Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань

Поділитися: 
Дата події: 
5-06-2024

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інститут біографічних досліджень

 

До 30-річчя Інституту біографічних досліджень

ХХ Біографічні читання,

присвячені пам’яті засновника і першого директора
Інституту біографічних досліджень НБУВ
доктора історичних наук, професора
Віталія Сергійовича Чишка 
(1951–2003)

 

Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань

 

Шановні колеги!

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського запрошує до участі в роботі ХХ Біографічних читань, які відбудуться 5 червня 2024 року о 10.00.

Читання є науковою платформою для обговорення нових підходів і напрямів, орієнтованих на подальший поступ біографічних досліджень, впровадження сучасних форм і методів дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції й поширення біографічних знань

До участі в роботі Читань запрошуються вчені наукових установ, закладів вищої освіти та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних центрів.

Передбачається зосередити увагу на обговоренні таких проблем:

 • Завдання біографіки ХХІ століття в новітніх теоретико-методологічних  напрацюваннях вітчизняних і зарубіжних учених;
 • Біографічні виміри глобальних суспільно-політичних криз та воєнних конфліктів;
 • Вітчизняна біографіка в контексті глобальної історії України;
 • Герої біографічних наративів миру і війни: зміна парадигми?
 • Трансформації біографічних досліджень на тлі деколонізаційних процесів в Україні; 
 • Майбутній простір української біографіки: подолання постімперских і посткомуністичних імперативів, критичне осмислення колоніальної спадщини в Україні, доля поколінь українців, які змушені були працювати в умовах тоталітарного суспільства;
 • Збереження наукових засад сучасної біографіки у все більш політизованих середовищах світу;
 • Впровадження в практику дослідницької, видавничої та інформаційної роботи досягнень сучасної європейської та світової гуманітаристики, нових форм і методів реконструкції й репрезентації біографій, комунікації між дослідниками, видавцями, бібліотеками й читачами та користувачами біографічної інформації;
 • Розкриття засобами біографіки творчого, креативного людського потенціалу України крізь віки;
 • Теоретичні й науково-прикладні питання використання новітніх форм і засобів розбудови електронних ресурсів біобібліографічної інформації;
 • Впровадження нових форм і методів підтримки професійної й аматорської біографічної дослідницької творчості, пропаганди біографічного знання, заохочення біографічного читання.

 

Читання проходитимуть у змішаному форматі, інформацію про організаційні та технічні аспекти їх проведення буде повідомлено додатково.

Тексти доповідей і повідомлень учасників передбачається опублікувати в електронному науковому збірнику Інституту біографічних досліджень «Biography. Біографіка. Біографістика», а відеозаписи виступів оприлюднити на однойменному ютуб-каналі інституту.

Участь у роботі Читань.

Для участі в Читаннях необхідно подати тези доповідей / повідомлень (вимоги щодо оформлення подано нижче).

Термін подання заявок для доповідей – до 20 травня 2024 р.,

    рукописів тез – до 1 червня 2024 р.

Робочі мови: українська, англійська, польська.

Регламент виступів: доповіді – до 10 хв., повідомлення – до 5 хв.

Організаційний внесок не передбачено.

 

Контакти:

Учений секретар Інституту біографічних досліджень Плющик Оксана Валентинівна, к.філол.н., старша наукова співробітниця:

e-mail: ibd@nbuv.gov.ua

Тел.: (096)499-20-79

 

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися, оформлені відповідно до вимог, наведених у додатку. Тези наукової доповіді: обсяг до 6 сторінок, анотації українською та англійською мовами – до 250 знаків з пробілами, ключові слова – 5–8 слів, список використаних джерел – не більше 10 позицій.

 

Матеріали, які не відповідають вимогам і проблематиці Читань, до розгляду не приймаються.

Оргкомітет залишає за собою право кінцевого відбору доповідей на Читання відповідно до оголошеної тематики та за якісними критеріями.

Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, зокрема в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів.

Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори.

У випадку відхилення надісланих матеріалів автору буде про це повідомлено електронною поштою впродовж 5 робочих днів із дня отримання тез. Матеріали мають бути ретельно підготовлені, вони не рецензуються, не повертаються, не підлягають додатковому редагуванню.

Оргкомітет

Додаткові матеріали: