ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ

Шановні користувачі! Фонд Президентів України пропонує електронну книжкову виставку «Видатні особистості світової політики».

1. Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ф. М. Рудич та ін. ; за заг. ред. проф. Ф. М. Рудича] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. - 397 с. - Бібліогр. в кінці розд.

Навчальний посібник «Політика в особах» — колективна праця вчених Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. Звернення до проблеми політичного лідерства є органічним продовженням роботи дослідників з вивчення політичної системи сучасної України, яке триває більше десяти років. Доробком колективу науковців за цей час стали ґрунтовні праці, присвячені політичній системі України як цілому, її місцю в сучасному геополітичному просторі, розвитку в країні громадянського суспільства, політичному класу і, нарешті, — політичному лідерству.

Перші два розділи посібника присвячені загальнотеоретичному аналізу проблеми лідерства в політиці й історії її вивчення. Тут читач знайде докладний огляд підходів і концепцій, вироблених у політичній науці. У цьому викладі виступає надзвичайна широта діапазону можливостей досліджуваного інституту: від простого підтримання status quo в періоди стабільного стану суспільства — і до створення самих засад політичного пробудження гідності в тих, хто перетворюється з населення на громадян, як це відбувається під час руху ненасильництва.

За масштабністю лідерів, висунутих на історичну сцену, мабуть, неперевершеним стало XX століття: такі діячі, як Аденауер, де Голль, Сталін, Рузвельт, Черчілль у певні кризові моменти зосереджували в своєму розпорядженні практично всі ресурси найбільших політикумів світу; і запропоновані ними рішення на десятки визначили, і багато в чому визначатимуть і далі горизонти світової політики. Це ніби демонстрація на практиці граничних можливостей інституту політичного лідерства. Нариси, присвячені кільком таким «рекордсменам», склали окремий третій розділ.

У наступних частинах посібника на широкому емпіричному матеріалі розглядається функціонування інститут політичного лідерства в умовах нових незалежних держав, до яких належить і Україна. Окремі розділи присвячені тут постсоціалістичному простору як такому, державам СНД і Балтії, Вишеградській групі.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 761059

2. Промови, що змінили світ [Текст] / пер. В. М. Верховень ; упоряд. А. Ю. Хорошевський. - Х. : Фоліо, 2009. - 347 с.: іл.

У книзі представлено промови найвидатніших персон — Мойсея, Ісуса, Мухаммеда, Єлизавети І, Джорджа Вашингтона, Авраама Лінкольна, Михайла Грушевського, Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна, Вінстона Черчілля, Махатми Ґанді, Джона Кеннеді, Мартіна Лютера Кінґа, Рональда Рейґана, Михайла Горбачова, Володимира Путіна, Барака Обами та інших. Ці промови — не тільки шедеври ораторської майстерності, це віхи в історії людства, які є відправними точками подій, що змінили світ.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 48649

3. Уильямс, Чарлз. Аденауэр. Отец новой Германии [Текст] / Ч. Уильямс ; пер. с англ. А. М. Филитов. - (Серия "Историческая библиотека"). - М. : ООО "Издательство АСТ", 2002. - 669с., [16 ]л. фотоил.: фотоил.

Конрад Аденауер. Один з найбільших політичних лідерів XX століття. Перший канцлер ФРН, не тільки перетворив свою країну, але і вплинув на зміну політичного ландшафту всієї Європи.

Людина, завдяки енергії та творчому дару якого після Другої світової війни Німеччина домоглася приголомшуючих успіхів, по праву названих «економічним дивом». Один з тих, кому вдалося неможливе — в короткі терміни «підняти» переможену, що лежала в руїнах країну до рівня найбагатших, благополучних і наймогутніших держав світу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 640388

4. Уильямс, Чарлз. Последний великий француз. Жизнь генерала де Голля [Текст] / Ч. Уильямс ; пер. А. Ю. Шманевский. - (Историческая библиотека). - М. : АСТ : Ермак, 2003. - 607 с.; 7 л. фото.

Шарль де Голль — геніальний державний діяч XX століття. Президент Франції, що поєднував жорстокість з лібералізмом навіть тоді, коли це здавалося абсолютно неможливим. Вічна мішень для нападок ультраправих радикалів — і вічний кумир французького народу. Яким він був? Що давало йому сили відбивати удари долі, йти і знову повертатися у велику політику, залишаючись при цьому незвичайно чарівною людиною? Це можна зрозуміти, тільки простеживши крок за кроком весь його життєвий шлях разом зі знаменитим британським політологом Чарльзом Вільямсом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 645438

5. Арзаканян, Марина Цолаковна. Политическая история Франции ХХ века [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / М. Ц. Арзаканян. - (Политическая история мира. XX век). - М. : Высшая школа, 2003. - 157 с. - Библиогр.: с. 155-157.

Дана книга присвячена новітній історії Франції, що охоплює XX в. Автор розглядає конституції і політичні режими Франції, парламентські і президентські вибори, еволюцію партійно-політичної системи, основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики, соціальне законодавство та економічні процеси.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 641620

6. Трухановский, Владимир Григорьевич. Уинстон Черчилль [Текст] / В. Г. Трухановский. - 5.изд., испр. и доп. - (Серия "Законы власти"). - М. : Рипол Классик, 2003. - 444с., [8 ]л. фотоил.: фотоил.

Автор розповідає про життя і діяльність Вінстона Черчілля — прем'єр-міністра Великобританії (1940-1945, 1951-1955), однієї з найяскравіших і суперечливих фігур XX століття. Читач познайомиться з сильною, талановитої та колоритною особистістю, неординарною як у політиці, так і в приватному житті.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 640386

7. Роуз, Норман. Черчилль. Бурная жизнь [Текст] / Н. Роуз ; пер. с англ. Е. Ф. Левина. - (Серия "Историческая библиотека"). - М. : ООО "Издательство АСТ", 2003. - 444с., [8 ]л. фотоил.: фотоил.

Вінстон Черчілль. Суперечливий і найяскравіший політик XX сторіччя. Він не раз міняв переконання, переходячи з табору консерваторів до лібералів і повертаючись назад. За своє довге життя він піднімався на Олімп влади і переживав жорстокі поразки, двічі звільняючи крісло прем'єр-міністра і відступаючи в тінь політичного забуття. У пам'яті багатьох він залишився як один з лідерів антигітлерівської коаліції і як людина, яка вперше заговорила про «залізну завісу» і поклав початок «холодній війні». Блискучий оратор, лауреат Нобелівської премії з літератури, природжений лідер, він як ніхто інший міг згуртувати націю в хвилину небезпеки і був лютим захисником свободи і демократії.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 640385

8. Тэтчер, Маргарет. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира [Текст] / М. Тэтчер ; пер. с англ. В. Ионов. - М. : Альпина Паблишер, 2003. - 504с.+ 4 л. фотогр.

«Мистецтво управління державою» — глибока наукова праця, написана громадським діячем світового значення. У книзі можна виділити чотири великих блоки питань. По-перше, це підбиття підсумків минулої епохи — роздуми над уроками «холодної війни», минулою і нинішньою роллю США. По-друге, оцінка шляхів розвитку Росії, Китаю, Індії та країн Далекого та Близького Сходу. По-третє, загрози, які представляють для світу нестабільність на Балканах, держави-ізгої, ісламський екстремізм і міжнародний тероризм, а також стратегії, що дозволяють протистояти їм. І, нарешті, — процес інтеграції в Європі, що таїть у собі небезпеку непомітного розширення влади міжнародних інститутів та шкоду незалежності національних держав.

Картина світу, представлена Маргарет Тетчер, її бачення сьогоднішніх і завтрашніх проблем можуть викликати цілу гаму почуттів від повного схвалення до бурхливого протесту, за винятком одного — байдужості. Систему поглядів, які представлені і послідовно відстоюються в книзі, сама Маргарет Тетчер лаконічно називає «консерватизм».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 38328

9. Blair, Tony А journey [Text] / Tony Blair. - London : Hutchinson, 2010. - XVII, 718 p. ; 12 l. : phot.

Шлях — це автобіографічні спомини визначного британського політика Тоні Блера. автор детально описує свою політичну кар`єру: злети і падіння, політичні комбінації та інтриги. Книга детально висвітлює як внутрішню, британську, так і міжнародну політичну ситуацію за часів прем`єрства Блера. Видання розраховане на істориків, політологів, усіх, кого зацікавить запропонована тематика.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2339

10. Тайны политических убийств [Текст] : юлия Цезаря, Авраама Линкольна, Александра II, Петра Столыпина, Энгельберта Дольфуса, Луи Барту, Льва Троцкого, Джона Кеннеди / сост. и авт. вступ. ст. В. Т. Вольский. - (Исторические силуэты). - Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 541 с.

У збірнику документально-художніх повістей та уривків історичних романів, мемуарів письменників, журналістів та вчених розповідається про замахи на відомих політичних діячів різних країн: Юлія Цезаря, Авраама Лінкольна, прем’єр-міністра Франції Луї Барту, Олександра ІІ, Петра Столипіна, мінського губернатора Курлова, Льва Троїцького, Джона Кеннеді.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 640381

11. Американские президенты [Текст] : 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / пер.с нем. Л. В. Седова ; ред. Ю. Хайдекинг. - (Исторические силуэты). - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 640 с.

Жоден політичний інститут не вплинув на хід світової історії у ХХ столітті так глибоко, як інститут президентства Америки. Тому, хто хоче зрозуміти сходження Сполучених Штатів до рівня світової державі, буде дуже цікавий захоплюючий, детальний аналіз особливостей американського інституту президентства. Ця книга пропонує читачеві коротку історію Америки в політичних портретах її президентів від Джорджа Вашингтона до Білла Клінтона.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Пп ВА 355

12. Bowman, John. The history of the American presidency [Текст] / John Bowman. - Rev. ed. - [United States of America] : JG press, 2002. - 200 p. : phot.

Книга надає чудову можливість простежити еволюцію американського інституту президентства. В окремих главах, присвячених кожному президенту, показано як важливі події періоду, який вони представляють, так і питання їхнього сімейного життя, освіти, військової та політичної кар'єри, а також їх життя після складення президентських повноважень.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ІС 14340

13. "To the best of my ability": the American presidents [Текст] / The Society of American historians ; ed. J. M. McPherson, D. Rubel. - London[etc.]: Dorling Kindersley, 2000. - 480 p.: ill.

У колективній праці представників Американського товариства істориків зібрано політичні портрети 42 американських президентів: від Джорджа Вашингтона до Білла Клінтона.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 993

14. Flood, Charles Bracelen . 1864 [Текст] :  Lincoln at the gates of history / Charles Bracelen Flood. - New York[etc.] : Simon & Schuster, 2009. - XVI, 521 p. : [21] l. ill. - Бібліогр.: с. 475-491.

Майстер оповіді, історик та біограф Чарльз Флуд описує драматичні події 1864 року, останнього року життя Авраама Лінкольна. Саме у цей період його вдруге було обрано на пост президента США, також Лінкольн направляв воєнні дії Громадянської війни і всіляко сприяв перемозі над повсталими штатами.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ІВ 215782

15. Abraham Lincoln: his life and times: an illustrated history [Текст] / [ed. Kelly Knauer]. - New York : Time Home Entertainment, 2009. - VI, 138 p. : ill., phot.

У виданні представлено відомості про життя та політичну діяльність 16-го президента США — Авраама Лінкольна, першого президента від Республіканської партії, визволителя американських рабів, який очолював США в один з найдраматичніших періодів – період Громадянської війни.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2755

16. Thomas Jefferson [Текст] : a reference biography / ed M. D. Peterson. - New York : Scribner's, 1986. - XIII, 513 p.

Книгу присвячено біографії однієї з найвидатніших фігур американської історії – Томасу Джефферсону, діячу Війни за незалежність США, одному з авторів Декларації про незалежність (1776 р.), третьому Президенту США (1801 – 1809), одному з засновників держави, видатному політичному діячеві, дипломату та філософу епохи Відродження.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ІВ 206512

17. Гамільтон, Александер. Федераліст: коментар до Конституції Сполучених Штатів [Текст] / А. Гамільтон [и др.] ; пер. з англ. Н. Комаров. - К. : Сфера, 2002. - 490 с. - Бібліогр.: с. 481-482.

«Федераліст» — це цикл статей, присвячених роз’ясненню переваг Конституції США, що регулярно публікувалися напередодні її ратифікації штатами, в 1787-1788 рр. Ці статті й досі вважаються найбільш авторитетним і розгорнутим політичним і юридичним коментарем до Конституції США та становлять незаперечний інтерес для політиків, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами демократичного державного устрою.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 625648

18. Яковлев, Николай Николаевич. Франклин Делано Рузвельт: Человек и политик [Текст] / Н. Н. Яковлев. - 5.изд. - (Серия "Законы власти"). - М. : Рипол Классик, 2003. - 590с., [8 ]л. фотоил.: фотоил.

Автор розповідає про життя і діяльність видатного американського політика Франкліна Делано Рузвельта, президента США в ті роки, коли в світі відбувалися епохальні події (1933-1945). Інтерес до його особистості не слабшає, в США від книг про Рузвльта ломляться бібліотечні полиці. Прочитавши нашу книгу, ви теж зможете познайомитися з біографією цієї цікавої людини, політика і президента.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 640382

19. Коломойцев, Валерій Едуардович. 100 днів президента Ф.Д.Рузвельта [Текст] / В. Е. Коломойцев. - К. : Молодь, 1997. - 317 с.: фотоіл.

Монографія народного депутата України, доктора економічних наук В.Е. Коломойцева — ґрунтовний історичний, політологічний та економічний аналіз маловідомого в Україні періоду діяльності Ф.Д. Рузвельта, його перших 100 днів перебування на посаді президента США.

Книга з авторської серії «Подолання кризи: досвід виконавчої влади США», започаткованої у 1994 році, розрахована на науковців, політичних діячів, народних депутатів, широке коло читачів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №113

20. The Kennedy tapes [Текст] : inside the White House during the Cuban missile crisis / ed. E. R. May, P. D. Zelikow. - Cambridge, Massachusetts ; London : The Belknap press of Harvard UP, 1997. - 728 p.: ill.

У жовтні 1962 року США та Радянський Союз були на межі початку нової, ядерної війни, могла б призвести до найжахливіших наслідків. Це був один з найнебезпечніших періодів світової історії.

У виданні представлено повні та автентичні розшифровки аудіо записів розмов, які велись Президентом США Джоном Кеннеді у своєму кабінеті під час вирішення Кубинської кризи.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: IB 201835

21. The Kennedy family. An American dynasty [Текст] : a bibliography with indexes / ed. S. J. Fuller. - New York : Nova Science Publ. Inc., 2007. - 252 p.

Бібліографічний покажчик містить матеріали про життя та діяльність представників сімї Кеннеді.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: IB 212843/CDR1231

22. Ronald Reagan [Текст] : a bibliography / ed. by Allan Metz. - Lanham, Maryland[etc.] : The Scarecrow press, 2008. - IX, 563 p.

Бібліографічний покажчик містить матеріали про життя та діяльність 40-го Президента США (1981–1989) від Республіканської партії — Рональда Рейгана.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: IB 215773

23. A Decade of Difference. President Clinton Select Remarks. 2001 – 2011. – William J. Clinton Fundation, 2011. – 158 p.

Збірник вибраних промов екс-президента США Білла Клінтона (2001 – 2011 рр.).

З музейної колекції ФПУ

24. William Jefferson Clinton. Select Remarks. 2012. – William J. Clinton Fundation, 2012. – 46 p.

Збірник вибраних промов екс-президента США Білла Клінтона (2012 р.).

З музейної колекції ФПУ

25. President Clinton's health care reform proposal: health security act as presented to Congress on October 27, 1993 [Текст] : CCH profesional summary and text of bill. - Chicago, Illinois : Commerce Clearing House, 1993. - 607 p.

Даний звіт містить текст Закону про охорону здоров’я, а також пропозиції Президента США Білла Клінтона, які було представлено перед Конгресом 27 жовтня 1993 року.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №174 in

26. Барак Обама. 44-й Президент Сполучених Штатів [Текст] / укр. пер. І. Прохорович ; ред. укр. тексту С. Нілова ; ред. кол. Д. Клак [та ін.] ; авт. Д. Діпаскуале [та ін.] ; Державний департамент США. Відділ міжнародних інформаційних програм. - [Сполучені Штати Америки] : [Б.в.], [200-]. - 16 с.: фотогр.

Унікальна біографія Барака Обами та його успішна президентська кампанія відкрили нову сторінку американської політики. Біографія Обами, першого Президента Америки — афроамериканця, відрізняє його від інших національних лідерів Сполучених Штатів. Нащадок двох рас, син кенійця і білої жінки, котра народилася у самісінькому серці Америки, Обама вийшов на велику політичну сцену країни на з'їзді Демократичної партії у 2004 році, де виступив з промовою, яка мала загальне схвалення. Того ж року його було обрано сенатором від штату Іллінойс. Усього через чотири роки він вступив у змагання з кількома важковаговиками Демократичної партії за висунення своєї кандидатури на пост Президента від Демократичної партії і переміг на президентських виборах кандидата від республіканців Джона Маккейна. Довершене ораторське мистецтво Обами, його красномовство і палка риторика здатні вселити надію у молодого виборця, а використання ним сучасних Інтернет-технологій в агітаційній кампанії дають усі підстави вважати Обаму кандидатом у Президенти XXI століття. Під час виборчих перегонів Обама загострював увагу на двох важливих моментах: зміні стилю керування бізнесом, що його традиційно практикує Вашингтон, і єднанню американців різних ідеологічних поглядів, етнічного походження і соціального стану задля загального блага.

У виступі на з'їзді Демократичної партії Обама наголосив: «Немає ліберальної Америки і консервативної Америки, немає Америки чорношкірих і білих, Америки вихідців з Латинської Америки й Азії. Є Сполучені Штати Америки. Ми – єдиний народ, кожен із нас присягав у вірності нашому смугасто-зоряному прапору, кожен із нас захищає Сполучені Штати Америки».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р 115399

27. Obama, Barack. The audacity of hope: thoughts on reclaiming the American dream [Текст] / Barack Obama. - (The #1 New York times bestseller). - New York : Crown , 2006. - 375 p.

Друга книга Барака Обами, опублікована 17 жовтня 2006. Вона потрапила в список бестселерів The New York Times і Amazon.com після того, як була розрекламована відомою американською телеведучою Опрою Вінфрі. У цій книзі Обама розмірковує про глобалізацію, економічну кризу 2009 року і шляхи виходу з неї, політику США.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ІВ 213572

28. Albright, Madeleine. Madam Secretary [Текст] : a memoir / M. Albright ; with B. Woodward. - New York, New York : Miramax Books, 2003. - XIV, 563 p.: ill.

Вісім років — обидва президентські терміни Білла Клінтона — Мадлен Олбрайт була активним учасником найважливіших і драматичних політичних подій: від зусиль домогтися миру на Близькому Сході до гуманітарної інтервенції НАТО в Косово. У своїх відвертих мемуарах жінка, яка вперше в історії США зайняла високий пост державного секретаря (міністра закордонних справ) в уряді своєї країни, захоплююче розповідає про ці події і дає читачам можливість зазирнути за лаштунки міжнародних відносин під час одного із самих бурхливих періодів світової історії.

У своїй дуже щирій книзі Мадлен Олбрайт жваво розповідає про провідних світових лідерів, з якими вона особисто спілкувалася, і про труднощі, які їй довелося подолати, стверджуючи себе на дипломатичній арені, яка традиційно вважається сферою чоловічого домінування. У книзі представлені інтригуючі портрети таких світових лідерів, як Вацлав Гавел, Ясір Арафат, Аріель Шарон, Біньямін Нетаньяху, король Хусейн, Слободан Мілошевич, Кім Чен Ір, Білл і Хілларі Клінтон, Колін Пауелл, а також багато інших.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №1066

29. Иванян, Эдуард Александрович. История США [Текст] : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 020700 История / Э. А. Иванян. - (Высшее образование). - М. : Дрофа, 2004. - 576 с.: ил. - Библиогр.: с. 564-567.

У виданні простежено основні закономірності та виявлено особливості історичного розвитку американської держави, починаючи з появи перших людей в Північній Америці до початку XXI ст. Докладно аналізуються етапи становлення американського суспільства, процеси модернізації його економічних, соціальних і політичних структур. Включені матеріали про видатних політичних і громадських діячів США. Дається детальна характеристика зовнішньої політики США, розглядаються проблеми американської культури та ін.

Посібник написано на основі аналізу обширної наукової літератури, з урахуванням останніх теоретико-методологічних досліджень, сучасних підходів до вивчення нової та новітньої історії зарубіжних країн. Використано широке коло джерел: офіційні документи, мемуарна література, публікації в періодичних виданнях, статистичні матеріали. Особлива увага приділяється законодавчим актам.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 652797

30. Бикс, Герберт. Хирохито и создание современной Японии [Текст] / Г. Бикс ; пер. с англ. Ю. Г. Кирьяк. - (Серия "Историческая библиотека"). - М. : ООО "Издательство АСТ", 2002. - 572с., [8 ]л. фотоил.: фотоил. - Альтернативное название : Хирохито: Создание современной Японии.

Це унікальна в своїй правдивості і надзвичайно яскраво написана біографія одного з найзагадковіших і суперечливих правителів Японії – імператора Хірохіто. Герберт Бікс, мабуть, перший західний дослідник, який зумів простежити історію життя людини, якій самою долею судилося стати обраним і який зміг гідно розпорядитися цим даром небес. Аналіз раніше закритих документальних джерел дозволив автору підняти завісу таємниці, яка ховала складні взаємини імператора з численними придворними радниками, японськими «яструбами», висвітлити роль Хірохіто у проведенні безпрецедентно жорстоких військових операцій по захопленню Маньчжурії та нападу на Перл-Хабор, а також пояснити, як розроблялася стратегія Японії. Стратегія, завдяки якій країна, яка підписала акт про капітуляцію, перетворилася на індустріального гіганта і досягла процвітання.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 640380

31. Рюйтель, Арнольд. Эстония: возрождение будущего [Текст] / Арнольд Рюйтель. - Таллин : Ило, 2003. - 224 с. : фот. - Пер. вид. : Tuleviku taassünd / Arnold Rüütel. - Tallinn, 2001.

Є одна обставина, яку естонці сприймають дуже серйозно – положення «прикордонного народу». Історична місія естонців і Естонії, схоже, і полягає в тому, щоб довести: периферійність теж може бути козирем. В історії ми подібні маленькому камінчику, який заховався серед потужних скель. Але ж при будівництві стін потрібні не тільки потужні брили; простір між ними повинні заповнювати невеликі камені і щебінь. Цілісність Європи була б неповною без складових її маленьких народів і держав – таких як Естонія.

                                                                                           Арнольд Рюйтель

                                                          Президент Естонської Республіки

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2141

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)