ВЕЛИКИЙ СИН ВЕЛИКОГО НАРОДУ

Тарас Григорович Шевченко – тонкий, проникливий лірик, поет-громадянин, митець та державний діяч, який залишив нащадкам неоціненну книгу народного життя, відстояв та зберіг національну гідність свого багатостраждального українського народу.

«Кобзар» – книга, наповнена відчуттям національної гордості, закликами боротися за свою волю і щастя. Поезії Шевченка залишають у нашій пам’яті незабутній слід, віру в незнищенність моральної справедливості, совісті, правди. Вони викликають бажання любити рідну землю, пишатися минулим України і бути гідними синами та дочками рідного краю.

Фонд Президентів України (кім. 307) пропонує книжкову виставку «Великий син великого народу» присвячену 202-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861).

1. Кравчук, Андрій. Пам'ятаймо Тараса Шевченко [Текст] / А. Кравчук. - К. : [б.в.], 2004. - 43 с. - Бібліогр.: с. 42-43.

У виданні розповідається про деякі епізоди з життя Т.Г.Шевченко в Санкт-Петербурзі та на засланні. З історії життя Т.Г.Шевченко добре відомо, що він звільнився з кріпацтва та одержав освіту у Санкт-Петербурзі завдяки прогресивним людям того часу. Відомий український поет В.Самійленко відобразив це у вірші, присвяченому пам’яті Т.Г.Шевченко.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1469   

2. Деко, Олександр. Шевченкiвський календар [Текст] / Олександр Деко ; вступ. слово: Дмитро Павличко. - [Иерусалим] : Соборність, 2013. - 320 с.

«Шевченківський календар» у цей день такого року, публіцистично-літературознавче видання – підготовлене вперше. Видання охоплює: січень, лютий, березень на протязі всього життя Тараса Шевченка і є закінченим твором. За доступними джерелам перевірено біографічний та творчий фактаж класика української та світової літератури й великого художника, біографія якого ускладнена тим, що літературознавство на протязі десятиліть після смерті Тарас Шевченка лишалося спогадальним і тільки у XX столітті стало документальним.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3142in

3. Дзюба, Іван Михайлович. Тарас Шевченко [Текст] / Іван Дзюба. - (Особистість і доба). - Київ : Альтернативи, 2005. - 701, [1] с.

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.

Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3081

4. Огієнко, Іван. Тарас Шевченко [Текст] / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; ред. Н. Тимошик. - К. : Науково-видавничий центр "Наша культура і наука", 2003. - 432 с.: іл.

«Тарас Шевченко» одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.

Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров’ю серця і призначалася Україні.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: АО263409

5. Грабовецький, Володимир Васильович. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря [Текст] : до 200-річчя з дня уродин / Володимир Грабовецький, Володимир Неумитий ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Каф. історії України, Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 344 с. : іл.

У книзі на основі першоджерел і літератури розкриваються сторінки історії села Моринці – батьківщини Тараса Шевченка, 200-річчя з дня народження якого відзначала Україна 2014 року. Крім літопису оселі з початку її заснування і до середини XIX ст., у праці йде мова про вшанування Кобзаря XIX – XX ст. та перевидання деяких книг з історії встановлення пам’ятників пророку.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2032

6. Експозиція "Тарас Шевченко - Божественне покликання" [Текст] / Нац. музей Тараса Шевченка. - Київ : [б. в.], 2014. - 29 с. : іл.

Засобами осучасненої музейної експозиції ми розповідаємо про обраність Тараса Шевченка, який, народившись у родині кріпаків, ніколи не відчував себе духовно покріпаченим, а, отримавши відпускну, вектор своєї творчості потужно спрямовує на духовне відродження й оновлення духовних сил свого народу.

Геніально обдарований як поет і художник, харизматична особистість, Шевченко створював навколо себе особливе енергетичне поле. Його дар поетичним словом впливати на час, пришвидшуючи певні події в житті українства, інспірував значні зміни в культурному, суспільному житті.

Принциповою відмінністю оновленої експозиції є умовний поділ виставкової площі другого поверху на дві частини. В першій частині експозиції порушено проблему адекватного часу моделювання постаті Тараса Шевченка. В другій частині експозиції створено культурне поле для з’ясування і постійного розкриття співвідношення традиції і новаторства в творах Шевченка-художника.

Створивши історичний, літературний, художній контекст, показано значення Тараса Шевченка генія України, означено його вагоме місце в світовій культурі через історію геніальної людини, що складається з історії про родовід; історії про те, як і чому представник петербурзької богеми, на якого чекало блискуче майбутнє успішного, модного й вочевидь благополучного художника, обирає інший шлях – для себе й свого народу, - уклавши «Кобзар» 1840 року. Тобто, це розповідь Історії про людину, яка завжди робила вибір не на користь власних інтересів, а заради конструювання словом генія достойного майбутнього його країни.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3226

7. Шевченкова дорога в Білорусь [Текст] : літ.-публіц. зб. / [упоряд., ред. Лубківський Р. М.]. - (Шевченко і світ). - Л. : Світ, 2004. - 270, [22] с. : іл.

Історія взаємин білоруського та українською народів сягає глибини століть. У часи національного відродження (XIX – XX ст.) та в період набуття державної незалежності одним із наймогутніших факторів впливу на розвиток білоруської літератури й культури була творчість Тараса Шевченка. У наш час, коли Україна та Республіка Білорусь кожна по-своєму роблять вибір щодо світових та європейських цінностей, важливим для взаємопізнання та взаємозбагачення народів-сусідів, народів-побратимів був Рік Тараса Шевченка в Республіці Білорусь.

Літературно-публіцистичний збірник присвячено відзначенню Року Т.Г. Шевченка в Республіці Білорусь. Вміщено офіційні матеріали а також твори провідних білоруських поетів про Великого Кобзаря, переклади білоруською мовою «Заповіту», літературознавчі статті про зв’язки Т.Г. Шевченка з Білоруссю.

Книга проілюстрована малюнками Т.Г. Шевченка віленського періоду, фотокопіями автографів класиків білоруської літератури, репродукціями їхніх публікацій про Кобзаря, фоторепортажами про заходи, проведені в рамках Року Тараса Шевченка в Білорусі.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2375

8. Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко ; підгот. факсим. вид. М. Борейко ; ред. В. М. Доманицький ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Нац. музей Т. Г. Шевченка, Музей "Кобзаря" Т. Г. Шевченка в м. Черкаси, Рівнен. об-ня т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. - 3. повне вид. за ред. В.М.Доманицького. Факсимільне. - Рівне : Волинські обереги, 2004. - 607 с. 

Цей «Кобзар» є факсимільним відтворенням третього (1910 року) найповнішого і першого справді наукового «Кобзаря» за редакцією Василя Михайловича Доманицького (1877 – 1910) – авторитетного дослідника, скрупульозного текстолога, найпомітнішої постаті в історії вітчизняного шевченкознавства кінця XIX – початку XX ст. Всі твори, за винятком чотирьох, редактором перевірені за автографами поета, уточнено хронологію їх написання. До творів додається велика кількість ґрунтовних приміток.

Постановою царського суду це видання було конфісковане, а комуністичним режимом частину творів, уміщених у цьому «Кобзарі», друкувати заборонялось.

Цей раритетний «Кобзар» перевидається вперше.

Післямову до книги написав відомий шевченкознавець, генеральний директор Національного музею Т.Г.Шевченка Сергій Анастасович Гальченко.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1387

9. Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко ; худож. В. Касіян ; передм. О. Гончар. - К. : Веселка, 1998. - 486 с.: іл.

Вічна Книга буття українського народу – «Кобзар» – має багату й цікаву історію ілюстрування. Це подарункове видання якнайповніше репрезентує Шевченкіану Василя Касіяна (1896–1976), одного з найвидатніших наших графіків, чия подвижницька праця від ранньої юності до останнього подиху була освітлена любов’ю до Шевченка.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №397

10. Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар [Текст] / Т. Шевченко ; [передм. Павла Мовчана ; упоряд. текстів Сергій Гальченко]. - К. : Просвіта, 2011. - 735 с.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2460/CDR2461

11. Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар [Текст] : повна збірка / Т. Г. Шевченко. - К. ; Х. : Школа, 2002. - 639 с.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1419

12. Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар [Текст] : вибр. твори / Тарас Шевченко ; [ред.-упоряд.: М. Рильський, Н. Рибак ; авт. передм. П. Тичина]. - Фототип. відтворення з вид. 1942 р. - К. : [б. в.], 2010. - 78 с.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2396

13. Тарас Шевченко: і слово вічнеє, і образ невідцвітний... [Текст] : [альбом] / Нац. музей Тараса Шевченка ; [авт. поетич. творів, худож. Тарас Шевченко ; вступ. слово Стус Д. В. ; упоряд.: Барановська К. В. та ін. ; авт. комент.: Барановська К. В. та ін. ]. - Київ : Символ-Т, 2014. - 191 с. : іл.

Малярські та поетичні твори Тараса Шевченка художника, за фахом, та поета-філософа, за покликанням, як і вся його доля, пов’язані з Україною і є частиною її історії, хоча сам митець змушений був провести значну частину свого життя за межами рідного краю. Його доробок, представлений у книзі, охоплює період злету та становлення Шевченка-художника (у 1-й частині книги подано ранні твори періоду перебування митця у Санкт-Петербурзі та навчання у Академії мистецтв 18381844 років) і роки життя в Санки-Петербурзі та праці в Академії мистецтв після повернення із заслання (ІІ-га частина альбому охоплює твори 18581861 років).

Твори Шевченка-поета вписані в загальну канву книги: репродукції малярських творів та вірші органічно взаємодоповнюються, створюючи уявлення про творчість та життя генія України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3164

14. Шевченко, Тараса. «Я так її, я так люблю…»: Вибрані вірші та поеми / Упорядкув. і прим. М.М. Павлюка; вст. ст. М.Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2004. – 704 с.

Поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка вже давно переросла національні межі й увійшла до скарбниці надбань світової літератури. Мудрий Олесь Гончар писав, що правда «Кобзаря», як правда Святого Письма, для людства ніколи не постаріє, не погасне. Шевченко відкрив світові Україну, розкрив її душу, героїчні і трагічні сторінки її історії, провістив неминучу свободу і «добру славу, Славу України» в історичній перспективі.

Палке слово Шевченка, перейняте безмежною любов'ю до свого народу, залишається і в наші часи життєдайним джерелом, нестримним стимулом національного і духовного відродження сучасної України. Правильно кажуть, що Шевченко – це код нації, а в його поезії закодовані генетичні основи української духовності.

Це видання засвідчує нашу глибоку шану й любов до Великого Кобзаря. Воно містить вибрані оригінальні твори та їх переклади російською мовою. Книга щедро ілюстрована малюнками, офортами та малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють ще одну яскраву грань його могутнього таланту, наочно підтверджують його неосяжний мистецький потенціал.

Культурний центр України в Москві за підтримки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України та Національного музею Тараса Шевченка упорядкував збірку вибраних поетичних творів Шевченка з метою популяризації творчості видатного українського поета серед української діаспори в Росії та інших країнах СНД.

Випуск вибраних поезій Тараса Григоровича Шевченка за Програмою соціально значущих видань є виявом наших устремлінь нести Шевченкове слово в світ в ім'я людського щастя, братерства й любові.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: книга знаходиться в опрацюванні

15. Шевченко, Тарас Григорович. Вибрана поезія. Живопис. Графіка [Текст] / Т. Г. Шевченко ; голова ред. ради М. Жулинський. - К. : Мистецтво, 2007. - 608 с.: іл.

Поетична і малярська спадщина Тараса Шевченка давно стала набутком світової культури. Його вірші і поеми друкувалися в перекладах багатьма мовами народів світу, але найбільше – російською, англійською, німецькою, угорською, білоруською, іспанською.

Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою (здійснене лауреатом Перекладацької премії імені Івана Франка Національної спілки письменників України Вірою Річ із Великої Британії) доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка – поета і художника.

У передмові до видання академік Національної академії наук України Іван Дзюба висвітлює основні етапи життєвого і творчого шляху Шевченка, названого в народі Кобзарем, як і головну збірку його поетичних творів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС44610

16. Szewczenko T. Kobziarz / T. Szewczenko. – Lublin: KUL, 2008. – 745 p.

Повне видання «Кобзаря» польською мовою.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: книга знаходиться в опрацюванні

17. Szewczenko T. Kobziarz z 1840 roku / T. Szewczenko. – Lublin - Kijow, 2014. – 177 p.

Видання вибраних творів кобзаря «Кобзаря»  українською та польською мовами.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: книга знаходиться в опрацюванні

18. Szewczenko T. Kobziarz  / T. Szewczenko. – Lwow - Lublin, 2014. – 835 p.

Повне видання «Кобзаря» українською та польською мовами з нагоди 200 річчя. Переклад Петра Купрись.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: книга знаходиться в опрацюванні

19. Szewczenko T. Liryka / T. Szewczenko. – Lublin: KUL, 2013. – 835 p.

Лірика Шевченка польською мовою у перекладі Петра Купрись.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: книга знаходиться в опрацюванні

20. Шевченко, Тарас Григорович. Мар'яна-черниця [Текст] : факсимільне видання рукопису та відтворення тексту за сучасними текстологічними принципами / Т. Г. Шевченко ; підгот. тексту С. Гальченко ; відп. ред. М. Жулинський ; післямова В. Дудко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 1997. - 48 с.: іл.

Автограф поеми «Мар’яна-черниця» з малюнками молодого Тараса Шевченка – це оригінальна літературно-мистецька пам’ятка, подарована українському народові її найвидатнішим творчим генієм. Сімдесят п’ять літ (із 1842-го до 1917 року) цей унікальний рукопис переховувався у родинному архіві видавця харківського альманаху «Сніп» (1841) Олександра Корсуна, потім опинився у Петербурзі (у Пушкінському Домі) і нарешті у 1930 р. надійшов до Інституту Тараса Шевченка, матеріали якого склали основу фондів відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України.

Перша факсимільна публікація автографа «Мар’яни-черниці» зацікавить усіх шанувальників творчості Т. Шевченка – поета і художника. Видання уможливлює знайомство з автентичним текстом поеми та його відтворення за сучасними текстологічними принципами із дотриманням авторського розташування усіх його елементів. У дослідженні про долю автографа використано новознайдені архівні матеріали і маловідомі в Україні публікації шевченкознавців діаспори.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №713

21. Міріджанян, Левон. Мій Шевченко [Текст] : переклади, вірші, виступи, статті / Л. Міріджанян. - К. : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2002. - 160 с.: іл.

До збірки ввійшли переклади творів Т.Шевченка вірменською мовою, авторські поетичні твори, присвячені великому Кобзареві, літературні статті, розвідки про видатного сина України, що належать перу відомого вірменського письменника та літературознавця Левона Міріджаняна.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №347

22. Шевченко, Тарас. Доля [Текст] : поезії / Тарас Шевченко ; упоряд. та передм.: Імант Аузінь, Рауль Чілачава  = Liktenis : dzeja / Tarass Ševčenko. - Рига : [s. n.], 2008. - 137 c. : іл.

Збірка вибраних поезій Т.Г. Шевченка, яка вийшла за сприяння Посольства України у Латвійській Республіці ілюстрована малярськими творами поета.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2139

23. Дзюба, Иван Михайлович. "Кавказ" Тараса Шевченко на фоне непреходящего прошлого [Текст] : к 150-летию со дня написания поэмы "Кавказ" / И. М. Дзюба. - К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України : Держ. б-ка України для юнацтва, 1996. - 108 с.

Чому Кавказ упродовж двох століть є ареною нескінченних війн і кавказький синдром став прикметою політичного і духовного життя Росії? На це запитання намагається відповісти своїм дослідженням Іван Дзюба, спираючись на історичні джерела, порівнюючи погляди російських літераторів і Тараса Шевченка щодо кавказьких злочинів імперії. Видання відкривається поемою Шевченка «Кавказ» мовою оригіналу та в перекладі російською.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №334

24. Самойленко, Анатолій П. Кобзареве поле [Текст] : лірика. Поеми. Сатира та гумор / А. П. Самойленко ; ред. Л. Горлач. - К. : Рада, 2004. - 288 с.

Книга вибраних творі Анатолія Самойлепка «Кобзареве поле», присвячена 190-річчю від дня народження Великого сина українського народу Тараса Шевченка, віддзеркалює сьогодення України, стан душі небайдужого українця. До книги увійшли низка проникливих поезій, поеми, банки, памфлети, гумор та пісні, які об’єднані духом Кобзаревого поля.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1300

25. Шевченкіана в екслібрісах [Текст] : альбом / упоряд. і авт. вступ. ст. В. І. Хворост ; ред. В. С. Чернишов. - Д. : Січ, 1993. - 165 с.: іл.

В альбомі подано більше 250 книжкових знаків, виконаних сімдесят трьома художниками України, Росії, Білорусі та інших країн. їх темою є життя і творчість великого сина України – Тараса Григоровича Шевченка.

Зібрання екслібрисів Шевченкіани в нашій країні друкується вперше.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №588

26. Печорний, Петро Петрович. Декоративні тарелі Петра Печорного за мотивами творів з "Кобзаря" Т. Г. Шевченка [Текст]. - [К.] : [б. в.], [2011]. - [58] с. : іл.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2628

27. Кисіль, Григорій Олексійович. Українська вишивка. Портрети Тараса Шевченка [Текст] : [альбом] / Григорій Кисіль. - (Серія "Українська вишивка" ; вип. 4). - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 79 с.

В альбомі «Українська вишивка. Портрети Тараса Шевченка» Григорій Кисіль подає понад 30 схем портретів та портретних композицій Тараса Шевченка для вишивки хрестиком. Розробляючи схеми, автор використав прижиттєві світлини Великого Кобзаря, його автопортрети, портрети поета роботи відомих художників. Крім портретів, в альбомі подано схеми картин: «Катерина» Т. Шевченка, «Т. Г. Шевченко з кобзою над Дніпром» К. Трутовського. Також в альбомі більше 30 текстово-орнаментальних композицій-афоризмів із «Кобзаря», теж для вишивання. Усі схеми – рукотворні.

Автор присвячує альбом 200-літньому ювілею Тараса Шевченка й адресує його шанувальникам української народної вишивки, усім, кому дороге ім’я українського генія і пророка, поета і художника Тараса Шевченка.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3197

28. Шевченко, Тарас Григорович (1814 -1861). Мій перший "Кобзар" [Текст] : книжка-розмальовка : [для дітей ст. дошк. та мол. шк. віку] / [Тарас Григорович Шевченко ; худож. Наталія Котилевська] ; Нац. музей Тараса Шевченка. - Київ : Школяр, 2014. - 29, [3] с. : іл.

Ближче ознайомитися з віршами великого Кобзаря допоможе малечі ця книжка-розмальовка. Вона призначається для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Над добіркою віршів і уривків із всесвітньо відомих поем видатного українського поета працювали співробітники Національного музею Тараса Шевченка, а підготував і видав книжку-розмальовку УВЦ «Школяр».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3219  

29. Карта Шевченкових пригод [Текст] : гра-квест для дітей : treasure map / ДП "Центр розвитку сучас. мистецтва", Нац. музей Тараса Шевченка ; [авт. ідеї Оргунова Марія]. - Київ : [б. в.], 2014. - 11 с. : іл.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3224

30. Кузьменко, Василь Олександрович. Зупинимо наругу над Т.Шевченком, українцями і Україною!!! [Текст] / В. О. Кузьменко. - К. : [Просвіта], 2008. - 63 с.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1988

31. Ткачук, Павло Іванович. Шевченкова правда-сила народ розбудила [Текст] / П. І. Ткачук. - Вінниця : ФОП Данилюк В.Г., 2008. - 96 с.

Павло Іванович Ткачук – відомий в Україні педагог, краєзнавець, фольклорист, поет, журналіст, громадський діяч. Лауреат премії ім. Олекси Гірника. Переможець всеукраїнських конкурсів«Учитель року» –  1991, 1994 рр. Член Вінницького обласного літературно-мистецького об’єднання ім. Василя Стуса.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2020

32. З верховин півстоліття. Національній премії України імені Тараса Шевченка - 50 [Текст] / [Віталій Абліцов та ін ; упоряд. Вікторія Костюченко ; редкол.: Борис Олійник та ін.]. - Київ : Либідь, 2012. - 390 с. : фот.

Ця книга, присвячена піввіковому ювілеєві Національної премії України імені Тараса Шевченка, мовою документа і словом відомих фахівців розповідає про твори та авторів –  лауреатів Премії. Перед читачем постає непроста історія найпрестижнішої державної мистецької нагороди.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2696

33. Останнім шляхом Кобзаря [Текст] / [Грабович Г. та ін. ; упоряд. М. Л. Новицький : ред. кол. Микола Жулинський, Валентин Симоненко, Микола Новицький]. - К. : Український літопис, 1994. - 280 с. : фото.

Хронологію і дух походу-реквієму, присвяченого 130-річчю перепоховання Тараса Шевченка, відтворює літопис «Останнім шляхом Кобзаря».

Похід – то передусім спроба осмислити шлях Шевченка до нас і наш шлях до Шевченка. Етапи увічнення пам’яті Великого Кобзаря – це і похід 1991-го, із хвилюючими зустрічами з жителями українських та російських міст, і перепоховання Кобзаря 1861 року, про яке йде окрема розповідь, і роздуми відомих політичних та релігійних діячів, письменників і науковців про вплив Кобзаря на сучасне українське духовне життя.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО23527

 

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)