Агатангел Кримський (1871–1942): виставка до 145-річчя з дня народження українського історика, письменника, мовознавця

Кримський Агатангел Юхимович (1871–1942) — орієнталіст, славіст, історик української мови і літератури, дослідник фольклору, перекладач, письменник. Академік УАН (1918).

Закінчив Лазаревський інститут східних мов (Москва) (1889–1892), історико-філологічний факультет Московського університету (1892–1896).

Перебував у наукових відрядженнях у Лівані та Сирії (1896–1898). Повернувшись, працював у Лазаревському інституті: доцентом (1898), професором по кафедрі арабської літературири та історії мусульманського Сходу (1900–1918); одночасно обіймав посаду неодмінного секретаря Східної комісії Московського археологічного товариства. На прохання В.І. Вернадського приїхав до Києва для участі в створенні УАН (1918).

Неодмінний секретар Президії УАН (з 27 листопада 1918, з 17 жовтня 1921, з 6 березня 1922), голова Історично-філологічного Відділу УАН (з 30 березня 1921), голова і головний редактор Постійної комісії для складання словника живої української мови, голова Правописної редакційно-видавничої комісії, Правописно-термінологічної комісії, керуючий працями Комісії для видання пам’яток нового українського письменства, член Тимчасового комітету із заснування Національної (Всенародної) бібліотеки України у Києві (1922).

Директор Інституту української наукової мови УАН (1921–29).

Звинувачений у націоналізмі, заарештований (20 липня 1941), вивезений до Казахстану. Помер у кустанайській в’язниці (25 січня 1942).

Архівна спадщина А.Ю. Кримського зберігається в Інституті рукопису НБУВ у ф. 36, ф. І, та ф. ІІІ і складає разом близько 4,5 тис. од. зб.

Серед наукових та творчих матеріалів академіка – рукописи з питань сходознавства, українознавства, художні твори та переклади; матеріали зі службової та громадської діяльності репрезентовані документами з історії УАН; біографічні матеріали представлені особистими документами А.Ю. Кримського; серед епістолярію – листи В.І. Вернадського, С. Ольденбурга, Д. Граве, М. Птухи, І. Крачковського, В. Бартольда, М. Крилова, С. Руданського, Лесі Українки, М. Павлика, Т. Кезми, копії листів І. Франка та ін.

Виставку підготували н.с. Інституту рукопису Л.В. Гарбар та м.н.с. Інституту рукопису Т.В. Герасімова

Перелік документів, представлених на виставці:

1. [Арх. Кримського А.Ю.]. Відомості про службовий стан академіка А.Ю. Кримського. Автограф. 1930 р. 4 арк. (ф. I, № 25587).

2. [Арх. Кримського А.Ю.]. Фотографія Юхима Степановича Кримського з Аделаїдою Матвіївною Кримською. 1 фото. (ф. XXXVI, № 844).

3. [Арх. Кримського А.Ю.]. Фото групове. Серед зображених Юхим Степанович та Аделаїда Матвіївна Кримські (батьки А.Ю. Кримського) з викладачами міського двокласового училища. 1 фото. (ф. XXXVI, № 843).

4. [Арх. Кримського А.Ю.]. Фотографія Аделаїди Матвіївни Кримської (матері А.Ю. Кримського). [1910-ті рр.]. м. [Звенигородка]. 1 фото. (ф. XXXVI, № 849).

5. [Арх. Кримського А.Ю.]. Фотографія Юхима Степановича Кримського. 10 жовтня 1908 р. (ф. XXXVI, № 847).

6. [Арх. Кримського А.Ю.]. Фото групове: Юхим Степанович Кримський з сином Юхимом Юхимовичем Кримським та онуком Борисом. 1910-ті рр. (ф. XXXVI, № 850).

7. Фотографія Ганни Юхимівни Кримської (в одруженні – Іванець) – сестри А.Ю. Кримського з сином Олексою (ф. XXXVI, № 851).

8. [Арх. Кримського А.Ю.]. Похвальний лист Звенигородського двокласового міського училища. 24 червня 1879 р. 1 арк. (ф. XXXVI, № 661).

9. [Арх. Кримського А.Ю.]. Фотографія Агатангела Юхимовича Кримського з автографом (ф. XXXVI, № 815).

10. [Арх. Кримського А.Ю.]. Вірші та щоденник. Автограф. 1890 р. Рукопис без початку та кінця. 16 арк. (ф. XXXVI, № 105).

11. [Арх. Кримського А.Ю.]. Лист Агатангела Юхимовича Кримського. 24 листопада 1894 р., м. Москва (ф. І, 48474).

12. [Арх. Кримського А.Ю.]. Руданський Степан Васильович – Руданському Григорію Васильовичу. Лист. 5 липня 1859 р., м. Петрополь. 2 арк. (ф. XXXVI, № 542).

13. Кримський Агатангел Юхимович. «Философия Аль-Фараби. Сочинение, представленное бывшим студентом Лазаревского Института Восточных языков в Москве, Агатангелом Крымским, для получения права на чин Х класса». Автограф з позначками рукою Ф.Є. Корша. 1895р. 65 арк. (ф. XXXVI, № 3).

14. [Арх. Кримського А.Ю.]. Листування І. Франка з А. Кримським з коментарями самого А. Кримського та М. Левченка. 52 арк. (ф. I, № 25768).

15. [Арх. Кримського А.Ю.]. Вовк Ф.К. – А.Ю. Кримському. Лист. 16 липня 1899 р., м. Париж. 2 арк. (ф. XXXVI, № 213).

16. [Арх. Кримського А.Ю.]. О. Перебендя [Кониський Олександр Якович] – А.Ю. Кримському. Лист. 29 листопада [ ] р., з м. Києва. 2 арк. (ф. XXXVI, № 541).

17. [Арх. Грінченка Б.Д.]. Модест Левицький, Іван Стешенко, Людмила Старицька-Черняхівська, Агатангел Кримський, Борис Грінченко, Микола Лисенко, Володимир Антонович, Павло Житецький, Василь Доманицький, Марія Грінченко, Сергій Єфремов – Дмитру Хомичу Кобеко, члену Державної Ради. З м. Києва до м. Петербурга. Лист-звернення про відміну цензури. Автограф (ф. I, № 33784).

18. [Арх. Кримського А.Ю.]. Л.М. Старицька-Черняхівська – А.Ю. Кримському Лист. 2 арк. (ф. XXXVI, № 447).

19. [Арх. Кримського А.Ю.]. Лист А.Ю. Кримському від невстановленої особи. 25 листопада 1901 р. 1 арк. (ф. XXXVI, № 498).

20. [Арх. Кримського А.Ю.]. Леся Українка – А.Ю. Кримському. Лист. 5 травня 1906 р., м. Київ. 2 арк. (ф. XXXVI, № 318).

21. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський «Сам своє щастя розбив! З роману буржуазного націоналіста». Автограф з помітками Бориса Грінченка. 29 травня 1906 р. 14 арк. (ф. XXXVI, № 110).

22. [Арх. Кримського А.Ю.]. Михальчук Костянтин Петрович та Кримський Агатангел Юхимович. «Програма для збирання особливостей говірок малоросійського діалекту». 1908 р. Автограф з правками. 49 арк. (ф. XXXVI, № 74).

23. [Арх. Кримського А.Ю.]. С.О. Єфремов – А.Ю. Кримському. Лист. Іллінці. 2 арк. (ф. XXXVI, № 272).

24. [Арх. Кримського А.Ю.]. В.І. Вернадський – А.Ю. Кримському. Лист. 2 липня 1910 р., Вернадівка. 2 арк. (ф. XXXVI, № 211).

25. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський. «Т.Г. Шевченко». Автограф. Поч. ХХ ст. 18 арк. Додаток: гранки цієї ж статті російською мовою. 4 арк. (ф. I, № 22388 а-в).

26. [Арх. Кримського А.Ю.]. УНТ – А.Ю. Кримському. Лист з проханням взяти участь у роботі журналу «Україна». 28 лютого 1914 р. 1 арк. (ф. XXXVI, № 581).

27. [Арх. Кримського А.Ю.]. Російський археологічний інститут у Константинополі. Лист-посвідчення, підписане начальником археологічної експедиції Петроградської Академії наук у Трапезунді акад. Ф. Успенським про повернення А.Ю. Кримського та його помічника П.Н. Лозієва до Москви. Вересень 1917 р. 1 арк. (ф. I, № 26792).

28. [Арх. Кримського А.Ю.]. Посвідчення А.Ю. Кримському, підписане директором Лазаревського інституту східних мов у Москві на дозвіл друкувати «Историю Персии» та «Историю Турции» в «Трудах по востоковедению». 12 грудня 1914 р. 1 арк. (ф. I, № 26792).

29. [Арх. Кримського А.Ю.]. Н. Могилянська, секретар Комітету по охороні культурно-освітніх установ – А.Ю. Кримському. Запрошення на нараду в справі утворення ради в справах книгозбірень. 1918 р. 1 арк. (ф. X, № 18843).

30. [Арх. Кримського А.Ю.]. П. Зайцев, Головне управління мистецтв та національної культури Української Держави – А.Ю. Кримському. Лист-запрошення на нараду по підготовці законопроекту про державну мову. 1 арк. (ф. X, № 18837).

31. [Арх. Кримського А.Ю.]. С. Гаєвський, директор Департаменту загальних справ Державної канцелярії – А.Ю. Кримському. Лист-запрошення на нараду в справі статуту та штатів Академії наук. 8 січня 1919 р., м. Київ. 1 арк. (ф. X, № 18839).

32. [Арх. Кримського А.Ю.]. І. Огієнко, міністр народної освіти – А.Ю. Кримському. Лист-запрошення на засідання в справах вищої школи. 1918 р. 1 арк. (ф. X, № 18844).

33. [Арх. Кримського А.Ю.]. Посвідчення А.Ю. Кримського, професора спеціальних класів Лазаревського інституту східних мов, про відрядження з науковою метою до м. Києва до 1 вересня 1918 р. 1 липня 1918 р. 1 арк. (ф. I, № 26792).

34. [Арх. Кримського А.Ю.]. Генеральний Консул Української Держави в Москві. Посвідчення на право переїзду до України Кримського, Севастьянова, Розентретера. 22 липня 1918 р., м. Москва. 1 арк. (ф. X, № 18870).

35. [Арх. Кримського А.Ю.]. Генеральний Консул Української Держави в Москві – комендантові поїзду М.С. Карінському. Лист-прохання про перевезення бібліотеки А.Ю. Кримського. 6 серпня 1918 р. 1 арк. (ф. X, № 18858).

36. [Арх. Кримського А.Ю.]. Ф. Сушицький, ректор Київського державного українського університету – А.Ю. Кримському. Лист-запрошення на відкриття університету. Жовтень 1918 р. 1 арк. (ф. X, № 18846).

37. [Арх. Кримського А.Ю.]. О. Саліковський, редактор щоденної газети «Трибуна» – А.Ю. Кримському. Лист-звернення з пропозицією співпраці з газетою. 31 жовтня 1918 р. 1 арк. (ф. X, № 18845).

38. [Арх. Кримського А.Ю.]. Посвідчення про призначення проф. А.Ю. Кримського дійсним членом по Історично-філологічному відділу та обрання неодмінним секретарем Української академії наук. 25 січня 1919 р. 1 арк. (ф. I, № 26792).

39. [Арх. Кримського А.Ю.]. В. Козловський, член Тимчасового комітету, скарбник – Кримському А.Ю. Повідомлення Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української держави про засідання Комітету. 1919 р. 1 арк. (ф. X, № 18877).

40. [Арх. Кримського А.Ю.]. Посвідчення про звільнення від окопної повинності А.Ю. Кримського як члена Колегії спільного зібрання УАН за підписом заступника голови-президента УАН Д. Багалія. 1 арк. (ф. I, № 26792).

41. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський, голова Українського наукового товариства – завідувачу губернським відділом народної освіти. Лист щодо діяльності друкарні УНТ. 1920 р. Машинопис. 1 арк. (ф. XXXVI, № 590).

42. [Арх. Кримського А.Ю.]. Тимчасове посвідчення на проживання № 3232/233 від 14 грудня 1922 р. на ім’я А.Ю. Кримського. 1 арк. (ф. I, № 26792).

43. [Арх. Кримського А.Ю.]. Щурат, Левицький, Наукове товариство імені Шевченка у Львові – А.Ю. Кримському Лист-запрошення взяти участь у ювілейному збірнику з нагоди 50-річчя заснування НТШ. 12 червня 1923 р. 1 арк. (ф. I, № 26814).

44. [Арх. Кримського А.Ю.]. В. Отамановський – А. Кримському Лист. 2 квітня 1924 р., м. Вінниця. (ф. XXXVI, № 661).

45. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський, неодмінний секретар ВУАН до Структурно-штатної комісії РСІ. Лист про необхідність збільшення штату Всенародної бібліотеки України. 13 травня 1925 р. 1 арк. (ф. 52, № 54).

46. [Арх. Кримського А.Ю.]. Я. Ряппо, проф. Гладстерн, Оргбюро Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства – А.Ю. Кримському. Лист з пропозицією ввійти до складу Правління Асоціації (ф. I, № 23943).

47. [Арх. Кримського А.Ю.]. І. Горбачевський, О. Колесса, Український академічний комітет – акад. А.Ю. Кримському. Лист-запрошення взяти участь в Українському науковому з’їзді в Празі 3– 6 жовтня 1926 р., м. Прага. 1 арк. (ф. I, № 26814).

48. [Арх. С.П. Постернака]. Постернак С.П., директор Всенародної бібліотеки України – акад. А.Ю. Кримському. Лист-подяка за подаровані книжки. 10 січня 1927 р. 1 арк. (ф. I, № 26645).

49. [Арх. Кримського А.Ю.]. Парен, секретар французького посольства. Відзив про АН УРСР та Агатангела Юхимовича Кримського. 20 лютого 1928 р., м. Париж. Машинопис. 1 арк. (ф. XXXVI, № 624).

50. [Арх. Кримського А.Ю.]. І.В. Галант – А.Ю. Кримському. Лист щодо редагування збірника Гебраїстичної історико-археографічної комісії при ВУАН після ліквідації комісії. 9 жовтня 1929 р. 1 арк. (ф. XXXVI, № 230).

51. [Арх. АН УРСР]. А.Ю. Кримський Комісія для складання української живої мови. Машинопис. [1929 р.]. 4 арк. (ф. X, № 18679).

52. [Арх. АН УРСР]. А.Ю. Кримський Історично-філологічна кафедра з кабінетом арабо-іранської філології. [1929 р.]. 6 арк. (ф. X, № 18678).

53. [Арх. Кримського А.Ю.]. Організаційна комісія тюркологічного з’їзду в Баку – А.Ю. Кримському. Телеграма. 1 арк. (ф. I, № 23942).

54. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський – Укрголовнаука. Лист щодо організації Інституту Т.Г. Шевченка. Машинопис. 1 арк. (ф. I, № 23543).

55. [Арх. Кримського А.Ю.]. М.З. Левченко. «Академік А.Ю. Кримський». Стаття про життя, наукову та громадську діяльність. Автограф, машинопис. Кін. 20-х рр. ХХ ст. 19 арк. (ф. I, № 22473).

56. [Арх. Кримського А.Ю.]. Фото Миколи Захаровича Левченка. 1926 р. З дарчим написом. 1 фото (ф. XXXVI, № 852).

57. [Арх. Кримського А.Ю.]. Фото групове. Серед зображених А.Ю. Кримський, його брат Юхим, помічник та секретар Микола Левченко. 1 фото (ф. XXXVI, № 847).

58. [Арх. Кримського А.Ю.]. Свідоцтво про всиновлення А.Ю. Кримським Миколи Миколайовича Каштанова (сина М.З. Левченка). Засвідчена копія. 1930 р. 1 арк. (ф. I, № 26775).

59. [Арх. Кримського А.Ю.]. Мандат на відрядження А.Ю. Кримського до Ленінграда з науковою метою. 26 травня 1932 р. 1 арк. (ф. I, № 26792).

60. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський – директору Всенародної бібліотеки України при ВУАН. Лист-вимога дотримуватися умови про нерозпорошення переданої ним власної бібліотеки. Чернетка. 1 арк. (ф. XXXVI, № 731).

61. [Арх. Кримського А.Ю.]. Кримський Агатангел Юхимович. Автобіографія. 1938 р. Автограф-чернетка. 10 арк. (ф. І, № 22404).

62. [Арх. Кримського А.Ю.]. В.І. Вернадський – А.Ю. Кримському. Лист. 12 вересня 1939 р., м. Москва. 1 арк. (ф. XXXVI, № 212).

63. [Арх. Кримського А.Ю.]. В.В. Дорошенко, директор Бібліотеки НТШ у Львові – А.Ю. Кримському Листівка щодо англійських перекладів творів І.Я. Франка. 8 січня 1941 р. (ф. XXXVI, № 759).

64. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський. За святим Єфремом Сирином. Порозумілися. ІІІ та IV частини з повісті «Андрій Лаговський». 1904 р., м. Звенигородка. Копія. Авторизований машинопис. 4 лютого 1919 р. 198 арк. (ф. XXXVI, № 102).

65. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський. «Крымская литература». Авторизований машинопис. 6 арк. (ф. I, № 25507).

66. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський. «Ханство Крымское». Автограф, машинопис. 20 арк. (ф. I, № 25508).

67. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський. «Краткий очерк крымско-татарской литературы». Машинопис. 7 арк. (ф. I, № 25510).

68. [Арх. Кримського А.Ю.]. А.Ю. Кримський «Татарский литературный язык». Коректура з правками автора. 5 арк. (ф. I, № 25533).

69. [Арх. Кримського А.Ю.]. Чуфут Кале. Авторизований машинопис. 6 арк. (ф. I, № 25544).

70. [Арх. Кримського А.Ю.]. «Вывод христиан из Крыма в Приазовье в 1778 году». Автограф. 25 арк. (ф. I, № 25578).

71. [Арх. Кримського А.Ю.]. Кучук-Іоннесов Хр. «Поездка в Крым в 1913 г.». Автограф. 17 арк. (ф. I, № 25579).

72. Крымский А.Е. Очерк развития Суфизма. – М.: Тип. О.О. Гербек, 1895. – 48 с. (ВОРФ НБУВ, інв. № С 3958).

73. Крымский А. Украинская граматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья. – Т. ІІ, вып. 1. – М., 1907. – 144 с. (ІР НБУВ, інв. № 5101).

74. Крымский А.Е. Древне-Киевский говор. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1907. – 44 с. (ВОРФ НБУВ, інв. № РВ 14416)

75. Кримський А. Пальмове Гилля. Екзотичні поезії. Частина друга (1903–1908). – М., 1908. – 96 с. (ВОРФ НБУВ, інв. № УВ 5470).

76. Кримський А. Пальмове Гилля. Екзотичні поезії. Частина третя (1917-1920). – К.: Час, 1922. – 213 с. (ВОРФ НБУВ, інв. № УА 5329).

77. Кримський А. Історія Туреччини та її письменства. Том ІІ, вип. 2: письменство XIV–XV вв. – К., 1927. – 124 с. (ВОРФ НБУВ, інв. № АН 45387).

78. Кримський А., Боголюбський О. До історії вищої освіти у арабів та дещо про Арабську академію наук. – К., 1928. – 84 с. (ВОРФ НБУВ, інв. № АН 9922).

79. Кримський А., Левченко М. Нові знадоби для життєпису Степана Руданського. – К., 1929. – 56 с. (ВОРФ НБУВ, інв. № АН 51322).

80. Агатангел Кримський. Поезії. – К.: Рад. письменник, 1968. – 339 с. (ВОРФ НБУВ, інв. № УА 13863).

81. Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах. – К., 1972. (ІР НБУВ, інв. № 4636).

82. А.Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик (1889–1971) / уклад.: Н.М. Деркач, Н.М. Ісаєва, Г.М. Мартиненко, К.І. Скокан (кер.); відп. ред. О.Є. Зосенко. – К.: Наукова думка, 1972. – 167 с. (ІР НБУВ, інв. № 5013).

83. А.Ю. Кримський – україніст і орієнталіст (матеріали ювілейної сесії до 100-річчя з дня народження) / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. – К.: Наук. думка, 1974. – 175 с. (ІР НБУВ, інв. № 4765).

84. Крымский А.Е. Письма из Ливана (1896–1898) / ЦНБ АН УРСР; Ин-т востоковед. – М.: Наука, 1975. – 342 с. (ІР НБУВ, інв. № 789).

85. [Арх. Кримського А.Ю.]. Руданський Степан Васильович. Кому чого бракує. Заборонені співомовки. Поема «Мазепа, гетьман український». Примітки акад. А. Ю. Кримського. Тальне, 1993. – 96 с. (ф. XXXVI, № 808).

86. Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського ; відп. ред. О. Д. Василюк [та ін.] ; передм. Е. Г. Циганкова [та ін.]. – К.: Стилос, 2006. – 563 с.: іл. – (Серія «Наукова спадщина сходознавців»). (ІР НБУВ, інв. № 6895).

87. Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці в п’яти томах. К., 2007. – (ІР НБУВ, інв. № 6934).

88. [Арх. Кримського А.Ю.]. Переклади з Шевченка турецькою мовою. Друк. 1923 р. 1 арк.. (ф. I, № 22388 а–в).

89. [Арх. Кримського А.Ю.]. М.З. Левченко «Андрій Іванович Димінський (1829–1905)». Автограф. 180 арк. (ф. I, № 25766).

90. [Арх. Кримського А.Ю.]. Церква в с. Вотилівка Звенигородського пов. 1760 р. 1 фото (ф. XXXVI, № 647).

91. [Арх. Кримського А.Ю.]. Сказання про Задонський бій. Похвала великому князю Дмитру Івановичу та брату його князю Володимиру Андрійовичу в рік 1380. Скоропис XVIII ст. 66 арк. (ф. XXXVI, № 648).

92. [Арх. Кримського А.Ю.]. Родословец. XVII ст. Рукопис без початку. На першій сторінці автограф А.Ю. Кримського, на останній – С. Щеглової та Морозова. 82 арк. (ф. XXXVI, № 647).

93. [Арх. Меженка Ю.О.]. Кезма Тауфік у відділі рукописів ЦНБ опрацьовує архів А.Ю. Кримського. 1950 р. (ф. 430, № 150).