Видатний зоолог з тавром «ворога народу»

Поділитися: 
Дата події: 
21-12-2022

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського презентує електронну виставку архівних документів з нагоди 95-річчя від дня народження Миколи Миколайовича Щербака (31.10.1927 – 27.01.1998) – члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «зоологія хребетних» (1992).

Працівники інституту ретельно підготували всі наявні архівні матеріали в хронологічному порядку. Тож за біографією вченого можна простежити й за перебігом та політичними вітрами минулого століття, які захоплювали у свій шалений вир людей, здавалось би, далеких від політики.

Микола Щербак народився 31 жовтня 1927 року в Києві. З дитинства майбутній учений виявив інтерес до природи: птахів, ящірок, комах і мінералів, тому у 1945 році розпочав навчання на біологічному факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Але його студентські роки були перервані засланням до мордовських таборів за звинуваченням в «участі у банді українських буржуазних націоналістів» за статтями «зрада Батьківщини» та «участь у контрреволюційній організації».

У 1954 році М. Щербак вийшов на волю, але остаточно був реабілітований уже аж за часів незалежної України 1992 року. В 1955 році він зміг відновити навчання університеті, який закінчив через два роки. Ще під час студентства вирішив вивчати амфібій та рептилій, тож згодом став чи не єдиним в Україні фахівцем у галузі герпетології.

З 1958 року й до останніх днів Микола Миколайович Щербак працював в Інституті зоології НАН України. Розпочав наукову діяльність з посади старшого лаборанта у відділі зоології хребетних. Після захисту кандидатської дисертації за темою «Герпетофауна Криму та її зоогеографічний аналіз» став старшим науковим співробітником (1964 рік).

Микола Щербак – один з ентузіастів та організаторів створення нової експозиції й осучаснення Зоологічного музею, який до 1996 року перебував у підпорядкуванні відділу зоології хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР, а потім став складовою частиною Національного науково-природничого музею НАН України. З 1966 року він став незмінним завідувачем цього музею. За його очільництва колекція закладу значно поповнилась новими експонатами, привезеними з багатьох наукових експедицій, участь в яких часто брав і сам директор.

Невтомний дослідник успішно поєднував адміністративну та музейну роботу з науковою. Микола Миколайович опублікував понад 330 наукових праць, присвячених систематиці, екології та зоогеографії хребетних тварин, зокрема рептилій та амфібій, охороні природи й проблемам музеєзнавства, у тому числі 86 науково-популярних робіт. Він був відповідальним редактором і співавтором видання «Червона книга України. Тваринний світ». Окрім наукових праць, М. Щербаку належать спогади та літературні твори про перебування в мордовських таборах.

У 1972 році в Інституті зоології АН УРСР М. Щербак захистив докторську дисертацію на тему «Ящірки роду Eremias Палеарктики».

За цикл наукових праць «Систематика, екологія і паразитофауна рептилій Палеарктики» М. Щербака разом із В. Шарпилом у 1978 році удостоєно премії АН УССР імені Д. К. Заболотного. У 1982 році науковцю присвоєно вчене звання професора, а у 1988 році – почесне звання «Заслужений діяч науки УРСР», 1992 року його обрано до складу членів-кореспондентів АН України.

М. Щербак став засновником української школи систематиків-герпетологів, описав низку нових родів, видів та підвидів земноводних і плазунів.

Помер М.М. Щербак 27 січня 1998 року. На знак вшанування пам’яті вченого його ім’я присвоєно Зоологічному музею Національного науково-природничого музею НАН України та Українському герпетологічному товариству.

Виставку з нагоди 95-річчя вченого підготовлено на документах особового фонду № 295 «Щербак Микола Миколайович (31.10.1927 – 27.01.1998) – член-кореспондент НАН України за спеціальністю «зоологія хребетних» (1992)», що зберігається в Інституті архівознавства НБУВ.

Експозиція насичена різноманітними архівними документами, які висвітлюють життя та наукову діяльність М. Щербака. Це й біографічні свідчення – життєпис вченого та біографії старших членів родини, фотографії, щоденники, довідки про відбуття покарання та реабілітацію тощо. Представлено також фрагменти наукових праць: монографій, доповідей, статей, методичних розробок та інших. Цікавими є матеріали щодо участі М. Щербака у наукових експедиціях. Показано й чималу кількість грамот, подяк, дипломів, якими відзначено вагомий внесок М. Щербака в українську науку та популяризацію наукових знань.

Літературна обдарованість М. Щербака дала йому можливість викласти на папір спогади про перебування у таборах, роздуми на тему політичних репресій та про долю України. Деякі з цих творів експоновано на виставці.

Ще один талант М. М. Щербака демонструють в експозиції два його рисунки з горою Кара-Даг та з персидським посудом ХІІ–ХІІІ ст.

Представлено низку фотознімків ученого: після відбуття покарання, під час наукових експедицій до Туркменії та Курильських островів, поїздки до Австралії, у робочому кабінеті, на полюванні, рибалки в Швеції тощо. Загалом 

для експозиції з фонду відібрано 47 документів (49 зображень).

В електронному вигляді виставку можна переглянути за адресою: http.://www.nbuv.gov.ua/node/6046.

Безпосередньо з документами особового фонду М. Щербака можна ознайомитися за адресою: Інститут архівознавства НБУВ – м. Київ, вул. Володимирська, 62, к. 416, тел. для довідок 288-14-31.

 

І. Г. Кіржаєва

наукова співробітниця

Інституту архівознавства НБУВ

Фотоматеріали: