В Інституті рукопису НБУВ опубліковано першоджерела з історії цивілізацій Причорномор’я і грецької діаспори – архів протоієрея Трифілія Карацоглу

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського опубліковано результати комплексного дослідження архіву документів, що належали маріупольському протоієрею Трифілію Карацоглу, і перебувають нині у фондах Інституту рукопису НБУВ. Видання підготовлене до друку відомим дослідником грецької історії, науковим співробітником Інституту рукопису НБУВ канд. філолог. наук Євгеном Чернухіним.

Чернухін Є. Архів протоієрея Трифілія Карацоглу : першоджерела з історії греків Криму та Надазов’я XVIII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т історії України ; під ред. О. Хамрая. – Київ, 2016. – 320 с., іл.

У праці представлені археографічні описання та тексти рукописних матеріалів, які колись належали протоієреєві Трифілію Карацоглу, одному з духовних очільників греків, які були переселені з Криму до Надазов’я в 1778–1780 рр. Документи, складені новогрецькою, російською та тюрськими мовами, розкривають особливості духовно-релігійного життя кримських греків XVIII ст., а також церковної організації та побуту мешканців Маріупольської округи в перші десятиліття після переселення.

Науковий апарат видання вміщує покажчик власних імен і географічних назв, що трапляються в описах, ілюстрації, а також списки скорочень та список сучасних шифрів зберігання документів із вказівкою на порядковий номер їхніх позицій у запропонованій праці.

Видання стане в пригоді історикам і філологам, елліністам і тюркологам, етнологам і релігієзнавцям, а також усім, хто досліджує історію цивілізацій Причорномор’я і грецької діаспори.

Прес-служба НБУВ

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація