Будзар М., Ковальов Є. "Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал...": листи Григорія Ґалаґана до дружини

Поділитися: 

У публікації репрезентовано комплекс листів з багаторічного листування Григорія Ґалаґана (1819-1888), одного з найпомітніших представників дворянства Лівобережної України XIX ст., великого землевласника, громадсько-політичного та культурно-освітнього діяча, з дружиною, Катериною Ґалаґан, уродженою Кочубей (1826-1896). 32 листи, пронумеровані автором власноруч, охоплюють першу половину 1858 р., коли Г. Ґалаґан долучився до розробки селянської реформи в Російській імперії. Листи утворюють епістолярний цикл значної змістовної ваги. Його провідна тема – участь автора у заходах із підготовки "емансипації селян" – доповнюється відомостями про функціонування кількох взаємопов’язаних соціально-комунікативних мереж, визначених громадсько-політичною діяльністю, соціокультурними пріоритетами, родинними та господарськими контактами автора.
Для фахівців у царині гуманітарних наук, а також для широкого кола поціновувачів вітчизняної історико-культурної спадщини.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)