«Розвиток бібліотечно-інформаційного комплексу в контексті сучасних досліджень»

Поділитися: 
Дата події: 
21-12-2021

Під такою назвою 21 грудня 2021 року в онлайн режимі на платформі Google Meet відбулися Сьомі бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника.

Інформаційну підтримку цьому заходу надали періодичні видання «Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета» та «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»».

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків щодо актуальних напрямів розвитку бібліотечно-інформаційного комплексу в контексті сучасних досліджень та висвітлення наукового доробку доктора історичних наук, професора, члена Академії наук вищої освіти України, члена-кореспондента Міжнародної академії інформатизації М. С. Слободяника (1949–2015 рр.).

Співорганізаторами Сьомих бібліотекознавчих студій, окрім Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, також виступили Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв і Київський університет імені Бориса Грінченка. У засіданні взяли участь бібліотечні фахівці та викладачі профільних закладів вищої освіти (близько 30 представників  з унікальними IP-адресами), зокрема Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України для дітей, Київського національного університету культури і мистецтв, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Муніципального закладу вищої освіти «Київська Академія мистецтв», Національного транспортного університету.

Вели засідання директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук О. М. Василенко та завідувач відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент О. Г. Кириленко.

До програми цьогорічних Студій було відібрано 12 доповідей, автори яких – соратники, колеги, учні й послідовники відомого вченого і педагога, українського бібліотекознавця, документознавця і бібліографознавця. Усі доповіді супроводжувалися презентаціями, що наочно підсилювало сприйняття та допомагало розкриттю заявлених тем.

Підбиваючи підсумки засідання, О. В. Василенко констатувала, що об’єднання зусиль та поглиблення координації провідних наукових бібліотек країни – методичних центрів відомчих бібліотечних мереж сприятиме визначенню актуальних напрямів розвитку бібліотечно-інформаційного комплексу в контексті сучасних досліджень.

Завершуючи роботу Сьомих бібліотекознавчих студій, О. Г. Кириленко наголосив, що рівень виголошених доповідей засвідчив здатність доповідачів відповідати найвищим вимогам сьогодення щодо наукових досліджень та найважливішим потребам сучасної бібліотечно-інформаційної сфери.

Загалом учасники онлайн-засідання, присвяченого пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника, закцентували увагу на динамічному обговоренні виголошених доповідей онлайн і в чаті. Конструктивний обмін новими доробками і досвідом відбувався у дружній творчій атмосфері. Це ще раз підтвердило творчий потенціал взаємодії фахівців провідних вітчизняних бібліотек.

 

 

Оксана Клименко,

завідувачка відділу наукових видань  Інституту бібліотекознавства

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,

 кандидат історичних наук, доцент