Олександр Петрович Оглоблин: дослідження наукової спадщини

Поділитися: 
Дата події: 
6-12-2019

У читальній залі відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського експонується книжкова виставка, приурочена до 120-річчя від дня народження українського історика, архівіста та політичного діяча Олександра Петровича Оглоблина (6 грудня 1899 – 16 лютого 1992).

В експозиції розміщені праці його авторства, тематика яких дуже широка: козацько-гетьманська держава Хмельниччини та Мазепинської доби; маловідомі діячі XVIII–XIX ст.; українська історіографія 1917–1956 років тощо.  Неабиякий інтерес історика проявився до знаного твору «Історія Русів», про що свідчить значний діапазон питань, які він порушував: інформація про перші друковані звістки, авторство, списки тощо. Представлені також його археографічні публікації документів та спогадів: «Листи І. Мазепи до Адама Синявського» (Нью-Йорк, 1975); «З невиданих листів Василя Горленка до Миколи Стороженка (1893–1905)» ( Париж, 1952), «Спогади про М. Зерова й Павла Филиповича» (Мюнхен, 1963) тощо. На виставці можна ознайомитись також з працями О. Оглоблина іноземною мовою: «Treaty of Pereyaslav 1654» (Toronto–New York, 1954), «Ukrainian Historiograpy 1917–1956» (New York, 1957). Відзначився вчений  і в написанні передмов до праць сучасників: Б. Крупницького, Л. Биковського, Л. Винара, Н. Полонської-Василенко тощо.

Найбільш широко на виставці представлені статті дослідника, присвячені висвітленню діяльності представників історичної науки та культурної інтелігенції: В. Антоновича, О. Шульгина, Г. Нарбута, М. Василенка, В. Модзалевського тощо. Вони були опубліковані в українських закордонних часописах та альманахах, серед яких: «Арка» (м. Мюнхен), «Київ» (м. Філадельфія), «Наша культура» (м. Вінніпег), «Україна» (м. Париж), «Український історик» (м. Нью-Йорк–Торонто–Мюнхен) тощо.

Окремий блок робіт стосується вивчення життєвого та творчого шляху самого науковця, почесне місце серед яких займають збірники на його пошану та статті про його науково-академічну діяльність. Найбільшими та найповнішими з них є «Збірник на пошану професора доктора О. Оглоблина» за редакцією В. Омельченка (Нью-Йорк, 1977) та «Студії з історії України» за редакцією Л. Винара (Нью-Йорк–Торонто–Київ, 1995). У них містяться як біографічні матеріали про дослідника (біографія, листування, фото), так і праці самого історика, дослідження його наукової спадщини та бібліографія праць про нього. На виставці представлено чимало статей закордонних дослідників, що висвітлюють багатогранний талант О. Оглоблина. Серед них: Ю. Бойко, Н. Полонська-Василенко, О. Субтельний та ін.

Виставка експонуватиметься упродовж 6 грудня 2019 – 6 січня 2020 р. за адресою: вул. Володимирська, 62, к. 302 (3 поверх). Запрошуємо всіх зацікавлених її відвідати.

 

Катерина Петриченко,

молодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки

Інституту книгознавства НБУВ

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)