Інститут президенства в Україні та зарубіжних державах

Колекція книг і збірників чотирьох перших президентів України – Л.М. Кравчука, Л.Д. Кучми, В.А.Ющенка та В.Ф. Януковича містить матеріали у формі особистих наукових досліджень, вибраних статей, спогадів і роздумів, а також витягів із щоденників, виступів та інтерв'ю, в яких висвітлюється процес становлення та розвитку української державності наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Колекція розкриває особливості проведення політичних, економічних та адміністративних реформ в Україні, висвітлює формування її зовнішньополітичних пріоритетів, що супроводжувалися розв’язанням міждержавних і міжнародних проблем, налагодженням співробітництва з іншими країнами і міжнародними організаціями, зокрема з Росією, США, СНД, НАТО та Європейським Союзом.
Колекція дозволяє з’ясувати особисту участь та роль українських президентів у розбудові незалежної держави, їх особисте ставлення до історичного минулого, традицій українського народу, а також – до важливих сучасних подій і процесів в Україні як, наприклад, до «помаранчевої революції» 2004 р.
Матеріали колекції також дозволяють відстежити особливості політичної боротьби в Україні, реалізацію виборчих обіцянок та логіку дій політиків на чолі провідних політичних партій, уряду та держави як в періоди перебування при владі, так і під час опозиційної діяльності. Колекція книг допоможе дослідним і зацікавленим громадянам краще зрозуміти суспільно-політичні та соціально-економічні процеси державотворення, що відбувалися і відбуваються в Україні.

1. Фото Науково-практичний коментар Закону України «Про вибори Президента України» / За ред. Ю.Б. Ключковського. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 408 с.
2. Фото Вибори Президента України – 2004: проблеми теорії та практики. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 9 – 10 червня 2005 року. – К.: Атака, 2005. – 640 с.
3. Фото

Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз. – К.: видавництво «Юридична думка», 2004. – 176 с.

У книзі розкриваються проблеми застосування процедури імпічменту як інституту політичної та конституційної відповідальності. Аналізуються норми, які закріплюють підстави ініціювання процедури імпічменту та її проведення.

  4. Фото

  Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 490 с.

  У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

   5. Фото

   Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 458 с.

   У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

    6. Фото

    Кармазіна М.С. Президентство: український варіант / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. — К. : Бланк-Прес, 2007. — 365 с.

    У книзі висвітлюється коло проблем, що пов’язані з походженням, розвитком та поширенням інституту президентства в світі. Особлива увага приділяється становленню та розвитку інституту в незалежній Україні. Зокрема, досліджується специфіка його функціонування у період президентства Л. Кравчука та Л. Кучми.

     7. Фото

     Кравчук Л.М. Держава і влада: досвід адміністративної реформи. – К.: Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», 2001. – 192 с.

     У книзі голова Державної комісії з проведення адміністративної реформи, перший Президент України розмірковує про її суть та перспективи, зокрема, чому вона не йде запланованими темпами і визначеним курсом.

      8. Фото

      Кучма Л.Д. Украина – не Россия. – М.: Время, 2004. – 560 с., ил. – (На укр. яз.)

      В книзі зроблена спроба пояснити найбільш складні та болючі питання у відносинах українського та російського народів, проблеми спільної культурно-історичної спадщини та взаємних «боргів». Книга написана українською мовою.

       9. Фото

       Кучма Л.Д. Вірю в український народ. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000. – 504 с.

       Вибранні статті та публічні виступи Президента України Л.Д. Кучми, що засвідчують та відтворюють етапи творення Української державності в умовах незалежності.

        10. Фото

        Кучма Л.Д. После майдана: Записки президента. 2005 – 2006. – К.: Довира; М.: Время, 2007. – 688 с., ил. – (серия «Диалог»). (на рос. та укр. мовах).

        В книзі зібрано витяги з записів щоденників, котрі автор, президент України (1994 – 2004), вів протягом 2005-2006 років.

         11. Фото

         Juszenko W. Wierze, wiem, mozemy! – Warszawa: Wydawnictwo REA s.j.; К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 216 s.

         Сторінки життя і діяльності, етапи формування позиції 3-го Президента України В.А. Ющенко.

          12. Фото

          Ющенко В. Вірю! Знаю! Можемо! / Упорядн.: А.М. Євтушенко, В.А. Дроздова, Л.З. Науменко; За ред. Р.І. Чирви, В.Т. Майбороди, Ю.В. Володіної – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 436 с. + 48 с. кол. вкл.

          Сторінки життя і діяльності, етапи формування позиції 3-го Президента України В.А. Ющенко.

           13. Фото

           Ющенко В. До нації. Вибрані промови. / Передм. М.Г. Жулинський; упоряди. Д.Р. Лубківський, наук. ред. Ю.Г. Рубан. – К.: НІСД, 2010. – 464 с., іл.

           У збірнику вміщено промови Президента України В.А. Ющенко (з 2005 – 2010 рр.).

            14. Фото

            Янукович В.Ф. Як Україні далі жити. Статті, виступи, роздуми. – К.: «Дизайн Принт», 2008. – 306 с., [8] c.: іл.

            У збірнику вміщено статті, виступи, листи В.Ф. Януковича за часів його прем’єрства та в опозиції (2007 – 2008 рр.).

             15. Фото

             Янукович В.Ф. Уряд України: перші 100 днів. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2006. – 74 с., [16] c.: іл.

             В книзі підведені перші висновки діяльності уряду В.Ф. Януковича (2006 – 2007 рр.).

              16. Фото Янукович В.Ф. В политике не бывает окончательных побед и поражений: статьи, интервью, выступления 2005 год. – [Б.м], [б.и.], [2006] – 232 с.
              17. Фото

              Янукович В.Ф. Инфраструктура промышленного региона: теория, практика, перспективы. – Донецк : ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток, 1999. – 168 с.

              Розглянуто основні проблеми формування та розвитку інфраструктури промислового регіону, визначено принципи регіонального управління економікою.

               18. Фото

               Спажук В.И. Истинно созидатель. – Донецк: Издательство «Донеччина», 2004. – 224 с., ил.

               Літературно-філософський портрет В.Ф. Януковича заснований як на авторському баченні, так і на поглядах видатних співвітчизників.

                19. Фото

                Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика. – М.: Издательская группа ИНФРА•М – НОРМА, 1996. – 240 с.

                Видання присвячене аналізу інституту Президента в системі державної влади Росії.

                 20. Фото

                 Стратегия для России: повестка дня для Президента-2000. – М.: Издательство «ВАГРИУС», 2000 – 351 с.

                 В книзі представлені висновки досліджень проведених Радою з питань зовнішньої та оборонної політики в рамках програми «Стратегія для Росії».

                  21. Фото

                  Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 428 с., ил.

                  Ця книга – своєрідний підсумок «десятиліття» Бориса Єльцина в російській політиці, велика увага приділяється подіям, які припадають на його другий президентський строк.

                   23. Фото

                   Акаев Аскар Памятное десятилетие. Трудная дорога к демократии. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 528 с., ил.

                   Книга є своєрідним звітом Президента перед своїм народом про те, що було зроблено і має бути зробленим в майбутньому для процвітання Киргизстану та його громадян. В основі видання лежать особисті спогади першого Президента суверенної Республіки Киргизстан.

                    24. Фото

                    Askar Akaev. Presidents are not born, they are elected by the nation. – Hanover: Maek Films, 1998. – 214 p.

                    Фотоальбом президентської діяльності Президента Киргизстану Аскара Акаєва.

                     25. Фото

                     Назарбаєв Н. Політика миру і злагоди / Пер. з рос. В. Ціпка, С. Соловйова. – К.: Етнос, 2007. – 311 с., [16] с.: іл., портр.

                     У збірнику вміщено доповіді Президента Республіки Казахстан.

                      26. Фото

                      Назарбаєв Н. Казахстан – 2030: Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців: Послання Президента країни до народу Казахстану: Пер. з рос. – К.: МАУП, 1999. – 184 с.

                      Н. Назарбаєва на І – ХІІ сесіях Асамблеї народів Казахстану протягом 1995 – 2006 років.

                       27. Фото

                       Назарбаєв Н. В потоці історії. Казахстан – 2030: Процвітання, безпека і покращення добробуту всіх казахстанців: Послання президента країни до народу Казахстану. Критичне десятиріччя. – К.: Етнос, 2006. – 392 с., [16] с., іл., портр.

                       Висвітлюється ретроспективні та перспективні проблеми утвердження державної незалежності Казахстану, довгий історичний шлях казахського народу до неї, механізми модернізації казахської національної самосвідомості, окреслено основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Казахстану до 2030 року.

                        28. Фото

                        Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан. – Анкара: Пелин Офсет, 1995. – 208 с.

                        Фотоальбом президентської діяльності Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

                         29. Фото

                         Bowman J. The history of the American Presidency. – North Dighton, World Publication Group, Inc., 2002. – 200 p.

                         Подана історія американського інституту президентства в персоналіях 43 президентів США.

                          30. Фото The world book of America’s presidents. The President’s World. Vol. I – Chicago: World Book, Inc, 2001. – 159 p.
                          31. Фото

                          The world book of America’s presidents. The President’s World. Vol. II – Chicago: World Book, Inc, 2001. – 296 p.

                          Даний двохтомник є енциклопедією з питань становлення, формування, та еволюції інституту президентства в Сполучених Штатах. Поряд з загальними питаннями розвитку даного інституту подано біографії 43 президентів США.

                           32. Фото

                           Барак Обaма. 44-й Президент Сполучених Штатів. – [Б. м.], [б. и.], [2008]. – 16 с.

                           У брошурі висвітлено коротку біографію та інформацію про сім’ю президента, його бачення майбутнього США. Частина видання присвячена особистості американського віце-президента адміністрації Б.Обами, Джозефу Байдену.

                            33. Фото

                            Інавгураційні промови Президентів США / Пер. з англ. В.К. Горбатюка; Худож.-оформлювач Б.П. Бублик. – Харків: Фоліо, 2009. – 335 с.

                            До збірника ввійшли інавгураційні промови всіх обраних Президентів США.

                             

                             

                             

                            Контактна інформація

                            Голосіївський пр., 3,
                            2-й поверх, к. 307.
                            +38 (044) 525-5470
                            9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)