Четвертий розділ — «Улюблені, використані та записані Т. Шевченком народні пісні». Порядок розташування описів — народні пісні за абеткою і пряма хронологія видань.
 

 

 

П’ятий розділ — «Основні використані нотні збірки». У цьому розділі бібліографічно описано нотні збірки (тобто джерела, де представлено більше одного твору). Розділ містить основні бібліографічні описи (аналітичних описів і описів моновидань тут немає) і складається з трьох підрозділів. У першому описані збірки за назвами, там подано твори різних композиторів на слова Т. Шевченка (розташовано за абеткою назв), у другому — збірки за композиторами, кожна збірка вміщує твори одного автора на тексти Тараса Григоровича (розташовано за абеткою композиторів), у третьому — збірки народних пісень, де трапилися пісні на слова Т. Г. Шевченка або записані чи використані ним. Фактично цей розділ інформує про більшість збірок, з яких зроблено аналітичні описи для попередніх розділів.

Довідково-допоміжний апарат каталогу містить два покажчики.

1. Іменний покажчик. Наводяться прізвища осіб, які є авторами музики, слів, лібрето, літературних першоджерел, обробок, аранжувань, оркестровок або укладачами, редакторами видання, перекладачами літературних текстів, авторами художнього оформлення, фольклористами чи особами, від яких записано мелодію. Там же зазначені інші особи (не автори), які згадані у виданні (портрети, присвяти, репертуар тощо). Від варіантних форм прізвищ, розкритих псевдонімів та криптонімів даються посилання на справжні прізвища осіб (усього 1480 прізвищ).

2. Систематичний покажчик (за засобами виконання) укладений Іриною Савченко.

Завдяки тому, що нотний фонд НБУВ є найбагатшим у нашій країні, запропонована у цій праці віртуальна колекція «Музична Шевченкіана» має велику наукову, історичну та художню цінність. Хронологічне охоплення документів доволі тривале: від 1833 і до 2017 року. Але, на жаль, науковий каталог «Музична Шевченкіана у фондах НБУВ» не може претендувати на стовідсоткову повноту висвітлення теми, оскільки не все, що було написано композиторами, опубліковано, й не все, що опубліковано, потрапило до сховища відділу музичних фондів НБУВ. Також не виключено, що деякі твори опинилися поза нашою увагою.

Сподіваємося, що науковий каталог «Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» стане помітним внеском у розвиток музичного джерелознавства та нотобібліографії, новою джерельною базою для вивчення музичних інтерпретацій творчості Великого Кобзаря. Адже матеріали праці можна використовувати у довідкових виданнях та енциклопедіях, у програмах спеціальних і загальних курсів з історії музичного мистецтва, під час укладання підручників і навчальних посібників, створення навчальних програм. І загалом він стане цікавим і потрібним усім тим, хто поціновує українську пісню. До того ж ця наукова праця з порівняно новою структурою значно полегшить добір репертуару виконавцям.

Усі описи «Музичної Шевченкіани» вже доступні на сайті НБУВ, що суттєво спрощує користувачам бібліотеки пошук цінних матеріалів,які зберігаються в її фондах.

© Людмила Руденко, с. н. с. відділу музичних фондів НБУВ
© Лариса Івченко, зав. відділу музичних фондів НБУВ

Фотоматеріали: