ЕЛЕКТРОННА ВИСТАВКА НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ФОНДУ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Шановні користувачі! Фонд Президентів України (кім. 307) пропонує електронну книжкову виставку нових надходжень до Колекції видань з дарчими написами Фонду Президентів України. На виставці презентовані видання подаровані Президенту України П. О. Порошенку.

1. Ґолибард, Євген. Конституція Української Республіки [Текст] : [яка вона була і яка має бути : проект за громад. ініціативою] / Євген Ґолибард. - Київ : Фенікс, 2014. - 158 с.

Солідарність – це спільність поглядів, намірів, дій і спільна відповідальність за спільну справу. Солідарність громадян України є особливо важливою і потрібною умовою для успішної реалізації намірів на суспільному рівні.

Відповідно, Конституція солідарності є засобом нормативного врегулювання і обґрунтування солідарних правових взаємовідносин між громадянами, незалежно від їх місця в суспільній ієрархії, посадових чи інших обов’язків.

Ще на початку XVIII ст. при перших спробах розробки і застосування Конституції, одразу виникли дві проблеми щодо змісту і цільового призначення цього основоположного документу: 1) Який характер повинна мати Конституція – організаційно-правовий чи декларативний? 2) А якщо організаційно-правовий для держави та її громадян, то кого і в якій мірі повинен стосуватися цей документ у сенсі розподілу прав, обов’язків, а головне – відповідальності? Проста математика вказує, що в залежності від конкретного розв’язання цих проблем і відповідного наповнення документу, можливі, як мінімум, шість варіантів Конституції у досить широкому діапазоні прав і обов’язків.

На п’ятому році після набуття Україною незалежності, була прийнята й існувала впродовж понад п’ятнадцяти років Конституція України від 28 червня 1996 року.

Проте ця й наступні спроби аж до початку 2014 року створити головний нормативний документ Української Держави не мали реального успіху.

Тому й з’явилась ця функціонально зумовлена КОНСТИТУЦІЯ СОЛІДАРНОСТІ, яка пропонується як Основний Закон безпосередньої дії для впровадження у повсякденне життя громадян, суспільства, Нації, Держави.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3159

2. Чепельський, Ігор Станіславович. Безпека суспільства і держави [Текст] / Чепельський Ігор. - Тернопіль : Воля, 2005. - 71 с. : іл.

Автор книги переконаний, що держава і суспільство мають три найважливіші цілі: безпека-розвиток-добробут, де кожна послідуюча ціль можлива лише після досягнення попередньої. Таким чином все базується на безпеці. Саме питанню безпеки присвячується дана праця.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3160

3. Єкельчик, Сергій. Історія України. Становлення модерної нації [Текст] / Сергій Єкельчик ; [авториз. пер. з англ. А. Цимбал]. - Київ : Laurus, 2011. - 374, [1] с. : іл. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 319-353.

«Історію України» відомого канадського історика Сергія Єкельчика (Університет Вікторії) можна читати без брому. Автор доводить, що попри безліч трагічних подій, це нормальний, іноді навіть хрестоматійній приклад формування нації і держави. Якщо резюмувати цю книжку одним реченням, то історія України останніх 200 років, як і будь-яка інша національна історія, скажімо італійська чи німецька, — це інтелектуальний проект, спроба політиків, письменників і громадських діячів прищепити українцям модерну національну ідентичність і створити власну державу. Не обійшлося і без парадоксів: національну форму (тобто, соборну Україну в етнічних кордонах і формальні державні інститути) створила «імперська» влада, а не націоналісти. А вже від того, яким змістом буде наповнено цю форму, і залежатимуть майбутні книжки з історії України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3202

4. Некоз, Роман С. Україна вчора, сьогодні, завтра (історія нашого невігластва) [Текст] / Роман Некоз. - Переяслав-Хмельницький : СКД, 2014. - 383 с. : іл.

Книга для думаючих та самокритичних людей про причини нашої цивілізаційної відсталості (з історичним процесом включно), аналіз сьогоднішнього життя та погляд в майбутнє України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3178

5. Бєднін, Олександр Павлович. Вузлики на пам'ять [Текст] : історія України у вірш. формі з пояснюваннями / Олександр Бєднін. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 343 с.

Книга О.П. Бєдніна — є результатом ретельних і довготривалих досліджень автора в галузі історії України. Особливо цінним є те, що українська історія по­дається саме у віршованій формі. На суд читача виносяться 62 поетичних форми, присвячених різним сторінкам нашої минувшини, до яких додаються ґрунтовні пояснення та довідки.

Автор об’єктивно описує складні явища української історії, не впадає в ідеаліза­цію певних явищ та особистостей. У книзі висвітлюються усі історичні етапи роз­витку України від трипільської доби до оголошення незалежності української держави, дається зважена оцінка періоду Київської Русі, Козаччини, подіям XX століття, революціям, війнам, рокам післявоєнної відбудови народного господарства тощо.

Книга зацікавлює своїм літературним забарвленням та новою методикою ознайомлення з українською історією. Вона може бути корисна не тільки учням та студентам різних учбових закладів, але й учителям і педагогам.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3192

6. Громов, Алекс. Полководцы Второй мировой. Красная армия против вермахта: Личности. Битвы. Победы. Поражения [Текст] / Алекс Громов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. - 638 с. : фот. - Бібліогр.: с. 627-634.

Вони командували фронтами і арміями, від їхніх рішень залежали долі мільйонів. Якими вони були, полководці Другої світової? Який слід залишили в історії? На фронті неймовірною протяжності зіткнулися величезні сили, і багато в чому перемога і поразка залежали від продуманих дій воєначальників. Георгій Жуков, Родіон Малиновський, Андрій Єременко, Костянтин Рокоссовський - і Хайнц Гудеріан, Фрідріх Паулюс, Евальд фон Клейст, Еріх фон Манштейн ... Архівні свідчення та спогади очевидців відкривають невідомі досі подробиці давно відгримілих битв.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3167

7. Солдати Перемоги [Текст] : біогр. відом. про ветеранів Другої світової війни Черніг. р-ну Запоріз. обл., які повернулися з фронтів і відбудовували нар. госп-во / [авт.-упоряд.] Микола Єременко. - Чернігівка : Пенежко В. А., 2011.

     Ч. 3. - 2014. - 59 с. : фот.

Вашій увазі пропонується третя книга серії «Солдати Перемоги», яка містить біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни - жителів Чернігівського району Запорізької області, котрі повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство.

Особливістю цього видання є те, що в ньому представлені в переважній більшості відомості про фронтовиків – жителів Владівської сільської ради (сіл Владівка, Степове) та Обіточненської сільської ради (сіл Обіточне, Салтичія). Іншою особливістю цього видання є те, що значна частина героїв нашого на­рису – це солдати, які були мобілізовані у вересні 1943 року, після звільнення території району від німецько-фашистських загарбників. Вони є щасливцями, які вижили в тому пеклі. Саме на їх прикладах ми можемо простежити за особливостями цього призову, який увійшов у народну пам'ять як призов «чорних свиток». Так сталося, що за роки окупації частина жителів нашого краю досягли призовного віку, крім того, в умовах стрімкого відступу 1941 року багато наших земляків не встигли потрапити до війська, чи опинилися в оточенні, або пройшли німецькі концтабори, частина наших земляків, які проживали в містах, переважно на Донбасі, рятуючись від голоду, повернулися в рідні села.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3185/3

8. Рыбина-Косова, Елена Ф. Нас всех могло не быть! Бабий Яр [Текст] : очерк. Свидетельства очевидцев. Документы / Елена Рыбина-Косова. - Киев : Поэзия, 2012. - 110 с. : фот.

Ця книга як звіт багаторічної дослідження автора про те, що проходило у Бабиному Яру у Києві в період фашистської окупації.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3151

9. Степаненко, Микола Іванович. Центральноазійський барс [Текст]. Україна і Казахстан в єдиному потоці історії. На основі взаємної поваги і довіри : [іст.-публіцист. зб.] / Микола Степаненко ; Міждерж. ін-т укр.-казахстан. відносин. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2015. - 748 с.

У наш час розпочався новий етап в українсько-казахстанських відносинах. Вони стали більш прагматичними, базуються на спробах пошуку спільних інте­ресів та взаємовигідному вирішенні існуючих проблем.

Вивчення сучасного стану українсько-казахстанських відносин є досить актуальним, потребує теоретичного осмислення, науково обґрунтованих висновків і рекомендацій, щоб надати можливість для визначення перспектив міждержавних відносин, спираючись на багатий історичний досвід.

До історико-публіцистичного збірника ввійшли три змістовно поєднані між собою роботи директора Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин Миколи Степаненка.

Центральноазійський барс. Книга присвячена історії розвитку казахської державності, культури та багатовіковим національним традиціям. Розкрива­ються сторінки з моменту набуття незалежності Казахстану, пройдений країною тернистий шлях від проведення перших економічних реформ і створення правової основи демократичного суспільства, до визнаних світом успіхів у соціально-економічному розвитку, зміцненні державності та єдності нації у Республіці Казахстан.

Україна і Казахстан в єдиному потоці історії. У цьому творі автор роз­повідає про спільну історію українського і казахстанського народів, звертається до фундаментальних уроків минулого, розмірковує про історичний шлях, пройдений нашими народами, зупиняється на проблемі збереження спільної духовної спадщини.

На основі взаємної поваги і довіри. Книга розповідає про найважливіші події у новітній історії взаємин Республіки Казахстан і України. Висвітлюються становлення та розвиток політичних, економічних, культурних відносин між двома вже незалежними країнами, які завжди відрізнялися взаємоповагою і доброзичливістю, прозорістю та всебічною взаємною підтримкою.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3201

10. 80 років з Україною [Текст] = 80 years with Ukraine : до 80-річчя з дня народж. першого Президента України Л. Кравчука : [фотоальбом] / [творча група: О. Максимова та ін. ; фот.: О. Клименко та ін. ; пер. Н. Рижкова]. - [Київ] : Фонд "Перспектив. Україна" : НКММК "Мистец. Арсенал", [2013]. - 255 с. : фот.

Леонід Кравчук – Перший Президент Незалежної України. Цим зумовлено постійну суспільну увагу до цієї непересічної особистості та загострене почуття відповідальності самого Леоніда Макаровича. Він не може не вболівати за Україну, не втручатись, висловлювати своєї думки щодо всього, що з нею і в ній відбувається. Колишніх президентів не буває. Це постулат сучасної політичної культури, але це й особисте кредо Л. Кравчука.

Політика -- жорстока річ. А українська – поготів. Активна участь політика в сучасних суспільних про­цесах можлива лише завдяки масштабам його особистості. Затребуваність Леоніда Макаровича тільки підтверджує його власну тезу: «Лідером людину роблять три речі: талант, сильний характер і знання». Відзначення на державному рівні ювілею Леоніда Кравчука – це визнання не тільки його ролі у становленні Держави, а і його особистих заслуг і особистих якостей, його місця в історії України і в подіях сучасних.

Ця книжка – не просто ювілейний фотоальбом. Це – спроба панорамного стереоскопічного погляду на те, як жив і творив перший Президент Незалежної України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3176

11. Андріянов, Віктор Іванович. Ільгам Алієв. Портрет Президента Азербайджану [Текст] / Віктор Андріянов, Гусейнбала Міраламов ; [відп. ред. Е. Мадатлі ; пер. з рос. В. Біннатова]. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. - 387, [51] с. : іл. - Бібліогр.: с. 384-387.

В книзі автори письменники Віктор Андріянов і Гусейнбала Міраламов об’єктивно з документальною точністю прослідковують життєвий шлях свого героя. Опираючись на архівні документи, що публікуються вперше, і свідчення, спростовують міфи та легенди, що супроводжують кожну велику особистість. Книга показує, як з дитячих, юнацьких, студентських років послідовно формувався характер Ільгама Алієва, державного діяча, гідного продовжувача справи Гейдара Алієва, загальнонаціонального лідера Азербайджану. Біографія героя книги розгортається на широкому історичному тлі радянської та пострадянської історії.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3155

12. Гуцило, Богдан Іванович. Воскресла Бренів. Пам'ять у світи [Текст] / Богдан Гуцило. - Дрогобич : Коло, 2002. - 361, [1] с. : іл.

Книга Б. Гуцила – фактологічний та написаний на основі спогадів очевидців і власно зібраний матеріал про рідне село Орів, Сколівського р-ну на Львівщині, про участь патріотів Франкового Підгір’я у національно-визвольних змаганнях за волю України (1914 - 1958 роки), багато з яких поховано на горі Бренів.

Уперше зроблена спроба подати хронологію життєвого шляху героїчного керівника спецбоївки ОУН-УІІА трускавчанина Романа Різняка “Макомацького”. Книга розрахована на краєзнавців та широкі кола громадськості краю і України, людей небайдужих за наше минуле, сьогодення і майбутнє.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3191

13. Зварич, Ірина Миколаївна. Моє рідне село (З історії села Івановичі Червоноармійського району на Житомирщині) [Текст] / Ірина Зварич. - Київ : Фенікс, 2009. - 132, [3] с. : фот. - Бібліогр.: с. [134].

У пропонованому нарисі авторка спробувала впорядкувати спогади тих, хто переніс страшні роки голодомору, згадати односельців, які брали участь у Великій Вітчизняній війні проти гітлерівських загарбників і простежити, як відбудовувалися Івановичі у повоєнні роки. Свідчення очевидців підтверджу­ють, що сталінсько-комуністичний режим свідомо організував голодомор в Україні, зокрема — й на Житомирщині.

Розповідь побудована на історичних матеріалах, що зберігаються в шкільному музеї села Івановичі, та на архівних документах.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3170

14. Гайдуцький, Павло Іванович. НеЗалежна економіка України [Текст] : [комплекс. дослідж.] / Павло Гайдуцький. - Київ : Інформ. системи, 2014. - 527, [16] с. : іл.

У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки незалежності, а також питання модернізації українського суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, закладений у назві книги, означає високу залежність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ, євразійських і європейських викликів.

Видання присвячене 20-річчю обрання Л. Кучми Президентом України. Тож значне місце у ньому відведено розкриттю ролі Л. Кучми у розбудові дер­жави та економіки, здійсненні економічних і соціальних реформ, забезпеченні протистояння України зовнішнім і внутрішнім викликам та формуванні її цивілізаційного вибору. Це перше комплексне дослідження такого характеру.

Для науковців, політологів, аспірантів, студентів і широкого кола читачів, яких цікавлять питання економічної політики та державного будівництва.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3194

15. Шляхи відродження сільского господарства - минуле, сьогодення, майбутнє [Текст] : монографія / [Золотарьов В. І. та ін. ; упоряд. Рябий Є. І.]. - Дніпропетровськ : Вид-во Овсянникова, 2009. - 231 с. : іл., табл.

Викладена методика керівництва і комплексного аналізу результатів господарської діяльності підприємства агропромислового комплексу з урахуванням досягнень науки і практики. Особлива увага приділяється методиці керівництва, яке характерне для керівників в умовах ринкової економіки.

Показана ефективність використання ресурсного потенціалу, фінансового стану і стійкості окремих підприємств АПК у період економічного розвалу сільського господарства. Дані короткі рекомендації виходу галузей сільського господарства і країни в Цілому з економічної кризи. Показана перевага розвитку крупних колективних сільськогосподарських підприємств на селі.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3165

16. Приходько, Володимир Васильович. Стратегія реформи національної вищої школи [Текст] : монографія / В. В. Приходько. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. - 457 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.

Книга є доповненим та уточненим виданням попередньої монографії (Приходько В. В. Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні. Дніпропетровськ: Пороги, 2010). У монографії вміщені статті, присвячені проблемі стратегії реформи вітчизняної вищої школи, яку Україна успадкувала від часів СРСР. Стратегія реформи вбачається в забезпеченні системи відповідних культурі комплексних заходів, пов'язаних із всебічним розвитком особи студента. Обґрунтована необхідність і шляхи використання у процесі реформи вищої школи положень педагогічної антропології. Подані деякі напрацьовані оригінальні технології педагогічного впливу на особу студента, які спонукають його до власних змін. Як приклад застосування педагогічної антропології для оновлення окремої навчальної дисципліни, запропонована концепція креативної валеології, як засіб посилення освітньої складової вузівської дисципліни «Фізичне виховання».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3180

17. Зварич, Ірина Миколаївна. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) [Текст] : монографія / І. М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Фенікс, 2014. - 344 с. - Бібліогр.: с. 325-341.

У монографії розглядаються теоретичні і методичні засади оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США у другій половині XX – на початку XXI століття. Деталізовано історичні періоди зазначених часових меж, висвітлено педагогічні методи, підходи, стандарти, принципи визначення професійної діяльності викладачів у вищій школі США і подано їх розгорнуту характеристику. Визначено структурні складники, критерії оцінювання, висвітлено визначення понять «професійна діяльність», «портфоліо», «педагогічна компетентність», «стандарти», здійснено порівняльний аналіз діагностування, з'ясовано доцільність використання досвіду США і впровадження його у ВНЗ України.

Запропонована монографія буде корисною для викладачів, докторантів, аспірантів, учителів, а також для працівників освітянських організацій і установ, які причетні до оцінювання.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3152

18. Денесюк, Віталій Іванович. Етапи життя людини в медичному, філософському та релігійному розумінні [Текст] = Этапы жизни человека в медицинском, философском и религиозном понимании = Stages of human life in the medical, philosophical and religious understanding : [дослідження] / В. І. Денесюк, О. В. Денесюк. - Вінниця : Консоль, 2013. - 751 с. : іл.

У цьому оригінальному дослідженні автори вперше здійснюють аналіз життя людини в медичному, філософському та релігійному аспектах з ви­користанням картин видатних художників країн світу, які жили у різні епохи. Умовно виділені такі етапи життя людини: народження, дитинство, юність, молодість, зрілість, старість, смерть і життя людини після смерті. Велике значення надається впливу релігії, природи, кохання та краси на формування, розвиток і світогляд людини.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3195

19. Кисіль, Григорій Олексійович. Українська вишивка. Портрети Тараса Шевченка [Текст] : [альбом] / Григорій Кисіль. - (Серія "Українська вишивка" ; вип. 4). - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 79 с. : іл.

В альбомі «Українська вишивка. Портрети Тараса Шевченка» Григорій Кисіль подає понад 30 схем портретів та портретних композицій Тараса Шевченка для вишивки хрестиком. Розробляючи схеми, автор використав прижиттєві світлини Великого Кобзаря, його автопортрети, портрети поета роботи відомих художників. Крім портретів, в альбомі подано схеми картин: «Катерина» Т. Шевченка, «Т Г. Шевченко з кобзою над Дніпром» К. Трутовського. Також в альбомі більше 30 текстово-орнаментальних композицій-афоризмів із «Кобзаря», теж для вишивання. Усі схеми – рукотворні.

Автор присвячує альбом 200-літньому ювілею Тараса Шевченка й адресує його шанувальникам української народної вишивки, усім, кому дороге ім'я українського генія і пророка, поета і художника Тараса Шевченка.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3197

20. Бевза, Петро. Ми просто йшли. Мистецький проект Петра Бевзи і Микола Журавля [Текст] : [каталог] / [Петро Бевза, Микола Журавель] ; ідея проекту Петро Бевза ; ДП "Центр розвитку сучас. мистецтва", Нац. музей Тараса Шевченка. - Київ : Нац. музей Тараса Шевченка, 2014. - 119 с. : іл.

Реалізація сучасних мистецьких проектів, пов'язаних із визначними українцями – можливість свіжо і по-новому подивитися на наших Великих Провидців.

Минуло вже два століття з часу, коли жив та працював Тарас Шевченко. Але йото творчість гостро актуальна і нині. Адже Шевченко був з українцями завжди в мить, коли утверджувалась гідність та народжувалась воля, у часи випробувань та ризиків, коли його слово вчило гідно зустрічати виклики та перемагати.

200 років минуло, але так само ново, як звучать його тексти – сприймаються і Шевченкові малюнки. Його живописні картини, графіка та навіть дрібні замальовки і ескізи на полях блокнотів – співзвучні із сьогоденням.

Роботи Кобзаря надихають на творчість. Твори сучасників,подані у власній інтерпретації, але з духом Шевченка, демонструють близькість українських митців – як на генетичному, так і світоглядному рівні. Такі роботи дарують нам ще глибше усвідомлення генія Тараса Шевченка і, разом з тим, стають містком від нього до сучасників та прийдешніх поколінь. А його поетичний та малярський спадок нерозривними узами поєднує справжнє мистецьке єство українців. Саме цієї миті чітко відчуваєш – неоціненний мистецький спадок українського Пророка набуває інших форм, але залишається незмінним по-суті.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3193

21. Агромаков, Павло Миколайович. Епіграфи творів з відродження українства [Текст] / Павло Агромаков. - Одеса : Астропринт, 2014. - 287, [32] с. : фот.

Книга має на меті якнайшвидше познайомити читача через епіграфи з ідеями творів з відродження українства в умовах боротьби з жорстокою українофобською диктатурою, яка в останні часи революційними подіями була повалена.

Книга розрахована на широке коло освічених читачів, зокрема української національної еліти, заклопотаних долею свого Народу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3181

22. Алексєєва, Галина Павлівна. На Замковій горі [Текст] : лірика / Галина Алексєєва. - Київ : Експрес-поліграф, 2012. - 72 с.

Ці вірші не слід сприймати як суто автобіографічні. їхній ліричний неспокій про одвічне, -- просте і мудре життя, -- яке турбує і хвилює кожного, і в якому так тісно переплилися і спогади про дитячі та юнацькі роки, і тривожне сьогодення з вірою у світле майбутнє рідної Батьківщини.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 3171

23. Башак, Богдан Семенович. Америка любові [Текст] : поезії / Богдан Башак. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 171 с.

«Америка любові» -- так назвав свою нову книгу поезій український поет Богдан Башак. Від щирого серця, з великою теплотою, повагою і пошаною автор веде своєрідний діалог і відтворює життя політиків, письменників, художників і композиторів Великої Держави Світу – Сполучених Штатів Америки.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3163

24. Бойчук, Володимир Миколайович. Дивосвіт [Текст] : [проза] / Володимир Бойчук. - Вид. 3-тє, допов. - Вижниця : Черемош, 2008. - 99, [8] с. : іл.

У кожному із творів третього видання головним сюжетом є взаємини Природи із Добротою і Жорстокістю. До доброти Природа «тулиться», як в оповіданні «Росинка». І всі ці взаємини автор змальовує то публіцистичним штрихом, то відтворює їх в асоціативному образі. Мета автора свята: у кожному творі він благає людей ставитись до Природи з любов’ю і вчить спостерігати за нею, сприймати її красу образно і в образах.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3158

25. Бойчук, Володимир Миколайович. З добротою в серці [Текст] : [проза] / Володимир Бойчук. - Вижниця : Черемош, 2007. - 54, [9] с. : фот.

Збірка «З добротою в серці» складається із двох розділів. Перший – «Дивосвіт» і другий – «Батьки і діти» мають такі ж назви, як і дві з попередніх книжок Володимира Бойчука. Це виправдано. Адже тематика творів цих розділів відповідає тематиці книжок «Дивосвіт» та «Батьки»і діти».

У «Дивосвіті» автор спонукає читача до роздумів про роль людини у долі природи, і навпаки. У «Батьках і дітях» домінує образ людини великої доброти , яка є оберегом любові до створеного Богом світу та одвічних звичаїв рідного народу. Жанрове різномаїття «Дивосвіту» водить читача веселково-барвистими полями, лісами, горами. «Батьків і дітей» -- суперечливим світом людських взаємин.

Книга розрахована на учнів старших класів та широке коло читачів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3157

26. Величко, Анатолій. Відлуння болю [Текст] : [поезія] / Анатолій Величко. - [Б. м. : б. в.], 2009. - 241, [4] с. : фот.

Сільський хлопчина, цікавий і цілеспрямований, з юнацьких літ прагнув пізнання. Успішно закінчив школу, служив на флоті. Потім навчання в  Харківському університеті на філфаці. Паралельно працював фрезерувальником на заводі ім. Малишева. Працював вчителем, директорствував. Але найбільшу частину свого життя віддав журналістиці. Хутко зростала його майстерність пера. Сторінки «Соціалістичної Харківщини» (нині «Слобідський край») глибоко розкривали його враження про передовий досвід трударів сільськогосподарських нив Харківщини. Особливо гострі критичні статті про недоліки, що припускались на місцях, давали глибокий аналіз причин, що породжували негаразди. А далі роки, віддані «Слову ветерана», де він працював редактором.

Він і на сьогодні вирізняється своєю жагою до правди, переосмислення серйозного як Батьківщиною, так і самим особисто. Вчитайтесь у рядки його рифмованих переживань. Якщо ви однолітки, то зрозумієте його відразу, а якщо представляєте «племя молодое, незнакомое», то вдарить патріотизм і свободолюбство автора, а ще така притаманна будь-якому поколінню лірика почуттів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3198

27. Величко, Анатолій. Із джерел Іппокрена [Текст] : [поезія] / Анатолій Величко. - [Б. м. : б. в.], 2013. - 344, [5] с. : фот.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: . ФПУ №3182

28. Величко, Анатолій Іванович. А правда невмируща! [Текст] : поезія / Анатолій Величко. - [Б. м. : б. в.], 2013. - 292, [3] с. : іл.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3169

29. Вовк, Віктор Іванович. Журавлі в холоднім надвечір'ї [Текст] : тривірші / Віктор Вовк. - Одеса : Астропринт, 2003. - 199 с. : іл.

Після закінчення музично-філологічного факультету Ніжинського педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя вчителює у школах Чернігівщини. З 1972 року живе і працює на Одещині.

Літературною творчістю займається з 1991 року. Він автор чотирьох збірок лірики та двох збірок афоризмів. Член Національної Спілки письменників України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3173

30. Войтюк, Віктор Семенович. Для Вас... [Текст] : [вірші, оповідання] / Віктор Войтюк. - Київ : ВВССВВ, 2008. - 52, [2] с. : іл.

Автор Войтюк Віктор Семенович (нар. 07.06.50) народний літератор. Він все життя працює в народному господарстві – водій автоколони, технік, інженер-будівельник, механік холодильного обладнання. Тому його твори передають почуття всіх, хто працює на благо нашої Батьківщини.

До збірника входить невелика кількість творів вже немолодого поета. Майже всі вони автобіографічні, а біографії у всіх людей де в чому схожі, тому це все може зацікавити всіх, хто їх прочитає.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ:  ФПУ №3172

31. Дочинець, Мирослав. Криничар [Текст]. Горянин : романи / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2014. - 610 с.

«Криничар. Діяріюш найбагатшої людини Мукачівської домінії» -- це чергова сповідь унікальної людини, історія душі у вигляді щоденникових нотаток головного героя – аскета-багача, який прийшов до власної філософії самообмеження.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ:  ФПУ №3199

32. Залевский, Виктор Валентинович. Не умолкай, Майдан, не умолкай! [Текст] : революція гідності очима херсонця : [поезії] / Виктор Залевский. - Черновцы : Букрек, 2014. - 103 с. : фот.

«Не умолкай, Майдан, не умолкай» -- перша поетична збірка українця, херсонця, будівельника за професією та письменника за покликанням Віктора Залевського. У книзі зафіксовано багаторічний творчий доробок автора, а найбільшою літературно-історичною цінністю є цикл віршів, присвячений визвольній боротьбі українського народу протягом листопада 2013 – лютого 2014 років.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3154

33. Ільчишин, Микола Васильович. Крик душі [Текст] / Микола Ільчишин. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. - 168 с.

Даний зміст книги – це спроба зачепити ті чарівні струни людської душі з допомогою яких ми, земляни, маємо сподівання змінити теперішній стиль життя. За допомогою книги можна розгадати причину сьогоднішньої фінансово-економічної кризи, а також причини виникнення тої чи іншої загрози для цієї прекрасної планети Земля, та її мешканців.

В книзі ви знайдете цілющі духовні зернятка, які так потрібно для поповнення глибин душі кожного землянина. Ця книга може допомогти відчути свою душу, дасть змогу зазирнути в її глибини і вийняти з них свій пройдений шлях з необхідними духовними висновками на майбутнє планування свого земного життя.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3179

34. Лещук, Тихон Йосипович. Слово до світу [Текст] : іст. роман / Тихон Лещук. - Львів : [б. в.], 2014. - 191 с.

У цьому романі представлено стан проблем, пов’язаних з корупцією у нашій країні і не лише у нашій країні, але і у інших країнах. Корупція є великим злом для всього людства і, звичайно, злом нашої країни. А це тому, що немає духовності, а точніше, що замало її, на жаль, у світі.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3184

35. Метус, Ольгерд Сергеевич. Повесть о жизни морского инженера, преданного подъемным машинам [Текст] : воспоминания, попытка поделиться опытом у черты 80-летия / Метус О. С. - [Херсон] : [б. и.], [2010]. - 88 с. : фот.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3183

36. Моргун, Василь Андрійович. МАР. "Поема вольного народа". Вступ до сакральної історії України [Текст] / [В. А. Моргун]. - Київ ; Донецьк : Промінь, 2013. - 167 с. : іл. - Бібліогр.: с. 164-167.

Якщо це вже поема, та ще й із підзаголовком з безсмертного послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим...» (1845), то вона повинна говорити сама за себе. Отож, читайте, думайте та робіть свої висновки. І ще моліться. Поки є час.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3196

37. Палієнко, Микола Олександрович. І дієсловом любиш теж [Текст] : поезії / Микола Палієнко. - Одеса : Друкарський дім, 2011. - 135 с.

Мова – одна із найхарактерніших відмінностей кожної людської особистості, пракоріпь родоводу, з якого постала наша нація і народ.

Життєдайну снагу в утвердження та розвиток української мови вдихнув Великий Кобзар, піднісши її до всепланетарного значення, до пріоритетних засад державотворення. І в цьому, стверджує відомий поет Микола Палієнко у новій збірці, надійна запорука невмирущості кращих українських історико-культурних традицій та подальшого примноження надбань рідного народу.

Як багато важить Шевченкове Слово в українському сьогоденні – провідна тема цієї книжки.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3187

38. Палієнко, Микола Олександрович. П'ять колосків із голоду [Текст] : вірші, балади / Микола Палієнко. - Одеса : Друкарський дім, 2009. - 127 с. : іл.

На тернистих шляхах в історії України особливо трагічні періоди випали на 1932-33роки, коли в Голодомор постраждали мільйони наших співвітчизників, що, як на скрижалях, залишилось у народних плачах і голосіннях. Вони відлунюють у віршах і баладах сучасного поета, лауреата премії ім. Павла Тичини, Миколи Паліенка у збірці «П’ять колосків із голоду».

Автор закликає застерегти суспільство від подібних лихоліть, синівно зберігати пам’ять до постраждалих, осудити винуватців, що посіяли страшне горе по українських містах і селах.

Та як би не було темним поле минулого, але обрії залишаються світлими. І степовий колосок проростає в наше сьогодення та майбуття, яке ми у тривожно-обнадійливих сподіваннях незмінно очікуємо.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3186

39. Палієнко, Микола Олександрович. У світлі Кобзаря [Текст] : вірші і балади / Микола Палієнко. - Одеса : Астропринт, 2013. - 175 с. : іл.

Сучасний поет з Одеси, лауреат всеукраїнських літературних премій ім. Павла Тичини, ім. Степана Олійника, Фонду Тараса Шевченка Микола Палієнко віддавна веде свою Шевченкіану. До збірки ввійшли кращі вірші і балади з попередніх видань та нові поезії, присвячені пам’яті поета-борця, чий пророчий «Заповіт» життєстверджується в духовному поступі нашого народу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3188

40. Полонская, Наталия Владимировна. Творящая сила любви [Текст] : [стихи] / Наталия Полонская ; [худож. Н. Полонская]. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2011. - 229, [68] с. : цв.ил.

До книги Наталії Полонської увійшли вірші, в яких розкривається сила кохання у різних її проявах. Це і любов до Бога, і до ближніх, і до коханої людини, і до Батьківщини.

Збірник ілюстрований репродукціями автора.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3161

41. Сніжко, Микола Семенович. Крики віче [Текст] / Микола Сніжко ; мал. нар. худож. України Анатолія Василенка. - Черкаси : Вертикаль, 2014. - 134, [1] с. : мал.

Автор цієї книжки вважає, що кожен твір будь-якого письменника – це крики людських душ. Один крик – то, може, голос волаючого у пустелі. А сотні, тисячі, мільйони криків – то вираз душі, серця і розуму народу, його філософії і менталітету. Вони можуть бути виражені по-різному, бо люди різні. Прочитайте книжку, і ви, напевне, відчуєте себе присутнім на народному віче, та ночуєте серед мільйонів голосів і свій крик.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3174

42. Тарас Шевченко: і слово вічнеє, і образ невідцвітний... [Текст] : [альбом] / Нац. музей Тараса Шевченка ; [авт. поетич. творів, худож. Тарас Шевченко ; вступ. слово Стус Д. В. ; упоряд.: Барановська К. В. та ін. ; авт. комент.: Барановська К. В. та ін. ]. - Київ : Символ-Т, 2014. - 191 с. : іл.

Малярські та поетичні твори Тараса Шевченка – художника, за фахом, та поета-філософа, за покликанням, -- як і вся його доля, пов’язані з Україною і є частиною її історії, хоча сам митець змушений був провести значну частину свого життя за межами рідного краю. Його доробок, представлений у книзі, охоплює період злету та становлення Шевченка- художника (у 1-й частині книги подано ранні твори періоду перебування митця у Санкт-Петербурзі та навчання у Академії мистецтв 1838-1844 років) і роки життя в Санкт-Петербурзі та праці в Академії мистецтв після повернення із заслання (ІІ-га частина альбому охоплює твори 1858-1861 років).

Твори Шевченка-поета вписані в загальну канву книги: репродукції малярських творів та вірші органічно взаємодоповнюються, створюючи уявлення про творчість та життя генія України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3164

43. Франків, Любомир Васильович. Метафори волі, або Біль серця у душі [Текст] : повість, есеї / Любомир Франків. - Львів : Каменяр, 2012. - 87, [1] с.

Нова книжка відомого українського прозаїка, який сьогодні мешкає за межами України, наскрізь наповнена болісними переживаннями за долю рідного народу, рідної материнської мови, позначена гострим публіцистичним запалом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3162

44. Чернецький, Юрій Олександрович. Листування з Долею [Текст] : 111 поезій різних років / Юрій Чернецький. - Харків : Майдан, 2012. - 137 с.

Збірка ліричних творів харків’янина Юрія Чернецького охоплює чотири цикли: «Україна» (40 поезій), «Любові миті кольорові» (10 поезій), «Українські історичні портрети» (10 поезій), «Бал знову править розмаїття» (50 поезій). Цим циклам передує поезія, що дала назву збірці, — «Листування з Долею».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3190

45. Чернецкий, Юрий Александрович. Избранное для избранных [Текст] : 111 стихотворений таких разных лет / Юрий Чернецкий. - Харьков : Майдан, 2013. - 160 с.

Книга містить вибрані вірші харків'янина Юрія Чернецького. Не обійшлося без «Вступу». Далі йдуть розділи «Доля починається» (10 віршів) і «Доля триває» (10 віршів), твори яких скрутно віднести до того чи іншого жанру. Потім йдуть розділи «Істини брехні» (любовна лірика, 10 віршів), «Українська відповідь» (громадянська лірика, 10 віршів), «Про роздвоєність і єдність» (філософська лірика, 10 віршів), «Нічого собі жарти» (гумор і сатира , 10 віршів). Завершує книжку обраного самий великий розділ «Поетичне країнознавство» (50 віршів), виповнений в найбільш близькому авторові «синтетичному жанрі».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №3189

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)