Відбувся семінар для керівників бібліотек НДУ НАН України «Підсумки та пріоритети діяльності бібліотек у 2015 році»

Поділитися: 

26 листопада у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського відбувся семінар, організований відділом наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів Інституту бібліотекознавства НБУВ для керівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України, розташованих у місті Києві. Учасники заходу обговорили підсумки  роботи бібліотек у 2015 році, обмінялися напрацьованим досвідом, окреслили пріоритетні напрями діяльності та міжбібліотечної взаємодії.

Зі вступним словом до учасників зібрання звернувся  голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України академік Олексій Онищенко. Характеризуючи основні тенденції бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації  інформаційного простору, академік зосередив увагу на першочергових завданнях і пріоритетних напрямах роботи академічних бібліотек. Так, за його словами,  зростання обсягів інформації, розширення й оновлення тематики наукових досліджень,  активізація електронних обмінів на тлі негативних тенденцій у комплектуванні паперовими носіями інформації  трансформують завдання бібліотек науково-дослідних установ НАН України. Виникає потреба експертного оцінювання та відбору необхідної інформації, консультування й орієнтування науковців у масивах інформаційних ресурсів наукової інформації. Поряд з цим бібліотеки мають обов’язково дбати також і про формування бази бібліотекознавчих та бібліографознавчих досліджень.

Важливі завдання постають перед бібліотеками і в рамках підготовки до 100-річчя НАН України та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. «Наше пряме завдання  –  створити бібліографічну базу даних наукових здобутків як Академії та НБУВ так і окремих наукових інститутів».

За нинішніх умов, в яких опинилася країна, гостро постає питання збереження бібліотечних фондів. «Ті унікальні зібрання, безцінні книжкові колекції, якими володіють наукові установи, потребують нашої пильної уваги й належного зберігання», – зазначив вчений.

На завершення виступу академік Олексій Онищенко наголосив, що бібліотеки мають ефективно і якісно забезпечувати діяльність усіх підрозділів науково-дослідних установ, упроваджувати інновації, розширювати свою присутність у мережі Інтернет – на сайтах інститутів, у соціальних мережах, блогосфері. І в цьому контексті слід ретельно продумати систему заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, аби  вони бути спроможними реалізувати нові для них функції.

Учений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, провідний науковий співробітник Галина Солоіденко, охарактеризувала сучасний стан та перспективи розвитку в електронному середовищі інформаційно-бібліотечних ресурсів НАН України, поінформувала присутніх про основні підходи Міністерства культури України щодо реформування бібліотечної галузі, наголосила на необхідності бібліотек НДУ НАН України активніше долучатися до науково-дослідних проектів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, партнерської взаємодії як з НБУВ так і з іншими бібліотечно-інформаційними установами.

Керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ, д-р наук із соціальних комунікацій  Катерина Лобузіна доповіла про можливості технологічних рішень корпоративної каталогізації, розроблених для бібліотек академічних установ, продемонструвала процес запозичення бібліографічних записів й окреслила перспективи цієї роботи.

Про особливості організації інституційних репозитаріїв (відкритих електронних архівів)   йшлося у виступі заступника генерального директора Національної наукової медичної бібліотеки України Оксани Бруй.

Інформаційні ресурси та послуги Державної науково-технічної бібліотеки України, та технічних бібліотек України представила у своєму виступі Олена Зінченко, завідувач відділу Державної науково-технічної бібліотеки України.

Головний бібліотекар Національної парламентської бібліотеки України Олена Білик ознайомила фахівців академічних бібліотек з успішними практиками публічних бібліотек України у застосуванні ними традиційних та інноваційних технологій інформаційного обслуговування, використанні інтерактивних інструментів у просуванні продуктів та послуг, створенні користувачам комфортних умов для самообслуговування.

Можливі напрями партнерської комунікаційно-іміджевої взаємодії наукових бібліотек з Прес-службою НБУВ окреслила у своєму виступі молодший науковий співробітник НБУВ Валентина Здановська.

Про підходи до дослідження особових бібліотек та колекцій вчених у бібліотеках НДУ НАН України  доповіла головний бібліотекар відділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів НБУВ Олена Полякова.

Досвідом роботи з електронними ресурсами у бібліотеці поділилася з колегами завідувач бібліотеки Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Лідія Коваленко.

Головний бібліотекар відділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів НБУВ Софія Смусь  надала інформацію щодо анкетування бібліотек НДУ НАН України про можливіcть заміни у НБУВ традиційних каталогів електронним.

Прес-служба НБУВ

 

Фотоматеріали: