Філософський спадок Григорія Сковороди: до 300-річчя від дня народження

У 2022 р. святкується 300-ліття від дня народження українського філософа, просвітителя, поета, педагога Григорія Сковороди, ім’я якого давно посіло своє почесне місце в пантеоні найвизначніших мислителів усіх часів і народів.

Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 р. в селі Чорнухи на Полтавщині в сім’ї селянина-козака Сави та його дружини Пелагеї. Вже з дитинства він виявляв надзвичайні розумові здібності, багато читав, тонко сприймав поетичне слово та музику. Закінчив чотирирічну дяківську школу, в якій перебував у привілейованому становищі – співав у церковному хорі. У 12 років став студентом Києво-Могилянської академії.

Його вчителями були Г. Кониський, С. Тодоровський та М. Козачинський. У фондах ІР НБУВ зберігається низка курсів лекцій, прослуханих Сковородою в академії, зокрема курс риторики С. Ляскоронського «Institutiones oratoriae» (ф. 306, № 323) та курси філософії М. Козачинського «Cursus philosophicus» (ф. 306, № 126, 127), «Syntagma totius Aristotelicae philosophie» (ф. 306, № 128) та «Philosophia Aristotelica» (ф. 305, № 171).

Під час навчання в Києво-Могилянській академії, в 1741 р., юнака зарахували співаком до придворної хорової капели. У Петербурзі він прославився виконанням музичних творів, зокрема і своїх власних, володіючи чудовим басом та майстерно граючи на скрипці, флейті, бандурі, цимбалах і сопілці. Постійні репетиції забирали у хлопця багато сил і часу, але компенсувалися тим, що Сковорода перебував у своєму звичному оточенні – у петербурзькій капелі було багато земляків і лунала рідна мова. 29 серпня 1744 р. Григорій отримав звільнення, повернувся до Києва в чині придворного уставника, тобто регента, який керував хором та досконало знав порядок церковних служб, і нарешті продовжив перерване навчання в Києво-Могилянській академії.

У 1745 р. генерал-майор Ф. Вишневський разом з Токайською комісією запросили Г. Сковороду «як компаньйона, що міг і розважити меломана, і виступати перекладачем <…>, і просто бути розумним співбесідником» в подорож до угорського міста Токай (ф. І, № 695, арк. 5). Сковорода використав закордонні мандри для опанування нових знань, набуття життєвого досвіду та знайомства з ученими людьми з різних країн: був в Угорщині, Австрії, Словаччині, Польщі, Чехії, Німеччині, Італії. Повернувшись в Україну в 1750 р., деякий час жив у Києві, згодом відправився до Переяславського колегіуму, де почав читати курс поетики «Разсужденіе о поезіи и руководство к искусству оной», який сам склав. Така сваволя молодого викладача не сподобалось єпископу, отож Г. Сковорода був звільнений. У 1751 р. він знову повернувся до академії і продовжив навчання в богословському класі, де, зокрема, слухав курс Г. Кониського «Christiana orthodoxa theologia» (ф. 301, № 90–94).

Не закінчивши повного курсу академії, Г. Сковорода, уклавши договір на один рік, став домашнім учителем Василя Томари, старшого сина поміщика Степана Томари і Анни Кочубей. До 1759 р. філософ жив у селі Коврай, занурившись у народну українську стихію. Може саме тому цей період творчості Г. Сковороди вирізняється найбільш щирим українським словом та образністю. У Ковраї він написав низку поезій, які згодом скомпонував у найвідомішу свою збірку «Сад божественних пісень», а також вірш латинською мовою на день народження Василя Томари.

У 1759 р. Сковороду запросили до Харківського колегіуму для читання лекцій з поетики (їхні тексти, на жаль, не збереглися). Тут він подружився зі своїм учнем Михайлом Коваленським, який на довгі роки став його вірним другом, а паралельно й першим біографом. Саме М. Коваленському, в якому знайшов чутливу, розумну та щиру душу, Сковорода розкрив свої думки, передаючи власний життєвий досвід та знання.

По закінченню 1763/1764 навчального року Г. Сковороду за його виступи проти неправедного життя чернецтва було знову відраховану з колегіуму. Тільки в 1768 р. він повернувся на посаду вчителя катехізису, але не надовго – до чергового звільнення. Відтак у Харкові Сковорода пробув 10 років, і практично весь цей період був доволі несприятливим для його викладання в колегіумі – доноси, обмови, непорозуміння отруювали життя молодому чоловікові, якого вважали за «єретика», «богохульника», «мізантропа». Це було останнє офіційне місце роботи Григорія Сковороди. З Харкова він перебрався до Гусинки Ізюмської округи – в маєток поміщиків Розальйон-Сошальських. Але й тут довго не затримався, часто міняючи місце проживання і виправдовуючи славу «мандрованого філософа» – мешкав то в Києві, то на Вороніжчині, то в селі Великий Бурлук, то в селі Бабаї, то в селі Іванівка, а то й в самому Харкові, де мав багато друзів.

Подорожуючи Україною, Сковорода цікавився звичаями, культурою, релігією; навчав і навчався, творив, користувався великою популярністю і прихильністю різних верств населення і заслужив собі славу народного вчителя. Завжди був усім задоволений, а побачене втілював у своїх творах: завершив збірку «Сад божественних пісень», написав основні філософські трактати і діалоги, зокрема «Наркіс. Розмова про те: Пізнай себе» (до 1767 р.) (ф. 301, № 326 Л/1), «Бесіда, названа двоє: про те, що легко бути блаженним» (1772 р.) (ф. 301, № 326 Л/2), «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» (1773–1774) (ф. І, № 377), «Розмова, названа Алфавіт. Або буквар миру …» ( 1774 р.) (ф. 301, № 326 Л/10), «Ікона Алківіадська» (1775–1776 рр.) (ф. І, № 939).

Роздуми Г. Сковороди над суттю людського щастя оформилися в постулат: джерелом щастя є не багатство та розкоші, а лише вищі моральні якості людини і суспільства. У 24-й пісні «Саду божественних пісень» поет і філософ підсумував: «Вас Бог одарил грунтами, но вдруг может то пропасть, А мой жребий з голяками, но Бог мудрости дал часть». Так, Григорій Сковорода був бідняком, але ніколи не жебракував і не ставав нахлібником у багатих, завжди оберігаючи власне почуття гідності. Його любили і поважали за скромність, простоту та працьовитість. А Сковорода, своєю чергою, проповідував: кожна людина повинна здобути собі місце в суспільстві у відповідності до своїх природних здібностей, тому спершу слід пізнати саму себе. Він же ніколи не розлучався з Біблією та своєю сопілкою, все життя був самотнім, проте знав, що таке кохання, і навіть хотів одружитися …

Літа і хвороби давалися взнаки, і в 1774 р. філософ поїхав до свого найближчого друга М. Коваленського в село Хотетово на Орловщині. Проте, погостювавши у нього близько трьох тижнів, Сковорода попросив відпустити його «в любимую им Украину, <…> что дух его велит ему ехать» .

Свої останні дні Григорій Савич зустрів в селі Іванівка, неподалік від Харкова, у давніх знайомих Ковалевських, в яких він раніше гостював. Сковорода передбачив свою смерть: «исполнил все по уставу обрядному и скончался октября 29 числа поутру на разсвете 1794 года. Перед кончиною завещал предать его погребенію на возвышенном месте близ рощи и гумна и следующую сделанную им себе надпись написать: Мір ловил меня, но не поймал». Село, де упокоївся Г. Сковорода, на його честь і на пошану було перейменоване в Сковородинівку.

Твори Григорія Сковороди спочатку поширювалися рукописним шляхом. Прихильники просвітителя переписували їх, пересилали один одному, дарували таким чином розповсюджуючи по всій Україні, Румунії, Молдавії, Кавказі, Росії. Рукописні списки з творами філософа проникали не тільки в панські маєтки, а й в убогі хати. (ф. 285, № 390). Архівна спадщина Г. Сковороди зберігається як в Україні, так і поза її межами – в Румунії, Угорщині, Росії.

Фонди Інституту рукопису НБУВ є одними з найбільш репрезентативних в Україні відносно наявної в них Сковородіани.

Так, у фонді «Зібрання історичних документів та колекцій Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії» (ф. 301, № 326 Л/1-12) зберігаються зошити з філософськими творами Григорія Сковороди. За описом О. Лєбєдєва, це твори кінця ХVІІІ ст., у 12 томах, писані скорописом, отримані від С. Миропольського. Зошити оправлені у твердий мармуровий картон. У кожному зошиті стоять штампи: «Из библиотеки С. И. Миропольского» та «Киевской Духовной Академии. Библиотека», а також екслібрис [М.І. Миропольського ?].

І-й зошит – «Наркісс. Разглагол о том: Узнай себе» [1767 р.], 50 арк. + І вклеєний (у процесі нумерації пропущено арк. 15), отож у наявності 49 арк. Автор називає цей твір своїм «первородним сином», тобто першим філософським опусом: «Сей есть Сын мой Первородный, рожден в седьмом десятке века сего. Наркіс нарицается некій цвет и некій Юноша» (ф. 301, № 326 Л/1). Для Сковороди образ закоханого в себе Наркіса є символом самопізнання людини: «чи хочеш бути задоволений собою і залюбитися в самого себе? Тоді пізнай себе!».

2-й зошит – «Бєседа, Нареченная, Двоє: о том, что Блаженным быть легко» [1770-1780-ті рр.], 17 арк. + І вклеєний арк. (ф. 301, № 326 Л/2). Тема твору: сирени зачаровують своїм співом мореплавців, символізуючи примарні блага, що зводять людей із праведного шляху, змушуючи їх забути про обов’язки, про батьківщину. Точної дати написання встановити не вдалося – одні дослідники датують твір 1772 р., інші – початком 1780-х.

3-й зошит – «Брань, Архистратига Михаила с Сатаною, О Сем: Легко быть Благим. Написана 1783 Года», 17 арк. + І вклеєний арк. (ф. 301, № 326 Л/3). «Я цю книжечку розпочав у Бурлаках, закінчив у Бабаях, – писав Сковорода до М. Коваленського. – Якщо ти прийняв ім’я Михайлове, то прийми і серце його». У цьому творі Сковорода замислюється над тим, що саме є джерелом добра і зла на землі, чому люди частіше нещасні, аніж щасливі, про дві натури, або про два начала кожної людини: «книжка ця витягає на піднебесне видовище два серця: ангельське й сатанинське, що борються між собою».

4-й зошит – «Книжечка о чтеніи священного писанія нареченная Жена Лотова», 27 арк. (авторська нумерація) + арк. ІІ – титул з назвою твору, 28 арк. чистий, арк. І вклеєний. На арк. 1 – дарчий напис: «Его превосходительству Господину Генерал майору, Государственной военной коллегіи прокурора Михайле Ивановичу Коваленскому» (ф. 301, № 326 Л/4). Трактат присвячено проблемі алегоричного тлумачення Біблії. Образи й постаті Святого Письма утворюють особливий символічний світ. З їхньою допомогою можна знайти й пізнати вічне начало в макрокосмі. Сковорода критикує моральні вади своїх сучасників, охоплених жадобою і користолюбством, протиставляючи їм образ духовної людини, що досягла повної свободи і досконалості.

5-й зошит – «Израильскій змій, или Картина нареченная: день схожа на икону, называемую Еллински: Пестун Алкивіадов. И на Египетскую Льво-деву: Сфинкс. Написана 1776-го Года поновлена 1780-го», 45 арк. + арк. ІІІ з назвою твору та дарчим написом: «Поднесена Господину Полковнику Степану Ивановичу Тевяшову» + арк. ІІ вклеєний, на звороті обкладинки – текст невідомого автора про «странный стиль речи Сковороды» (ф. 301, № 326 Л/5). У творі філософ формулює свою концепцію двох натур – видимої й невидимої та тлінної й вічної – і трьох світів: макрокосму – природи, мікрокосму – людини і світу символів – Біблії. Трактат відомий у двох редакціях, що мають різні назви. Перша редакція – «Ікона Алківіадська …», друга – «Ізраїльський змій». Відомо сім рукописних копій цього твору кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.

6-й зошит – «Диалог имя ему Потоп Зміин. Беседуют Душа и Нетленный Дух. 1791 Года. Августа 16 дня», 40 арк. + І вклеєний (ф. 301, № 326 Л /6). У листі до М. Коваленського від 1791 р. Г. Сковорода зазначає: «Цю книжечку я написав у Бурлуці, потішаючи бездіяльність. Її викрали, та я, натрапивши на список, виправив, розширив і завершив». Оновлений список зберігається в ІЛ НАНУ .

7-й зошит – «Діалог или разглагол о древнем мире», 15 арк. + І арк. вклеєний + арк. 1а – фотолітографія портрета Г. Сковороди з написом: «Ревнитель истинны духовный Богочтец, И словом, и умом и жизнию мудрец, Любитель простоты, и от сует свободы, Без лести друг прямой, доволен всем всегда Достиг наверх наук, познавши дух природы Достойный для сердец пример.Сковорода. … 1788 год …». На арк. 1 дарчий напис: «Любезному Другу: Михаилу Івановичу Коваленскому. Писан 1772 (Го!) Года. Дан в Дар 1788. (Го!).» (ф. 301, № 326 Л/7). У «Діалозі» автор відкриває свій погляд на вічну невидиму сутність речей, відображену в постійності законів буття. З листа до М. Коваленського: «Возлюбленный Друже Михайле! Прійми от мене сей Дарик. Дарую тебе мою Забавочку. Она Божественная. Разглагол о Древнем Мире».

8-й зошит – «Разговор Дружескій о Душевном Мире. Яков, Афанасій, Григорій» (70-ті роки ХVІІІ ст.), 43 арк. + І арк. вклеєний (ф. 301, № 326 Л/8). Твір про духовний світ людини.

9-й зошит – «Симфонія» [1771 р.], 32 арк. (авторська нумерація) + І арк. вклеєний (ф. 301, № 326 Л/9). Твір присвячений роздумам над проблемою пізнання людиною своєї духовної сутності. М. Коваленський згадував: «Продолжая <…> свое пустынножительство, написал он другое сочиненіе, под именем: книга Асхань, о познании себя самого, которое приписал другу своему». Проте сам Сковорода в листі до друга повідомляє, що спалив свою працю, але зберігся доповнений та виправлений автором список Я. Правицького, який він назвав «Асхань». Збереглося кілька списків ХVІІІ ст.

10-й зошит – «Разговор, Называемый Алфавит: или Букварь Мира» [70-ті рр. ХVІІІ ст.], 46 арк. + І арк. вклеєний (ф. 301, № 326 Л/10). На арк. 1: «Песня, Сложена 1761 Года, о том: что концом жизни нашей, есть Мір: А вождь к нему Бог: и о людских распустіях». Ця пісня є варіантом 9-ї пісні «Саду божественних пісень» і завершує цикл роздумів про щастя. Головна ідея трактату «Разговор, Называемый Алфавит: или Букварь Мира» про спільну працю як умову досягнення щастя в житті. На арк. І стоїть дата «1775 р.». На арк. 2 зв. дарчий напис: «Милостивому Государю, Владимир(а!) Степановичу: Его благородію Тевяшову». На арк. 3: лист до [В. Тевяшова]. На арк. 37 зв. – 46 до тексту додані малюнки.

11-й зошит – «Басни харьковскія», 1774 р., 21 арк. Автограф не зберігся, відомо про три списки (ф. 301, № 326 Л/11). До харківського періоду життя Сковороди належать його відомі «Байки харківські» – 30 прозових творів 1769–1774 рр. Перші 15 байок були написані автором після його звільнення з Харківського колегіуму, коли він усамітнювався в різних місцевостях Харківщині, останні «басни» завершував у селі Бабаї. На арк 1–2: лист Г. Сковороди до свого приятеля П. Панкова 1774 р. На звороті обкладинки твору С. Миропольський подав бібліографію видань про Г. Сковороду.

12-й зошит – «Переводи з книг римскаго Сенатора Марка Цыцерона: о Старости. Он сію Книжку посвятил Другу своему Кавалеру Аттику: до котораго пишет следующее предисловіе!», 30 арк. + арк. 1а + І арк. вклеєний (ф. 301, № 326Л/12). Переклад не є дослівним, Сковорода подає оригінальне, цілком самостійне трактування твору античного автора. На арк. 1а дарчий напис: «Его Высокородию: Милостивому Государю, Степану Ивановичу: Господину Полковнику Тевяшову». На арк. 1–2: лист Г. Сковороди до [С. Тевяшова].

В ІР НБУВ під різними назвами містяться декілька списків [кін. XVIII – поч. XIX ст.] твору Г. Сковороди «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» (1773–1774). Так, у комплексному фонді «Літературні матеріали» (ф. І), в архіві В. Науменка, є рукопис «Разговоръ пяти путниковь о истинном щастьи въ жизни» (ф. І, № 377). В інвентарному описі спочатку стверджувалося, що це оригінал, проте пізніше запис був закреслений. На палітурних аркушах збереглися маргіналії, що засвідчують авторство твору – «Сочиненіе Г. Сковороды» (арк. 2) та власника рукопису – «Василія Семперовича» (арк. 1а). Список написаний гарним каліграфічним почерком, має 54 арк., списані з обох сторін. Документ важливий тим, що тільки в ньому наявний початок «Разговора …». У цьому творі Сковорода ясніше ніж будь-де обґрунтовує тезу про розділення тодішнього суспільства на два антагоністичні класові табори: з одного боку багаті, які користуються всіма матеріальними благами життя, з іншого – бідняки, приречені на те, щоб жити «з крупиць, які падають з панського столу» (ф. 285, № 380, арк. 55). У 2002 р. у відділі реставрації НБУВ рукопис було оправлено у тверду палітурку, а після списку вкладено 8 аркушів, витягнутих зі старої паперової палітурки (на деяких з них написано текст, наприкінці якого стоїть дата – 1776 рік).

Ще один список згаданого твору зберігається у фонді «Зібрання історичних документів та колекцій Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії». Він має назву «Разговор дружеский о душевном мире», 44 арк., і відповідає 8-му зошиту із 12-ти описаних у каталозі О. Лєбєдєва (ф. 301, № 326 Л/8). Автограф твору не зберігся, наразі відомо про його шість списків [13, с. 497].

У фонді «Літературні матеріали» (ф. І) міститься збірник творів Г. Сковороди «Икона Алкивиадская» (ф. І, № 939), що надійшов з паперами професора Ставровського. Це рукописна копія, 12 арк., без кінця, яка включає: 1) «Дух украинского філософа …», 1776 р.; 2) «Баснь пустинника и друг его» та «Обращение басни к Богу».

Важливою часткою спадщини Григорія Савича є його листи. З них отримуємо автентичну інформацію біографічного характеру, вони містять історичні свідчення про події сучасної діячеві епохи та відбивають літературний стиль Сковороди-письменника. Його епістолярна спадщина становить понад 100 листів до різних осіб. Найбільше листів (79 од.) адресовані М. Коваленському.

У комплексному фонді «Листування» ІР НБУВ зберігається копія ХVIII ст. листа Григорія Савича до невстановленого Івана Григоровича, надісланого з Бурлука Ізюмської провінції 20 листопада 1778 р. В документі – роздуми філософа про буття і смерть, про те, що слід задовольнятися малим у житті: «Живу, яко ничтоже имущій, а вся содержащій, малимь симь быть научився. І будьто мореходець пливу, виглядивая, не видать ли сладчайшаго оть всех бед пристанища – смерти …» (ф. ІІІ, № 72075).

У фонді «Зібрання історичних документів та колекцій Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії» (ф. 301, № 876 Л) у збірнику латинських і польських шкільних вправ «Occupationes et exercitiae variae» (1715-1716 рр.), складеному в Київській академії, на арк. 61–62 міститься копія листа Г. Сковороди [         ] Василю Максимовичу без кінця, скорописом другої половини ХVІІІ ст., очевидно переписана певним студентом. У листі філософ спростовує злостиві наклепи на нього з боку його недругів. У цьому ж збірнику на арк. 306–309 є й список початку його твору «Жена Лотова». О. Лєбєдєв описав ці документи як автографи, проте П. Попов спростував це припущення і визначив їх копіями ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

У фонді «Колекція рукописів з історії літератури 1763–1985 рр.» зберігається фотокопія списку твору Г. Сковороди «Разговоры о самопознании», 126 арк. (ф. 260, № 859).

Серед понад півмільйонного національного писемного надбання, репрезентованого у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, наявний значний за обсягом комплекс рукописних та друкованих джерел, безпосередньо чи опосередковано пов'язаних з постаттю Григорія Сковороди. Окрім автографів та списків різножанрових праць українського Генія, в особових архівних фондах, а також в архівних фондах різних установ та організацій містяться документи, присвячені дослідженням наукового та творчого спадку діяча, ґрунтовне та фахове вивчення яких значно поглибить українське сковородинознавство.

Виставку підготували:

О.П. Степченко,  к.і.н., с.н.с., директор Інституту рукопису

Т.В. Коваль, к.і.н., завідувач відділу джерелознавства ІР

І.С. Корчемна, к.і.н., завідувач відділу фондів рукописної спадщини ІР

О.П. Бодак, к.і.н., завідувач відділу кодикології та кодикографії ІР

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)