Редакція газети "Літературна Україна"

Редакція газети "Літературна Україна" подарувала НБУВ видання:

1. Біографії / упоряд. Сергій Козак, Ганна Протасова. - К. : Літ. Україна, 2013. - 180 с.

Дарувальник: 
Редакція газети
Подаровані книги: