Мицик Юрій Андрійович

Юрій Андрійович Мицик, відомий історик, доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ видання: Мицик Ю. А. Петро Могила / Ю. А. Мицик, В. М. Нічик, З. І. Хижняк; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." . - К., 2014. - 399 c. На підставі дослідження опублікованих і архівних джерел висвітлено життєвий шлях св. Петра Могили - одного з найвидатніших церковних, культурних і політичних діячів України XVII ст. Проаналізовано найважливіші риси його світогляду. Увагу приділено особливостям мовної концепції та освітньої реформи Петра Могили. Висвітлено його роль у боротьбі за зміцнення православної церкви.
Дарувальник: 
Мицик Ю. А.
Подаровані книги: