УНІК: повернення із забуття

Поділитися: 

24 лютого цього року в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського презентували монографію «Український науковий інститут книгознавства (1922–1936)».

У презентації взяли участь представники Науково-видавничої ради НАН України, Інституту історії НАН України, книжкової палати України ім. Івана Федорова, Національної парламенської бібліотеки України, Національної історичної бібліотеки України, Київського національного університету культури і мистецтв, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Музею книги і друкарства України, бібліофільського товариства м. Києва, співробітники видавництва «Академперіодика» і Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Відкриваючи захід, науковий редактор видання - генеральний директор НБУВ, чл.-кор. НАН України Володимир Попик, зазначив: «Поза сумнівом, вихід цієї монографії, що в постатях і деталях розкриває досвід діяльності Українського наукового інституту книгознавства, є знаковою подією в науковому світі. Автор працювала над книгою не один десяток років. Ця робота стала поштовхом і для створення Інституту книгознавства в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, який має на меті розроблення проблем у галузі новітнього книгознавства».

Автор монографії, д-р іст наук, професор, директор Інституту книгознавства НБУВ Галина Ковальчук розповіла про роботу над книжкою, окреслила основні етапи становлення Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), висвітлила його наукові здобутки  в обґрунтуванні проблем історії та мистецтва української книги, теорії та практики укладання українського бібліографічного репертуару, вивчення комплексу «книга – читач». За словами професора Ковальчук, трагічним для УНІК став початок 30-х років, коли більшовицька влада звинуватила його співробітників у буржуазному націоналізмі та фашизмі, створила всі умови для ліквідації цієї наукової установи, переслідування й загибелі багатьох його співробітників, повного занепаду книгознавчих досліджень в Україні.

«Ми докладно проаналізували праці УНІК, протоколи нарад, численне листування, архівні документи, і це дає підстави говорити не про "націоналістичний ухил", а про національну самосвідомість працівників УНІК, адже безнаціональної культури не буває. Співробітники УНІКу розвивали не лише українське книгознавство – вони працювали на загальний розвиток книгознавства. Національна своєрідність українського книгознавства поставила його на один рівень зі світовою науковою думкою», – наголосила Галина Ковальчук.

На завершення свого виступу доповідач запевнила присутніх, що вихід у світ презентованої монографії не ставить крапку на наукових розвідках у галузі книгознавства. Сьогоднішні соціокомунікаційні реалії висувають потребу в дослідженнях співвідношення традиційної книжкової культури та культури електронної книжки, місця і ролі книги та книгознавства як науки в сучасному суспільстві, відбору пам’яток до створення національного цифрового книжкового ресурсу. Ці та багато інших питань сьогодні є пріоритетними в діяльності Інституту книгознавства НБУВ.

Із вітальним словом на презентації виступив голова Науково-видавничої ради НАН України академік Ярослав Яцків. Він зокрема зазначив, що доля багатьох наукових установ і товариств, що працювали в  1920–1930-х роках минулого століття, схожа й трагічна. Порівнюючи описані в монографії події з нинішньою ситуацією навколо вітчизняної науки, Ярослав Яцків констатував: «Це – знищення еволюційного шляху розвитку української науки».

Про важливість виходу в світ монографії  Галини Ковальчук говорив Сергій Пирожков, академік НАН України, віце-президент Національної академії наук України. Він зокрема зазначив: «Напередодні 100-річчя Національної академії наук України ми маємо відкрити ще багато невідомих сторінок. Дуже важливо максимально об’єктивно відтворити історію того періоду, описати здобутки науковців і репрезентувати їх сучасним поколінням. З огляду на це, монографія Галини Іванівни Ковальчук є дуже вагомим внеском у відродження справжньої історії вітчизняної науки в цілому і книгознавства зокрема».

Радник Президії НАН України академік Олексій Онищенко звернув увагу присутніх на існування історичної та культурологічної несправедливості щодо вітчизняної книгознавчої науки. «Значення книги, книгознавчої науки в суспільстві - недооцінено. Водночас, кількість наукових досліджень і захищених дисертацій з книгознавства значно менша порівняно з іншими галузями. Тому монографія Галини Іванівни Ковальчук, присвячена діяльності Українського наукового інституту книгознавства, сприятиме встановленню історичної справедливості, а також наштовхуватиме допитливих дослідників на цікаві ідеї для подальших наукових розвідок», – підкреслив Олексій Онищенко.

Про підготовку видання до друку розповіла директор Видавничого дому «Академперіодика» Олена Вакаренко. Вона зазначила, що про роботу з такими авторами як Галина Ковальчук кожне видавництво може тільки мріяти. А створення подібного видання, його поліграфічне оформлення – це натхненна, творча і дуже відповідальна робота. «Працюючи над цією книжкою, ми зростали професійно», – з приємністю резюмувала Олена Вакаренко.

Рецензент видання, д-р іст. наук., професор, чл.-кор. НАН України, директор Інституту рукопису НБУВ Любов Дубровіна наголосила, що в презентованій монографії гармонійно поєднуються душа, поліграфічне оформлення і наука, яка ґрунтується на величезній джерельній базі. Це, переважно, документи з архіву УНІК (доповідні записки, наукові плани й звіти про роботу, протоколи і стенограми зборів, альбом з екслібрисами та фотографіями, листи), що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ.

На презентацію завітали численні друзі, колеги, однодумці Галини Ковальчук. Серед них, зокрема: Олена Погонець, завідувач відділу соціокультурної діяльності Національної парламентської бібліотеки України; Тетяна Новальська, д-р іст. наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв; Марина Палієнко, д-р іст. наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Галина Гуцол, заступник директора Книжкової палати України; Валентина Бочковська, директор Музею книги і друкарства України.

Вітаючи Галину Ковальчук із виходом у світ монографії, вони висловили переконання, що таке важливе наукове дослідження, така рідкісна книга обов’язково має потрапити до національних, державних, обласних наукових і університетських бібліотек. Це дасть можливість багатьом нашим співвітчизникам відкрити для себе ще одну сторінку історії української ідентичності, культури і науки.

На завершення презентації дослідники вітчизняної історії й книгознавчої науки отримали від автора подарунковий примірник й з цікавістю оглянули виставку видань Українського наукового інституту книгознавства (1922-1936).

Прес-служба НБУВ

 

 

Фотоматеріали: