В Інституті архівознавства НБУВ відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії НАН України

Поділитися: 

19 жовтня 2017 року на базі Інституту архівознавства НБУВ відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії НАН України  (ЕПК НАН України) під головуванням директора інституту Лідії Яременко, на якому було розглянуто низку питань, пов’язаних з експертизою цінності архівних документів академічних установ, внесенням їх до Національного архівного фонду.

Рішенням ЕПК НАН України було погоджено 10 нормативних документів 7-ми академічних установ з питань діловодства і архівної справи, серед яких: номенклатури справ, положення про експертні комісії та положення про науково-технічні архіви, зокрема, Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, Інституту програмних систем, Інституту проблем математичних машин та систем, Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії.

На засіданні комісії також було розглянуто питання і схвалено рішення про включення до складу Національного архівного фонду документів особового фонду «Коцюбинські К.Я. та М.Х.», що зберігається в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, особових фондів літературознавця, бібліографа С. А. Рейсера (1905–1989), педагога О. І. Сорокіної (1892–1988), що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ.

За підсумками розгляду на ЕПК НАН України результатів експертизи цінності документів Національний архівний фонд поповнився документами з науково-організаційної, науково-дослідної діяльності установ НАН України: Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного, Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, Інституту технічної теплофізики, Інституту загальної енергетики, Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, Інституту проблем математичних машин та систем, Головної астрономічної обсерваторії, Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна, Інституту молекулярної біології і генетики, Міжнародного центру молекулярної фізіології, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього», Науково-виробничого підприємства «Видавництво «Наукова Думка»».

Архівні документи та науково-довідковий апарат до них, схвалені та погоджені на засіданні ЕПК НАН України, будуть доступні дослідникам в науково-технічних архівах академічних установ, у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та в Інституті рукопису НБУВ.

Ольга Березовська
секретар ЕПК НАН України

 Опубліковано: прес-служба НБУВ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація