До 175-річчя від дня народження М. В. Лисенка. Перші видання творів Миколи Лисенка у Болеслава Корейва

Поділитися: 

22 березня виповнюється 175 років від дня народження Миколи Віталійовича Лисенка (1842–1912) – видатного українського композитора, диригента, піаніста, педагога, вченого-фольклориста, громадського діяча. Весь спектр його багатогранної діяльності пронизано любов’ю до України. Він зробив вагомий і неоціненний внесок у розвиток музичної та духовної культури українського народу.

Першим і провідним видавцем творів М. В. Лисенка упродовж чверті століття був Болеслав Корейво – власник першої нотної крамниці у Києві з 1871 року за адресою Хрещатик, 35 [1, 628]. Співпраця Миколи Лисенка і Болеслава Корейва розпочалася у 1868. Фірма Корейво здійснила видання декількох випусків серії «Музика до Кобзаря» (з 1870), творів для фортепіано (у т. ч. «Сюїта на українські теми»), «Збірники українських народних пісень» (з 1868), музика до опер і оперет –– «Різдвяна ніч» (1884), «Чорноморці» (1878, 1883), «Наталка-Полтавка» (1890) [3, 546]. Частина накладу названих видань публікувалася як власність автора, частина як власність видавця. Видавництво і магазин Б. Корейва у Києві й два магазини в Одесі, що проіснували з 1871 по 1897, пізніше були перекуплені фірмою «Леон Ідзіковський», де «Корейво багато років після цього працював зав. муз. відділу» [3, 546]. За спогадами Л. Ідзіковського, М. Лисенко називав Б. Корейва жартома «Литвин-чоловік Божий»» [1, 628], композитор щиро довіряв йому і, навіть,  значна частина особистого листування Лисенка надходила саме на адресу Б. Корейва –– Хрещатик, 35 [1].

Найціннішими є перші видання творів композитора. Деякі примірники, навіть з його особистими печатками, збереглися до нашого часу у музичному відділі НБУВ. На сьогодні існує значна кількість перевидань творчої спадщини Лисенка, але прижиттєві нотні видання  –– особливо цінуються в бібліотеках та серед шанувальників мистецтва друку, адже це ті видання, що їх особисто переглядав автор перед випуском, редагував та виправляв помічені похибки, а деякі примірники тримав у руках сам Микола Віталійович. Вони є носіями духу його часу (власницькі та дарчі написи, особливий старовинний папір, екслібриси, художнє оформлення та ін.).
У фондах НБУВ зберігається численна кількість перших нотних видань М. Лисенка, здійснених фірмою Б. Корейво (див. фото № 1–17).

Твори М. Лисенка, основоположника української класичної музики, не втрачають своєї художньої привабливості, виконуються у всьому світі, оскільки є музичним втіленням духу українського народу.

Література:

1.    Листи / Микола Віталійович Лисенко; А.П. Лащенко (голов.ред.), Р.М. Скорульська (упоряд.). – Київ : Музична Україна, 2004. – 680с.
2.    Нотографічний покажчик видань музичних творів М. В. Лисенка / НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В Стефаника ; С. П. Костюк (ред.), О. П. Осадця (укл. і авт. передм.). – Львів, 2001. – 418с.
3.    Захаров Ю. А. Болеслав Корейво // Українська музична енциклопедія. Т. 2 : А–Д / Інститут Мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2008 – С. 546.

© Євгенія Кожушко, Олена Цибульська, Світлана Літвінова.

Виставка доступна за посиланням http://nbuv.gov.ua/node/3426

 

Фотоматеріали: