Стратегії та технології виборчих кампаній

Ви́бори — передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління.

Книжки представлені на виставці:

 1. Алескеров Ф.Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии. - М.: Academia, 1995. - 206с. Зміст
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА571174
 2. Бадовский Д.В. Проблема моделирования и прогнозирования результатов региональных выборов // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2000. - № 4. - C.55-83.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж13866/пол. наук.
 3. Балашова А.Н. Технология избирательной кампании в западной политической науке // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2000. - № 2. - C.62-79.
  Виборчі технології президентів зарубіжних країн.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж13866/пол. наук.
 4. Балашова Л.М. Избирательный маркетинг: формирование команды кандидатов // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. - 2002. - № 1. - C.145-164.
  Розглянуто стратегію та технологію виборчих кампаній, зокрема, формування команди кандидатів.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж13866/соц. и полит.
 5. Барабаш О., Воробйов О., Кальченко С., Ковтунець В. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій. - К. : Нора-друк, 2003. - 70с.
  Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА638219
 6. Барматова С.П. Політична соціологія : Курс лекцій:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - К., 2003. - 252с. - (Серія "Кафедра" / Аналітичний центр вивчення суспільства). - На обкл. авт. не зазнач.. - Бiблiогр.: в кінці тем. Зміст
  Висвітлено тему виборів та політичної влади.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА640041
 7. Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг : Навч.- метод.посіб. / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). - К. : МАУП, 2001. - 214с. - Бiблiогр.: с.212-213. Зміст
  Розкриваються основи проведення виборчих кампаній: виборчі технології, маркетинговий менеджмент.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА618908
 8. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К., 1996. - 144с. Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА573612
 9. Біба Р. Як запобігти фальсифікації виборів Президента України // День. - 1999. - 28 серпня. - C.4.
  Автор пропонує переглянути Закон "Про вибори Президента України".
 10. Веденеев Ю.А. Новое избирательное право Российской Федерации: проблемы развития и механизм реформирования // Вестник Центральной избирательной комиссии Российcкой Федерации. - 1997. - № 2. - C.78-89.
  Розроблена технологія та стратегія виборчого процесу в цілому і зокрема виборів Президента РФ.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж14674
 11. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення", Київ, 13-15 листопада 2002 року : Доповіді, виступи, рекомендації / М.М. Рябець (голова редкол.). - К. : НОРА-ДРУК, 2003. - 504с. Зміст
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА637341
 12. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Центральна виборча комісія / М.М. Рябець (голов.ред.). - К.: ЦВК, 2001. - 352с. Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА611625
 13. Винников О., Чорній Л. Прозорі вибори та ЗМІ в Україні: правове регулювання / Український незалежний центр політичних досліджень. - К. : Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2003. - 167с. - На обкл. авт. не зазн.. - Бiблiогр.: с. 165-167. Зміст
  Аналіз проблеми поширення інформації про вибори та регулюванню діяльності ЗМІ на виборах в Україні.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВС38583
 14. Война по правилам и без... : Технологии изготовления предвыборных миражей: Учеб.-практ. пособие / Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации / Андрей Альбертович Максимов (авт.-сост.). - М. : Дело, 2003. - 318с. - Библиогр.: с. 317-318. Зміст
  Розглянуто технології ведення виборчих кампаній у Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА645234
 15. Войтенко В.П. Виборчі технології у дзеркалі математики / Інститут відкритої політики / А.С. Матвієнко (авт.передмови). - К., 1999. - 13с.
  Видання досліджує виборчі технології по виборах Президента України (1999р.).
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Р87788
 16. Воронина Е.П. Интернет и выборы: виртуальные избиратели и реальные голоса // США: Экономика, политика, идеология. - 1996. - № 12. - C.98-103.
  Аналіз інформаційних технологій, задіяних у виборах Президента США (1996р.).
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж62589
 17. Выдрин И.В. Институт общественных наблюдателей за выборами органов власти // Государство и право. - 1996. - № 6. - C.29-34.
  В статті розглянуто питання Статусу російських та зарубіжних спостерігачів на виборах, зокрема Президента РФ.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж7920
 18. Головатий М.Ф. Професія - політик. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 87с. Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА602970
 19. Григорьев М. Как рождаются слухи, или Тонкости превентивной пропаганды в СМИ // Открытая политика. - 1999. - № 9/10(40). - C.80-88.
  Технологія виборів Президента країни: вітчизняний та зарубіжний досвід.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж14828
 20. Деркачов О. Вибори в Україні: Зовнішньополітичні орієнтації як чинник електоральної стратегії // Політична думка. - 1999. - № 3. - C.28-33.
  Зовнішня політика України напередодні президентських виборів.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж14596
 21. Джабасов А.А. Политические технологии избирательных кампаний: Проблема категориального осмысления // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2000. - № 2. - C.56-62.
  Розглянуто питання виборів президента в країнах світу.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж13866/пол. наук.
 22. Душин И.Л., Сысун А.И., Ложкин Б.Е. Выборы: технология избирательных кампаний. - Х. : РА, 1998. - 153с.
  Розглянуто виборчі технології по виборах Президента України.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА582213
 23. Єльяшкевич О. Чи маємо шанс провести чесні вибори Президента?: [Виступ голови Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань дотримання органами державної влади і місцевого самовряду "ання та їх посадовими особами, ЦВК норм виборчого законодавства під час підготовки і проведення виборів Президента України]// Голос України. - 1999. - 7 липня. - C.1,3,4.
 24. Залывский М.Н. Избирательный процесс во Франции // С именем Ломоносова - в XXI век: Сборник научных трудов молодых ученых, аспирантов и студентов. - Архангельск, 2001. - C.148-151.
  Викладено загальну стратегію проведення виборчих кампаній у Франції під час президентських виборів.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА629852
 25. Зиновьев А.О. Особенности политического дискурса в российской избирательной кампании 1996 года // Электоральная политология: Теория и опыт России: Материалы Второй студенческой политологической конференции/ Под. ред. Л.Сморгунова. - СПб.: Издательство С.- Петербургского университета, 19 98. - C.190-195.
  Президентські вибори 1996 року в Росії.
 26. Избирательные технологии и избирательное искусство : Сб. ст. / Агентство PR - Интеллект. Информационные технологии и консалтинг / С.В. Устименко (общ.ред.). - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. - 174с. - (Агентство PR-Интеллект).
  Втсвітлено нову концепцію проведення виборів у Росії на всіх рівнях.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА645754
 27. Как делается президент: Пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. С.М. Плеханова. - М.: Прогресс, 1985. - 312 с., илл. - (США 80-х: взгляд изнутри). Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: АО239729
 28. Калинин А. Апология политических технологий: Непредвзятый взгляд на бизнес, которому не повезло // Россия XXI. - 2002. - № 1. - C.16-45.
  Аналіз виборчих технологій в РФ.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж15218
 29. Кириченко В. Українсько- російські відносини: Час для дій // Віче. - 1999. - № 3. - C.130-145.
  Хто в Росії стане Президентом і як це вплине на українсько- російські відносини.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж14474
 30. Кирюхина М., Кирюхин Э. Мифы и реалии новейших избирательных технологий // Політика. - 1999. - 26 мая. - C.8.
  Про дослідження світового досвіду виборчих технологій на прикладі президентських виборів в Росії (1996р.) та застосування їх у виборах Президента України у 1999 році.
 31. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт / РАН. Институт государства и права. - Москва, 1995. - 116с.
  Аналіз факторів, що впливають на політичний вибір виборця.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА565966
 32. Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2004. - 239с.: ил. Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА648427
 33. Кочубей Л. Виборчі технології як механізм досягнення політичного результату // Людина і політика. - 2003. - № 4. - C.56-62.
  Висвітлено окремі аспекти використання виборчих технологій під час проведення виборчих кампаній різних рівнів в Україні, в т.ч., виборів Президента України.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж16653< /li>
 34. Круглікова Н. Сутність функціональних та організаційних аспектів культури управління виборчої кампанії // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 2. - C.222-232.
  Характеристика процесу підготовки, організації та проведення виборчої кампанії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж15105
 35. Кутырев Н. П. Технологии победы на выборах. - М. : Приор, 1999. - 96с. - (Экспертное бюро). - Бiблiогр.: с. 93-94.
  Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду використання виборчих технологій для перемоги на виборах.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА595976
 36. Левчик Д.А. Основные элементы актуализации имиджа кандидата в депутаты в ходе подготовке и проведения избирательной кампании // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 1995. - № 2. - C.78-89.
  Розглянуто технологію виборчої кампанії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж13866/пол. наук
 37. Лейченко Е.В. Формирование политического имиджа как разновидность избирательной технологии // Актуальні проблеми правознавства України: Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практичної конф. за підсумками науково-дослідницької роботи студентів за 2001/2002 навчальний рік. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. - C.24-25.
  Розглянуто поняття політичного іміджу як одного з різновидів виборчих технологій в Україні.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА635022
 38. Луговська В.В. Маніпуляційний аспект "чорних" PR технологій // Нова парадигма: Альманах наукових праць. - 2002. - Вип.24. - C.114-116.
  Застосування в Україні під час виборів "чорних" PR-технологій.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж69541
 39. Ляпина Т.В. Политическая реклама. - К. : Альтерпрес, 2000. - 148с. Зміст
  Застосування методів політичної реклами у виборчих кампаніях різних рівнів.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА597129
 40. Майнфельд В.П. Политические технологии лидеров // Актуальні проблеми правознавства України: Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практичної конф. за підсумками науково-дослідницької роботи студентів за 2001/2002 навчальний рік. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. - C.26-27.
  Застосування різноманітних політичних технологій під час проведення виборчих кампаній в Україні.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА635022
 41. Максимов А.А. "Чистые" и "грязные" технологии выборов: Российский опыт. - Москва : Дело, 1999. - 445с. Зміст
  Розглядаються виборчі технології під час проведення виборів усіх рівнів у країнах СНД.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА594580
 42. Мальцева Н.М. Грязные избирательные технологии : Мифы и реальность. - М., 2003. - 207с. Зміст
  Розглянуто сутність та види брудних виборчих технологій.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА644840
 43. Медведєв О. "Ворошиловський" плювок: Вихлюпуючи жменю добірних нечистот на конкурентів, стережеться забруднити ними власний імідж: [Про сучасні виборчі технології] // ПІК: Політика і культура. - 1999. - № 7. - C.11-13.
  Розглянуто сучасні виборчі технології у виборчій кампанії по виборах Президента України 1999 року.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж16555
 44. Мещеряков А.Н. Пути совершенствования законодательства о выборах президентов республик в составе Российской Федерации (на примере Удмуртской Республики) // Конституционное и муниципальное право. - 2001. - № 3. - C.7-11.
  Розглянуто шляхи вдосконалення виборів президента в РФ, зокрема виборів Президента Удмуртської Республіки.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж22667
 45. Мирошниченко А.А. Выборы: от замысла до победы. (Предвыборная кампания в российском регионе). - М. : Центр, 2003. - 304с. Зміст
  У книзі описано саме регіональну специфіку виборчих кампаній в Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА638708
 46. Михайленко В.С. Анализ выборных технологий (Россия, Украина, США) // Актуальні проблеми політики. - 2001. - Вип. 10/11. - C.321-326.
  На прикладі виборів президентів країн: М.С.Горбачова, Л.Д.Кучми, Ф.Д.Рузвельта, Дж.Ф.Кеннеді, Р.Рейгана.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж69514
 47. Місцеве самоврядування: 10 років здобутків Незалежності України / В.А. Граб (ред.). - К. : Парламентське видавництво, 2002. - 431с. Зміст
  Розкрито роль органів місцевого самоврядування в організації виборів Президента України.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА620584
 48. Міцкевич Е., Файєрстоун Ч.Телебачення і вибори: Пер. з рос. - К.: Вік, 1994. - 128 с. Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА555423
 49. Морозова Е. Технология избирательной кампании // Власть. - 1995. - № 10. - C.26.
  Розглянуто стратегію та технологію виборчих кампаній, зокрема по виборах Президента РФ.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж14765
 50. Наумов В.И. Правовая стратегия кандидата, политической партии в избирательной кампании / Российский фонд свободных выборов. - М.: Типография Новости, 2003. - 110с. - Библиогр.: с. 104-108.
  Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА648419
 51. Нахапетов В.М. Участь місцевого телебачення у виборчих кампаніях : Монографія. - О. : Астропринт, 2000. - 40с. Зміст
  Розглядаються актуальні проблеми багатогранної участі місцевого телебачення у виборчих кампаніях сучасної України.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Р89335
 52. Недяк И.Л. Выборы: планирование и организация политической кампании. - М.: Весь мир, 1995. - 56с. Зміст
  Розкривається організація кампанії по підготовці до виборів та про задачі і особливості реклами.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВС31400
 53. Оцінка виборчої системи в Україні / Міжнародна фундація виборчих систем / П. Малахов (ред.). - Київ, 1993. - 65с. Зміст
  Розглядається питання організації виборчих систем в Україні та їх оцінку.
  Шифр зберігання видання в НБУВ:ВС30661
 54. Панарин И.Н.Информационная война и выборы. - М. : ОАО "Издательский Дом "Городец", 2003. - 411с. Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА644692
 55. Парамонов Д.О., Кириченко В.В. Методы фальсификации выборов. - М. : Южно-Российский институт информационных технологий, 2003. - 74с. - (Серия). Зміст
  Аналіз технології фальсифікації, які широко застосовуються на виборах усіх рівнів у Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА645380
 56. Петров И.В. Избирательная система и проблемы народного представительства // Россия на рубеже XXI века: Проблемы управления глазами молодых: Материалы межвузовской научно-практической конференции, Саратов, 14 апреля 2000г. - Саратов: ПАГС, 2000. - Ч.1. - C.46-48.
  Розкрито особливості застосування мажоритарної системи на виборах Президента Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: С10205/1
 57. Петров О., Полторак В. Проблеми стратегічного планування президентської виборчої кампанії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 3. - C.41-62.
  Викладено деякі елементи стратегії президентської виборчої кампанії в Україні 1999 року.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж16127
 58. Петров О.В. Социологические избирательные технологии. - Днепропетровск : Арт-Пресс, 1998. - 164с.
  Зміст
  Викладено проблеми використання методології та методів прикладної соціології в процесі організації виборчих кампаній.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА638396
 59. Писаренко А.Г. Избирательные технологии // Актуальні проблеми правознавства України: Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практичної конф. за підсумками науково-дослідницької роботи студентів за 2001/2002 навчальний рік. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002. - C.33-34.
  Розглянуто поняття виборчих технологій, які застосовуються під час проведення виборчих кампаній в Україні.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА635022
 60. Підготовка і проведення виборчих кампаній : Дайджест навчальних посібників Республіканської партії США (За матеріалами експертів Міжнародного Республіканського інституту США) / В.О. Наумов (Авт.-уклад.). - К. : Інтертехнодрук, 2002. - 340с. Зміст
  Проведено порівняльний аналіз стратегії і тактики передвиборної кампанії, фінансування виборчої кампанії, агітації і пропаганди у виборчій кампанії, роботи з засобами масової інформації, організації президентських виборів в Україні та США.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА620491
 61. Піскунова С. Психотроніка в передвиборчих технологіях - міф чи реальність? // Політикум: Додаток до журналу "Україна", N10/2003. - 2003. - № 27 (жовтень). - C.4-5.
  Про можливості застосування психотроніки у виборчих кампаніях в Україні різних рівнів, в т.ч. під час виборів Президента України.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Жс22447/дод.
 62. Пойченко А. Вибори: технологія успіху // Віче. - 1993. - № 12. - C.98-110.
  Розглянуто стратегію виборчої кампанії та політичний маркетинг.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж14474
 63. Поліщук І. Політичні знання та політичні інтереси громадян у контексті виборчого процесу (вітчизняний та іноземний досвід) // Людина і політика. - 2001. - № 4. - C.87-96.
  Розглянуто проблему формування політичних знань громадян та їх вплив на виборчий процес.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж16653
 64. Полторак В.А. Политический маркетинг : Учеб. пособие для студ. всех спец. по дисциплине "Паблик рилейшнз" / Днепропетровская академия управления, бизнеса и права. Кафедра социологии, философии и психологии. - Д. : Изд-во ДАУБП, 2001. - 96с.
  Зміст
  Виборчі технології на президентських виборах в Україні та Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА605370
 65. Почепцов Г.Г. Имидж и выборы: Имидж политика, партии, президента. - К. : АДЕФ-Украина, 1997. - 140с. Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА580518
 66. Почепцов Г.Г. Как становятся президентами : Избирательные технологии XX века. - К. : Знання, 1999. - 380с. Зміст
  Розкрито теоретичні й практичні основи проведення виборчих кампаній, як на Заході, так і в країнах СНД.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА592114
 67. Правова держава очима молодих дослідників : Матеріали 4-ї звіт. щоріч. студ. наук. конф. (Одеса, 20 березня 2001 р.) / М.О. Баймуратов (відп.ред.) - О. : Юридична література, 2001. - 354с. - Бiблiогр.: в кінці статей. Зміст
  Вміщено статті, присвячені інституту президентства в Україні, конституційній та адміністративній реформам в Україні, дослідженню виборів та виборчих систем.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА644360
 68. Прохоренко С. Второго не дано // Версії. - 2000. - № 10. - C.19-20.
  Технології, що використовувались під час виборів Президента РФ. Роль преси і телебачення у виборчій кампанії, 2000р.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж22851
 69. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент : Учеб. пособие для студ.управленческих спец. вузов / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Факультет гос. управления; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2002. - 399с. - (Наука управления). - Библиогр.: с. 397-399. Зміст
  Розглядається підготовка виборчих кампаній різних рівнів у Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА638840
 70. Пылин В.В. Избирательное и референдумное право Российской Федерации : Учебно- практическое пособие / Ассоциация Юридический центр. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. - 561с. - (Учебники и учебные пособия). Зміст
  Розглянуто виборче та референдумне законодавство Російської Федерації, зокрема, законодавство про вибори Президента Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА645766
 71. Раскин А.В. Телевидение и выборы президента России // Средства массовой информации постсоветской России : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский (ред.). - М. : Аспект Пресс, 2002. - 302с. Висв?тлюється питання свободи преси в Рос?ї у роки президентства Б.М.Єльцина ? В.В.Пут?на. Зміст
  Шифр збер?гання видання в НБУВ: ВА638846
 72. Рибак А., Круглікова Н. Проектний менеджмент у виборчій кампанії // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 3. - C.255-264.
  Розглянуто проектний менеджмент у виборчих кампаніях.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж15105
 73. Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (доповіді, виступи, рекомендації) / Центральна виборча комісія / М.М. Рябець (ред.). - К., 2000. - 133с. Зміст
  Висвітлено використання засобів масової інформації під час проведення виборчих кампаній усіх рівнів в Україні.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА645171, ВА603814
 74. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навч. посібник. - К. : Тандем, 1998. - 96с. Зміст
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА582827
 75. Савченко В. Ігри без правил // Людина і влада. - 1999. - № 6-7. - C.26-27.
  Методи політичної боротьби під час президентської передвиборчої кампанії 1999 року.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж16759
 76. Слободянюк Е. Виборчі технології для "чайників" і не тільки // Нова політика. - 2000. - № 2. - C.44-46.
  Огляд американських та європейських маркетингових формул ведення виборчої кампанії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж14860
 77. Собянин А., Суховольский В. Как организовать контроль на выборах? : Пособие для кандидатов в депутаты и наблюдателей. - М. : Евразия, 1995. - 86с.
 78. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии : Учеб. пособие для студ. вузов. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 559с.
  Розглянуто основні технології, які застосовуються під час проведення виборів усіх рівнів у Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА645959
 79. Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в України : Матеріали наук.- практ. конф. за міжнарод. участю (30 травня 2001 р., Київ) / В.І. Луговий (ред.) - К. : Вид-во УАДУ, 2001. - Т.3 - 380 с.
  Виборчі технології під час проведення президентських виборів у Франції та США, а також підготовка кадрів для Адміністрації Президента України.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: В345353/3
 80. Томенко М. Політичні технології у виборчій кампанії Президента України // Політична думка. - 1999. - № 3. - C.56-61.
  Технологія виборів Президента України.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж14596
 81. Торшенко Л.А. Понятие выборов в Российской Федерации // Российский юридический журнал. - 2001. - № 2. - C.40-48.
  В статті розглянуто виборчі технології виборів в РФ.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: Ж23325
 82. Фаер С.А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы : PR-секреты общественных отношений. "Ловушки" в конкурентной борьбе. Механизмы политической карьеры. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - 136с. Зміст
  Стратегія ведення (переможної) передвиборної кампанії на президентських виборах: досвід Росії, США, Франції, Білорусі.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВС35418
 83. Федотова Т.М. Виборчі технології як засіб формування іміджу регіону: [Аналіз соціокультурних і політичних орієнтацій на президентських виборах 1999 року в Україні] // Регіональна політика в Україні: Стан та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 травня 2000 року/ УАДУ (ХФ). - Х, 2000. - C.141-144.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА605237
 84. Филатов А.С. Электоральное поведение и политические технологии. Как добиться успеха на выборах. - Симферополь : Partner, 2002. - 304с.
  На виборчому досвіді США показано як можна перемогти на виборах будь-якого рівня: від місцевих до президентських.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА624269
 85. Халипов В.Ф., Халипова Елена Вячеславовна, Шишкин Анатолий Николаевич Выборы и власть : Словарь-справочник избирателя / Российское гуманистическое общество. - М. : Совершенство, 1999. - 380с. Зміст
  Словник-довідник вміщує терміни та поняття, які дають уяву про методику та технологію виборчих кампаній в Росії.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА594507
 86. Цветнов А.В. Управление социально-политическими процессами. Технология избирательных кампаний, лоббирование общественной деятельности. - М.: Палея, 1995. - 134с.
  Аналіз технологій виборчих кампаній.
  Шифр зберігання видання в НБУВ: ВА569136

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)