Пам'ять - безсмертя народу

Вже 71 рік відокремлює нас від перемоги над нацистською Німеччиною. І сьогодні ми знову, як і в попередні роки, схиляємо голови перед подвигом тих, чиєю кров'ю й потом здобута перемога над сильним та жорстоким ворогом. Завжди пам’ятаймо про військову доблесть і героїзм наших визволителів.

Фонд Президентів України (кім. 307) пропонує книжкову виставку «Пам'ять – безсмертя народу» присвячену Дню пам'яті та примирення і 71-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На виставці представлено видання у яких детально причини, хід та наслідки однієї з найкривавіших воєн ХХ століття; біографії політиків та військових періоду Другої світової війни, а також спогади безпосередніх учасників бойових дій.

1. Свіча пам'яті [Текст] : до 60-річчя визволення району від німецько-фашистських загарбників / уклад. О. В. Векленко. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2004. - 550 с.: фотогр.

З жовтня 1943 по березень 1944 року, частини Радянської Армії вели важкі кровопролитні бої за визволення Криворіжжя від німецько-фашистських загарбників.

Ця документальна книга – про той трагічний і героїчний час. В ній здійснена спроба визначити істинну жертву, яку поклали жителі Криворізького району на вівтар перемоги, назвати поіменно воїнів Радянської Армії, які загинули, визволяючи Криворіжжя від гітлерівських окупантів.

Імена жителів Криворіжжя, які загинули, померли від ран, пропали безвісти, зникли безслідно у вогненному вирі війни, імена тих, хто повернувся з перемогою, фотоматеріали, спогади очевидців, учасників тих подій – все це дає змогу усвідомити увесь трагізм війни і велич перемоги над фашизмом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1297

2. Косик, Володимир. Україна і Німеччина у другій світовій війні [Текст] / В. Косик ; пер. з фр. Р. Осадчука. - (Українознавча бібліотека НТШ    / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові ; число 3). - Париж[та ін.] : [б. в.], 1993. - 659 с.

Українська історія 30-50 рр. н. ст. ще донині заповнена фальшивими стереотипами, що придумували для нас різні режими. Це особливо стосується боротьби українців у часи Другої світової війни та українсько-німецьких взаємин у цей драматичний період нашої історії.

У пропонованій книжці, перекладеній із французької мови, відомий зарубіжний дослідник проф. Володимир Косик на підставі глибокого аналізу архівів Третього Рейху, його численних дотепер невідомих документів, розкриває справжній характер українсько-німецьких взаємин та масштаби українських національно-визвольних змагань у період Другої світової війни.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА551974

3. Ukraine during World War II: history and its aftermath [Текст] : a symposium / ed. by Yury Boshyk. - Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1986. - 291 p. : ill. - Бібліогр.: с. 267-285.

У книзі, підготовленої співробітниками Канадського інституту українських студій Університету Альберти (м. Едмонтон), подано історію України під час Другої світової війни. Видання збагачене фотографіями, документальними матеріалами, широкою бібліографією, що, в свою чергу, дозволяє детально прослідкувати причини, хронологію та наслідки одного з найскладніших періодів не лише України, а й цілого світу. Поряд з цим висвітлюється ряд питань пов’язаних з розслідуванням військових злочинів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ІВ213962

4. Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. [Текст] : іст. нариси : у 2 кн. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук. України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2011    .

     Кн. 1 / [А. Айсфельд та ін.]. - 2011. - 735 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У виданні висвітлюється широке коло питань одного з найбільш драматичного періоду історії України – періоду Другої світової війни.

На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових операцій на території України, політики німецької окупаційної влади, повсякденного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з’ясовуються також долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В353519/1

5. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. [Текст] : іст. нариси : у 2 кн. / редкол.: В. А. Смолій (голова колегії), О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2010 - 2011.

     Кн. 2 / [О. Бровар та ін.]. - 2011. - 943 с. : іл., табл.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В353519/2

6. Друга світова війна в історичній пам'яті України [Текст] : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам'яті / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [редкол.: Ігор Юхновський (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець]. - К. ; Ніжин : [Лисенко М. М.], 2010. - 247 с. : фотогр. + [22] с. карт.

У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в історії Українського народу XX століття – Другої світової війни. В основу праці покладено ідею боротьби Українського народу за власну Державу, яка не припинялась з поразкою національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. Через відсутність незалежної української держави українці опинились по різні сторони фронту. У запропонованій книзі проаналізовано події, що відбувались на території України, починаючи від проголошення Карпатської України у березні 1939 р., і завершуючи подіями на Далекому Сході у вересні 1945 р. (На основі значного масиву матеріалів розглянуто основні аспекти формування історичної пам’яті Українського народу про Другу світову війну в сучасній Україні.)

При підготовці видання використано матеріали, надані Українському інституту національної пам’яті доктором історичних наук, професором Лисенком О.Є., доктором політичних наук Гриневичем В.А., доктором історичних наук, професором Королем В.Ю. та кандидатом, історичних наук, доцентом Патриляком І.К., а також матеріали одинадцяти круглих столів, проведених в Українському інституті національної пам’яті за участю провідних науковців і дослідників.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА735330

7. Литвин, Володимир Михайлович. Україна в Другій світовій війні (1939-1945) [Текст] / В. М. Литвин. - К. : Видавничий дім "Лі-Терра", 2004. - 464 с.: іл.

Воєнна доба 1939-1945 рр., попри її широке висвітлення, й до сьогодні є часом, який ще потребує свого осмислення.

Відмітна особливість цього дослідження – узагальнюючий, підсумковий його характер. Щоб об’єктивно і повно відтворити цю добу в історії України, автор широко використовує науковий доробок своїх попередників.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА677129

8. Литвин, Володимир Михайлович. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946-1955) [Текст] / В. М. Литвин. - К. : Видавничий дім "Лі-Терра", 2004. - 240 с.: іл.

Повоєнна доба 1946-1955 рр., на відміну від воєнної, обійдена увагою істориків. Книгу В. Литвина можна вважати першим дослідженням, яке узагальнює основні напрями розвитку України за повоєнну десятирічку. В ній широко використана спеціальна, здебільшого монографічна література, а також мемуари деяких дійових осіб на українській політичній сцені.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА677131

9. Литвин, Володимир Михайлович. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956-1965) [Текст] / В. М. Литвин. - К. : Видавничий дім "Лі-Терра", 2004. - 272 с.: іл.

Ця книга присвячена періоду в історії України XX ст. – добі Микити Хрущова. Автор зупиняється на головних аспектах історичного розвитку УРСР, подаючи їх на широкому загальносоюзному тлі. Увага читача зосереджується на лібералізації суспільно-політичного життя після XX з'їзду КПРС, спробах реформ у народному господарстві, здобутках і провалах соціальної політики, виникненні дисидентського руху, духовному житті українського суспільства.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА677130

10. Крушинський Вадим Юрійович. Міжнародні відносини та світова політика, 1945-1980 [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола. - К. : Либідь, 2007. - 191 с. - Бібліогр.: с. 183-190.

Міжнародні відносини та світова політика післявоєнного періоду представлені авторами в оригінальній формі – через узагальнення та систематизацію міжнародних подій, конфліктів, доктрин, угод. Побудований за хронологічним принципом, посібник дає змогу простежити розвиток найважливіших міжнародних подій та їхні наслідки.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА681534

11. Конюшенко, Пётр Емельянович. Украина. Три года в фашистской неволе, 1941-1944 [Текст] / П. Е. Конюшенко ; [ред. кол.: Волосник Ю. П. и др.]. - Х. : [б. и.], 2011. - 207 с. : ил., карты, фото. - Бібліогр.: с. 206.

Спираючись на документи та наукові праці вітчизняних і зарубіжних істориків, в даній книзі висвітлюється історія України у Другій світовій війні, героїчні і в той же час трагічні події, які на розгортались на теренах нашої країни в роки війни; увічнення пам'яті тих, хто в боротьбі з фашистськими загарбниками віддав своє життя і здоров'я, добуваючи велику перемогу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА759965

12. Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб [Текст] : [зб. док.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Київ. міськдержадмін., Держ. арх. Служби безпеки України ; [упоряд.: Т. В. Вронська та ін. ; редкол.: О. Є. Лисенко (відп. ред.) та ін.]. - К. ; Л. : [б. и.], 2003. - 526, [64] с. : фотогр.

Метою даного видання є показати життя Києва у перші місяці війни, в період нацистської окупації і на завершальному етапі найбільшого в історії людства збройного конфлікту, висвітлити ті сфери суспільного життя, які донині здебільшого перебували за межами наукових студій, іншими словами, - розкрити маловідомі аспекти історії столиці України періоду Другої світової війни через документальні матеріали радянських спецслужб.

Основний масив документів збірника, більшість з яких вперше побачить світ, виявлено у фондах Державного архіву Служби безпеки України. Використано також документи Державного архіву Міністерства внутрішніх справ України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України і Архіву Міністерства оборони Російської Федерації.

Члени редакційної ради, редакційної колегії, колективу упорядників і науково-допоміжної групи видання присвячують його світлій пам’яті наших співвітчизників, життя яких обірвало воєнне лихоліття.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2550

13. Кузнєцов, Анатолій Васильович. Бабин Яр [Текст] : роман-документ / Анатолій Кузнєцов. - К. : Самміт-Книга, 2012. - 352, [16] с. : фотогр.

Автор книги Анатолій Васильович Кузнєцов народився та виріс у Києві, на Куренівці, неподалік від великого яру, назва якого свого часу була відома тільки місцевим мешканцям: Бабин Яр. Перед війною це було місце дитячих забав. Більш ніж 2 роки воно було забороненою зоною, з дротом під високим струмом, з табором, на заслонах якого було написано, що по кожному, хто наблизиться, буде відкрито вогонь. Далі відразу, в один день, Бабин Яр став відомим усьому світу.

Кожного дня тут розстрілювали євреїв, росіян, українців...

Про цю книгу краще за все сказати словами самого автора: «Я пишу так, начебто присягаюся за юридичне свідчення на найвищому чесному суді і відповідаю за кожне своє слово. У цій книзі оповіджено тільки правду – ТАК ЯК ЦЕ БУЛО».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА760502

14. Сергійчук, Володимир Іванович. ОУН- УПА в роки війни [Текст] : нові документи і матеріали / В. І. Сергійчук. - К. : Дніпро, 1996. - 494 с.

В упорядкований та прокоментований відомим істориком В. Сергійчуком збірник увійшли маловідомі, а здебільшого зовсім невідомі читачеві документи й матеріали, раніше надійно сховані в архівах під грифом «Цілком таємно», що стосуються діяльності ОУН-УПА в роки Другої світової війни і свідчать про те, що українські націоналісти воювали за відродження й утвердження незалежної української держави на етнічних землях власного народу, борючись на два фронти: проти гітлерівського та сталінського тоталітарних режимів. Документи розвінчують міф про колабораціонізм оунівців, їхню нібито тісну співпрацю з німецькими окупантами, що майже піввіку всупереч фактам уперто стверджували прислужники радянської ідеологічної машини.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА572669

15. Роуз, Норман. Черчилль. Бурная жизнь [Текст] / Н. Роуз ; пер. с англ. Е. Ф. Левина. - (Серия "Историческая библиотека"). - М. : ООО "Издательство АСТ", 2003. - 444с., [8 ]л. фотоил.: фотоил.

Вінстон Черчіль. Суперечливий і найяскравіший політик XX століття.

Він не раз міняв переконання, переходячи з табору консерваторів до лібералів і повертаючись назад. За своє довге життя він піднімався Олімп влади і переживав жорстокі поразки, двічі звільняючи крісло прем'єр-міністра і відступаючи в тінь політичного забуття.

У пам'яті багатьох він залишився як один з лідерів антигітлерівської коаліції і як людина, яка вперше заговорила про «залізну завісу» і поклав початок «холодній війні».

Блискучий оратор, лауреат Нобелівської премії з літератури, природжений лідер, він як ніхто інший міг згуртувати націю в хвилину небезпеки і був лютим захисником свободи і демократії.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА640385

16. Трухановский, Владимир Григорьевич. Уинстон Черчилль [Текст] / В. Г. Трухановский. - 5.изд., испр. и доп. - (Серия "Законы власти"). - М. : Рипол Классик, 2003. - 444с., [8 ]л. фотоил.: фотоил.

Автор розповідає про життя і діяльності Вінстона Черчіля – прем'єр-міністра Великої Британії (1940-1945, 1951-1955), однією з найяскравіших і найсуперечливіших постатей XX століття. Читач познайомиться з сильною, талановитою і колоритною особистістю, неординарною як в політиці, так і в приватному житті.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА640386

17. Яковлев, Николай Николаевич. Франклин Делано Рузвельт: Человек и политик [Текст] / Н. Н. Яковлев. - 5.изд. - (Серия "Законы власти"). - М. : Рипол Классик, 2003. - 590с., [8 ]л. фотоил.: фотоил.

Автор розповідає про життя і діяльність видатного американського політика Франкліна Делано Рузвельта (ФДР), президента США в ті роки, коли в світі відбувалися епохальні події (1933-1945). Інтерес до його особистості не слабшає, в США від книг про ФДР ломляться бібліотечні полиці. Прочитавши нашу книгу, Ви теж зможете познайомитися з біографією цієї цікавої людини, політика і президента.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА640382

18. Бикс, Герберт. Хирохито и создание современной Японии [Текст] / Г. Бикс ; пер. с англ. Ю. Г. Кирьяк. - (Серия "Историческая библиотека"). - М. : ООО "Издательство АСТ", 2002. - 572с., [8 ]л. фотоил.: фотоил.

Перед вами унікальна в своїй правдивості і надзвичайно яскраво написана біографія одного з найзагадковіших і суперечливих правителів Японії – імператора Хірохіто.

Аналіз раніше закритих документальних джерел дозволив автору підняти завісу таємниці, які ховали складні взаємини імператора з численними придворними радниками, японськими «яструбами», висвітлити роль Хірохіто в проведенні безпрецедентно жорстоких військових операцій по захопленню Маньчжурії і нападу на Перл-Хабор, а також пояснити, як розроблялася стратегія післявоєнного розвитку Японії. Стратегія, завдяки якій країна, яка підписала акт про капітуляцію, перетворилася в індустріального гіганта та досягла процвітання.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА640380

19. Громов, Алекс. Полководцы Второй мировой. Красная армия против вермахта: Личности. Битвы. Победы. Поражения [Текст] / Алекс Громов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 638 с. : фот. - Бібліогр.: с. 627-634.

Вони командували фронтами і арміями, від їх рішень залежали долі мільйонів. Якими вони були, полководці Другої світової війни? Який слід залишили в історії? На фронті неймовірною протяжності зіткнулися величезні сили, і багато в чому перемога і поразка залежала від продуманих дій воєначальників. Георгій Жуков, Родіон Малиновський, Андрій Єременко, Костянтин Рокосовський – і Хайнц Гудеріан, Фрідріх Паулюс, Евальд фон Клейст, Еріх фон Манштейн ... Архівні свідчення та спогади очевидців відкривають невідомі досі подробиці давно відгримілих битв.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3167

20. Моргун, Федір Трохимович. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу [Текст] : факти і наслідки / Ф. Т. Моргун. - Вид. 4-е, переробл. і доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 296 c.: фотоіл. - Бібліогр.: с. 277-283.

Відомий письменник-публіцист Федір Моргун, майстер публіцистичної прози, переконливо показує і доводить, що головна спроба геноциду українського народу – Друга світова війна. Натхненниками і організаторами якої виступили фюрер нацистів А. Гітлер і вождь більшовиків І. Сталін.

Як українець, який особисто пережив голодомор, очевидець окупації України і учасник її звільнення від Донбасу до Карпат – автор цієї книги, розрахованої на найширшу читацьку аудиторію, обмежує своє завдання аналізом сталінсько-гітлерівського геноциду українського народу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА707575

21. Белая книга нацизма [Текст] / Междунар. правозащит. движение "Мир без нацизма" ; [науч. консультанты и сост.: д-р Мириам Бистровиц и др.]. - М. : Терра : Книжный клуб Книговек, 2013. - 1124, [18] с. : фот., табл.

«Біла книга нацизму» - це фундаментальне дослідження, проведене Міжнародним правозахисним рухом «Світ без нацизму» у співпраці з Інститутом етнології і антропології Російської академії наук і Центром з вивчення ксенофобії і антисемітизму при технічному університеті Берліна (ФРН). Дослідження проводилося на основі моніторингу проявів ксенофобії, неонацизму і радикального націоналізму, проведеного МПР «Світ без нацизму» у 18 країнах Європи в 2012 р..

В основу дослідження покладено методику сукупного аналізу проявів неонацизму і радикального націоналізму стосовно факторів суспільної стабільності руйнування стабільності в кожній окремій державі. Аналізу була піддана законодавча база на момент проведення моніторингу, правова практика щодо меншин, прояви расизму і нетерпимості, а також їх правові наслідки, рівень ксенофобії в суспільстві, політичні програми і діяльність радикально-націоналістичних партій і груп, міжнародні чинники і багато іншого.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА792341

22. Булавина, Виктория Викторовна. Загадки истории. Третий рейх [Текст] / В. В. Булавина. - (Загадки Истории). - Х. : Фолио, 2013. - 377, [1] с. - Бібліогр.: с. 377-[378].

30-і роки XX століття стали часом творення держави, яку її засновник – Адольф Гітлер – назвав Третім, або Тисячолітнім рейхом. На щастя, він проіснувало зовсім недовго. Але і за цей короткий час історія Третього рейху і життя його творців і керівників обросла величезною кількістю таємниць і загадок.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА770335

23. Кох-Хиллебрехт, Манфред. Homo Гитлер: психограмма диктатора [Текст] / М. Кох-Хиллебрехт ; пер. с нем. А. Н. Гордиенко. - Минск : Попурри, 2003. - 416с.+ 32 с. ил.

Багато аспектів особистості Гітлера всупереч всім старанням біографів досі залишалися загадкою. Які були мотиви його думок і вчинків? На чому заснована легенда про його величезні знання і надлюдські здібності впливати на людей? Автор цієї книги, німецький професор, в результаті довгих і кропітких досліджень створив психограму людини, яка очолювала Третій рейх.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА654303

24. Горбатко, Иван Иосифович. Война глазами солдата [Текст] / Иван Горбатко. - Изд. 2-е, доп. пожеланиями читателей. - Херсон : [б. и.], 2008. - 463 с. : фото.

Спогади ветерана війни і праці, сьогодні офіцера у відставці Горбатко Івана Йосиповича.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2300

25. Говорят живые и погибшие фронтовики, 1941-1945 [Текст] : [кн. воспоминаний фронтовиков] / под общ. ред. канд. ист. наук, доц., полковника в отставке, участника освобождения Украины А. П. Кутузова. - К. : Київська правда, 2002. - 448, [22] с. : ил., фот.

До книги увійшли спогади фронтовиків з 22 червня 1941-го по 2001 рр. Їх географія широка: 10 областей України, 5 регіонів Росії.

Розподілені спогади за тематичними рубриками. Заголовки і коментарі дані упорядником книги. Деякі з них даються зі скороченнями.

Зі сторінок книги говорять і загиблі солдати війни – це їхні листи і документи, які писалися в останні хвилини життя.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2276

26. Соломенцы - в боях за Родину [Текст] : [кн. воспоминаний] / Орг. инвалидов войны и Вооруж. Сил Соломен. р-на г. Киева ; [редкол.: А. И. Бешенков, А. Н. Марчевский, Г. Л. Стеркин ; лит. обраб.: Ф. Ц. Ренькас, А. В. Процюк]. - [Киев] : [б. и.], [20--]. - 276 с. : фот.

Зібрані матеріали про фронтовиків – солом’янців оповідають про їхню участь в грізних подіях війни, розкривають велич перемоги і героїчний шлях, який проліг від Києва, Москви, Сталінграда і до Берліна.

Твори, написані учнями Київської спеціалізованої школи № 115 ім. І. Огієнка дають бачення тих вогненних років очима нинішньої молоді.

Крім того, в книзі показана історія створення та становлення Організації інвалідів війни та Збройних Сил Солом'янського району м Києва, а також її діяльність щодо соціального та правового захисту інвалідів війни та вдів загиблих та померлих воїнів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3099

27. О войне и товарищах [Текст] : воспоминания воинов 75-й гвардейской, дважды Краснознаменной, ордена Суворова 2-й степени Бахмачской стрелковой дивизии, участников боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945гг. / лит. ред. Г. А. Жамойдо. - Красноград : [б.и.], [1996]. - 207 с.: ил.

Ця книга – спогади колишніх воїнів одного з прославлених з'єднань в роки війни – 75-тої гвардійської стрілецької Бахмацької двічі Червонопрапорної ордена Суворова 2-го ступеня дивізії. Воїни якої билися на Харківщині взимку і навесні 1941-1942 року, брали участь у Сталінградській битві, відбивали танкові атаки на Курській дузі, визволяли Сумську. Чернігівську області, форсували Дніпро і звільняли Київ, громили фашистських загарбників в Білорусі і країнах Балтії, звільняли Польщу, брали Берлін і закінчили свій бойовий шлях 4 травня 1945 року на річці Ельбі.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №383

28. Каширин, Анатолий Андреевич. Голод не тетка или дети войны глазами детства [Текст] : избранное / А. А. Каширин. - Х. : [б.и.], 2006. - 56 с.

У книзі розповідається про дитячі роки жителя м. Харків Каширина Анатолія Андрійовича, які припали на період Другої світової війни.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1861

29. Дети войны Херсонщины. Воспоминания [Текст] / [ред. М. И. Братан]. - Херсон : Херсон. міськ. друкарня, 2010. - 248 с. : ил.

Герої цієї книги – діти, яких виховала війна. Діти з втраченим дитинством. Діти, які виросли серед бомбардувань та пожеж. Діти, що залишились без дому та родин.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2187

30. Тронько, Петро Тимофійович. Навічно в пам'яті народній [Текст] : з історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни / П. Т. Тронько. - К. : Молодь, 1995. - 159 с.: іл.

Друга світова війна проти гітлерівських загарбників була суворим і тяжким випробуванням для українського народу. Автор книжки, академік НАН України П. Т. Тронько понад 40 років розробляв тему героїчної боротьби української молоді на фронтах, у партизанських загонах, у підпіллі під час найтрагічнішої з воєн в історії людства.

При написанні книжки були використані архіви, численна комсомольська та партизанська преса часів війни, маловідомі документи партизанських загонів, підпільних організацій тощо.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №254

31. Бухтияров, Владимир Филиппович. Помним [Текст] : очерки о памятниках Великой Отечественной войны 1941-1945гг. на Криворожье / В. Ф. Бухтияров. - Кривой Рог : Библиотечка альманаха "Саксагань", 1994. - 128 с.: ил.

У виданні зібрано оповіді про пам’ятки Другої світової війни на Криворіжжі.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №140

32. Книга памяти [Текст] : воспоминания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / [сост.: Белогуров А. А. и др.]. - Мелитополь : [б. и.], 2010. - 104 с. : ил.

Книга пам’яті присвячена 65-тій річниці перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Зібрано спогади учасників Другої світової війни, членів Мелітопольської міської організації інвалідів війни та Збройних Сил.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2213

33. Веселюк, Арсен Іванович. Весна визволення [Текст] : [матеріали 129 ГЖСД та 317 ЧБСД] / Арсен Веселюк. - Вінниця : О. Власюк, 2005. - 212 с. : фотогр.

Ця документальна книжка – тридцятирічний плід роботи учителя історії Журавненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Літинського району, Вінницької області, краєзнавця Арсена Івановича Веселюка. Син, батько якого був розстріляній фашистами в 1944 році, все своє свідоме життя разом з очолюваними ним слідопитами школи присвятив увіковіченню пам’яті тих, хто загинув у Другій світовій війні.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2271

34. Риженко, Іван. Сім смертей розвідника [Текст] : розповідь ветерана Другої Світової війни Івана Риженка  / Іван Риженко ; літ. запис Володимира Морданя. - К. : Вид. журналу "Вітчизна", 2007. - 32 с. : фотоіл.

Спогади ветерана війни, уродженця Чернігівщини Івана Риженка.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2234

 

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)