Електронні інформаційні технології – фактор зрілості суспільства та його інформаційної безпеки

Поділитися: 
Дата події: 
8-07-2022

8 липня  відбулося чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, яке у зв’язку  з продовженням на всій території України воєнного стану проходило у режимі віддаленого доступу.

Було обговорено й затверджено результати конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників. Доповіла відповідні результати заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи Т.М. Коваль. Вона повідомила, що на підставі прийнятого 7 липня  рішення конкурсної комісії було визначено переможцями конкурсу  28 осіб, які подали свої документи на зайняття вакантних посад наукових працівників.

Заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи В.М. Горовий зробив доповідь на тему «Електронні  інформаційні технології в  суспільному  розвитку  сучасності».

Він насамперед відзначив, що на сучасному інформаційному  етапі  розвитку цілком очевидно, що нового  збагачення змісту  набуває  ідея  Володимира Івановича Вернадського про «державне об’єднання зусиль людства»  в його  застосуванні до національного розвитку в умовах глобалізації.

Тож при  комплектуванні  новими  ресурсами бібліотек та  інших  інформаційних центрів  загальнонаціонального значення, що в  новому  суспільстві мають  активізувати ефективне  використання суспільно значущої  інформації, особливо  важливо враховувати  основні тренди розвитку  українського суспільства. У відповідності  з цими запитами фонди загальносуспільних  інформаційних  центрів повинні  мати  необхідний  інформаційний  ресурс для забезпечення   еволюції  держави   в перспективних  для  її розвитку  напрямах.

При  цьому плани  комплектування  новою  інформацією мають  передбачати те, що український  вектор культурно-інформаційного  розвою   найбільшою  мірою  зорієнтований саме на західноєвропейський напрям розвитку.  

Окремо доповідач зупинився на тому, що при  відборі  інформації  для  збагачення фондів  бібліотек слід враховувати орієнтаційні  особливості  переважної  більшості  українців, що  сформувались протягом  останніх  десятиріч. Вони  сприяли  закріпленню  європейської  культурно-інформаційної  специфіки  розвитку  інформаційного  суспільства в  Україні. З  часу  створення  нової  української держави  в процес цього  закріплення було  вкладено  значний інтелектуальний  потенціал, що  надав  культурно-інформаційній  орієнтації України суттєвої  стабільності.

Перспективи сучасного  національного  поступу  України суттєвою мірою пов’язані із використанням всієї сукупності наявних ресурсів, в тому числі й соціально-психологічних, вивченням і ефективним використанням ментальних особливостей українців у міжнародному розділі праці, в міжнародному інформаційному виробництві. Враховуючи сучасні тенденції розвитку глобалізації, впровадження  електронних  інформаційних  технологій, уже сьогодні можна чіткіше визначити основні напрями можливої спеціалізації нашої країни в  міжнародному розподілі праці, зробити їх пріоритетними в дальшому розвитку, налагоджувати механізми ефективного використання культурних надбань, традицій минулих поколінь, ментальних характеристик у вирішенні актуальних проблем сьогодення.  Слід  враховувати, що  в  майбутньому  нашої  цивілізації життєздатними  лишатимуться  лише  ті  нації, результати діяльності  яких будуть  корисними не  лише  в національному, але й у загальносуспільному  розвитку, основні  вектори  еволюції  яких  збігатимуться із  загальносуспільними.

Відтак у  сучасних умовах для  національного  інформаційного  розвитку, наголосив В.М. Горовий, першочергового значення набуває ефективне використання національних  інформаційних  ресурсів як  орієнтирів  у подальшому інформаційному  розвитку, своєчасне  оновлення національних  інформаційних  фондів  актуальною вітчизняною  і  зарубіжною  інформацією. Разом з тим спостерігається, особливо в нинішніх умовах російської агресії  в Україні, чимало загроз, пов’язаних із впливом на електронні інформаційні ресурси, що  становить серйозну небезпеку для національного  інформаційного суверенітету України. Тож наявні проблеми, пов’язані  з інформаційною безпекою на сучасному рівні розвитку інформаційних мереж, обумовлюють необхідність прискореного реагування на розвиток інформаційних процесів у горизонтальній сфері інформаційних обмінів.

Учена рада розглянула питання про звіт голови Ради молодих учених НБУВ, затвердження голови та нового складу цієї Ради. Відзвітував про роботу чинний голова Ради молодих учених НБУВ, науковий співробітник відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій С.С. Гарагуля.

Учасники засідання схвалили  відповідний звіт, а також затвердили голову і новий склад Ради молодих учених НБУВ.

У зв’язку з обранням молодшого наукового співробітника відділу наукової організації електронних інформаційних ресурсів Інституту інформаційних технологій О.М. Мартинюка новим головою Ради молодих учених було внесено зміни до складу Вченої ради НБУВ.