Схвалено до друку рукописи наукових праць Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

На засіданні Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, що відбулося 20 листопада цього року,  схвалено до друку ряд рукописів, що репрезентують результати наукових досліджень фахівців Центру досліджень соціальних комунікацій, Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів  та відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ.

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : [монографія] /  [В. І. Попик (керівник проекту), В. М. Горовий, О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.

У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж у суспільному розвитку, зростання у зв’язку з цим необхідності вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негативним інформаційним впливам, що здійснюються через інноваційні канали інформаційних обмінів.

Видання орієнтоване на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, що цікавляться цією проблемою.

Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог у 3-х вип.  Вип. 2. 1965–1985 рр. / Тетяна Галькевич, Олена  Донець ; авт. вступ. ст. О. Донець ; відпов. ред. Г. М. Юхимець ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.

Другий випуск каталогу «Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» вміщує вичерпну бібліографічну інформацію про понад 6 тис. одиниць раритетних аркушевих образотворчих видань  1965–1985 рр., що зберігаються у фондах відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ. До окремих позицій бібліографічного опису подано ілюстрації. Каталог містить допоміжні покажчики – іменний та покажчик імен художників-плакатистів, що забезпечують можливість мобільного пошуку різнопланової інформації та найповнішого розкриття науково-дослідницького потенціалу зібрання українського друкованого плаката з фондів НБУВ.

Видання  буде корисним мистецтвознавцям, художникам, культурологам, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавится цією тематикою.

Зарубіжні періодичні видання у фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013–2014 рр.) : науково-інформаційний систематичний покажчик /  уклад. : Р. Л. Красій, І. А. Лавриненко, Н. І. Малолєтова, В. Ф. Яновська, А. К. Ятченко, О. С. Гур’янова, М. В. Кошарська ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського

Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел централізованого і децентралізованого комплектування до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України упродовж 2013–2014 рр.  Окрім того, наведено також відомості про журнали 2011–2012 рр., що надійшли із запізненням.

Видання розраховане на читачів та працівників бібліотек та служб науково-технічної інформації.

Прес-служба НБУВ