НАВІЧНО В ПАМ'ЯТІ НАРОДУ

Фонд Президентів України пропонує виставку книжкових видань присвячену Дню пам’яті жертв фашизму та Дню пам’яті жертв Бабиного Яру. На ній представлено літературу, яка висвітлює страшні сторінки вітчизняної історії, а саме безжальне знищення населення України фашистськими загарбниками, якими керувала расова теорія про вищість арійської раси — раси господарів, покликаної керувати іншими народами. Вони люто ненавиділи євреїв та слов’янські народи — поляків, білорусів, українців, росіян. Вони розробляли і виконували плани масового фізичного знищення, поневолення тих, хто залишився живим.

Маємо пам'ятати уроки минулого, щоб не допустити повторення трагічних подій у сьогоденні!

1. Моргун, Федір Трохимович. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки [Текст] / Ф. Т. Моргун. - Вид. 3-є, скор. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 288 с.: іл. - Бібліогр.: с. 271-278.

Відомий письменник-публіцист Федір Моргун, майстер публіцистичної прози, переконливо показує і доводить, що головна спроба геноциду українського народу – Друга світова війна. Натхненниками і організаторами якої виступили фюрер нацистів А. Гітлер і вождь більшовиків І. Сталін.

Як українець, який особисто пережив голодомор, очевидець окупації України і учасник її звільнення від Донбасу до Карпат – автор цієї книги, розрахованої на найширшу читацьку аудиторію, обмежує своє завдання аналізом сталінсько-гітлерівського геноциду українського народу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 707575

2. Лисенко, Микола Григорович. Биківня – наш вічний біль [Текст] / Микола Лисенко; Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Вид-во ім. Олени Tеліги, 2009. - 365, [2] с.

Подано матеріали про історію багатотисячного поховання людей на лі­вому березі Дніпра в лісі коло селища Биківня на північно-східній око­лиці Києва. Показано, як ентузіасти-патріоти України торували шлях пошуку правди про Биківнянські поховання. Жертв, так званих «ворогів народу», катували у в'язницях Києва, там і розстрілювали, після чого та­ємно привозили і закопували в лісі. Уперше подаються списки похова­них там людей. До книжки входять промови, написані автором у різний час.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2448

3. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. [Текст]: іст. нариси: у 2 кн. / редкол.: В. А. Смолій (голова колегії), О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К.: Наукова думка, 2010 - 2011.

Кн. 2 / [О. Бровар та ін.]. - 2011. - 943 с.: іл.

У виданні висвітлюється широке коло концептуальних питань одного з найбільш драматичних періодів історії України – періоду Другої світової війни.

На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу, подається сучасне бачення мобілізаційних і режимних заходів радянського керівництва, стратегічних і фронтових операцій на території України, політики німецької та румунської окупаційної влади, повсяк­денного життя цивільного населення в умовах нацистського режиму, боротьби партизанів та підпільників у тилу нацистських окупантів, діяльності самостійницьких інституцій, становища військовополонених, суспільно-політичних та соціокультурних процесів воєнної доби, стану радянської економіки в роки війни та у відбудовний період, з'ясовуються долі жертв нацистських переслідувань, демографічні втрати українського народу в роки війни.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В353519/2

4. Косик, Володимир. Україна і Німеччина у другій світовій війні [Текст] / В. Косик; пер. з фр. Р. Осадчука. - Париж[та ін.]: [б. в.], 1993. - 659 с.

Українська історія 30-50 pp. ще донині заповнена фальшивими стереотипами, що придумували для нас різні окупаційні режими. Це особливо стосується національно-визвольної боротьби українців у часи Другої світової війни та українсько-німецьких взаємин у цей драматичний період нашої історії.

У пропонованій книжці, перекладеній із французької мови, відомий зарубіжний дослідник проф. Володимир Косик на підставі глибокого аналізу архівів Третього Рейху, його численних дотепер невідомих документів, розкриває справжній характер українсько-німецьких взаємин та масштаби українських національно-визвольних змагань у період Другої світової війни.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА551974

5. Литвин, Володимир Михайлович. Україна в Другій світовій війні (1939-1945) [Текст] / В. М. Литвин. - К. : Видавничий дім "Лі-Терра", 2004. - 464 с.: іл.

Ця книга продовжує серію видань, які присвячені найбільш складним періодам вітчизняної історії. Воєнна доба 1939-1945 pp., попри її широке висвітлення, й до сьогодні є часом, який потребує свого осмислення.

Відмітна особливість цього дослідження — узагальнюючий, підсумковий його характер. Щоб об'єктивно і повно відтворити цю добу в історії України, автор широко використовує науковий доробок своїх попередників.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА677129

6. Конюшенко, Пётр Емельянович. Украина. Три года в фашистской неволе, 1941-1944 [Текст] / П. Е. Конюшенко. - Х. : [б. и.], 2011. - 207 с. : карты, фот. - Бібліогр.: с. 206.

Оперуючи документами та науковими працями вітчизняних і зарубіжних істориків, автор в даній книзі висвітлює історію Великої Вітчизняної війни, героїчні і в той же час трагічні події, які розгортались в Україні в роки війни проти німецько-фашистських загарбників; вшановує пам'ять тих, хто в боротьбі з фашистськими загарбниками віддав своє життя і здоров'я, здобуваючи велику Перемогу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2389

7. Друга світова війна в історичній пам'яті України [Текст]: за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам'яті / Укр. ін-т нац. пам'яті; [редкол.: Ігор Юхновський (відп. ред.) та ін.; упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець]. - К. ; Ніжин : [Лисенко М. М.], 2010. - 247 с.: фотогр. + [22] с. карт.

У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в історії Українського народу XX століття – Другої світової війни. В основу праці покладено ідею боротьби Українського народу за власну Державу, яка не припинялась з поразкою національно-визвольних змагань 1917-1921 pp. Через відсутність незалежної української держави українці опинились по різні сторони фронту. У запропонованій книзі проаналізовано події, що відбувались на території України, починаючи від проголошення Карпатської України у березні 1939 p., і завершуючи подіями на Далекому Сході у вересні 1945 р. (На основі значного масиву матеріалів розглянуто основні аспекти формування історичної пам'яті Українського народу про Другу світову війну в сучасній Україні.)

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА735330

8. Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб [Текст]: [зб. док.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Київ. міськдержадмін., Держ. арх. Служби безпеки України ; [упоряд.: Т. В. Вронська та ін. ; редкол.: О. Є. Лисенко (відп. ред.) та ін.]. - К. ; Л. : [б. и.], 2003. - 526, [64] с.

Метою даного видання є показати життя Києва у перші місяці війни, в період нацистської окупації і на завершальному етапі найбільшого в історії людства збройного конфлікту, висвітлити ті сфери суспільного життя, які донині здебільшого перебували за межами наукових студій, іншими словами, - розкрити маловідомі аспекти історії столиці України періоду Другої світової війни через документальні матеріали радянських спецслужб.

Основний масив документів збірника, більшість з яких вперше побачить світ, виявлено у фондах Державного архіву Служби безпеки України. Використано також документи Державного архіву Міністерства внутрішніх справ України, Центрального державного архіву громадських об'єднань України і Архіву Міністерства оборони Російської Федерації.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2550

9. Левитас, Илья Михайлович. Бабий Яр. Трагедия, история, память, 1941-2011 [Текст] / Илья Левитас. - К.: Национальный историко-мемориальній заповедник "Бабий Яр", 2011. - 618 с. : фот.

Ця книга – своєрідний дайджест інформації про трагедію Бабиного Яру. Дайджест найбільш повний і найбільш різноплановий. Він охоплює сторони трагедії, які мало, або зовсім не висвітлювалися раніше. До них відноситься інформація про єврейських дітей, розстріляних у Бабиному Яру, окремі матеріали пов'язані з визначенням конкретного місцезнаходження Бабиного Яру.

Докладно висвітлено моральний подвиг киян – людей різних національностей, які ризикуючи не тільки своїм життям, а й життям своїх дітей рятували євреїв від неминучого розстрілу. Природно, що більшість рятівників були українцями. Були серед них і росіяни, поляки, татари, білоруси, вірмени, француженка і навіть німці.

Книга видається до 70-річчя трагедії Бабиного Яру, яке відзначається на державному рівні.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2558

10. Фонд «Память Бабьего Яра» [Текст]: к 20-летию создания / Еврейский совет Украины ; авт.-сост. Илья Левитас. - К. : [б. и.], 2008. - 167 с.

Фонд «Пам'ять Бабиного Яру» був заснований 22 жовтня 1988р. одночасно зі створенням Київського співтовариства єврейської культури. У цей день Український фонд культури, яким керував і нині керує відомий поет, громадський і політичний діяч, народний депутат України, а тоді заступник голови Верховної Ради СРСР Борис Олійник затвердив нові організації. Співтовариство єврейської культури і фонд «Пам'ять Бабиного Яру» - перші національні організації в Україні.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС54199

11. Левітас, Ілля Михайлович. Праведники Бабиного Яру [Текст] / І. М. Левітас; пер. з рос. С. Б. Герус; Фонд «Пам'ять Бабиного Яру». - К.: Етнос, 2008. - 368с.

Видання розповідає про людей, які виявили героїзм, велич духу і благородство, рятуючи євреїв від загибелі під час німецької окупації Києва 1941—1943 років.

Книга є результатом багаторічних пошуків і досліджень історика і літератора І. Левітаса, який очолює Єврейську раду України і фонд «Пам'ять Бабиного Яру».

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС46929

12. Сусленський, Яків Михайлович. Справжні герої [Текст]: про участь громадян України у рятуванні євреїв від фашитського геноциду / Я. М. Сусленський; Ін-т нац. відносин і політол. АН України, Т-во «Україна», Міжнар. т-во «Україна-Ізраїль», Т-во єврейської культури України. - К. : Товариство «Україна», 1993. - 148 с.: фотоіл.

Серед історичних праць, що видаються в Україні, книга на цю тему буде першою. Автор згадує світлі і трагічні сторінки взаємовідносин українців і євреїв під час Другої світової війни, розповідає про мужніх синів і дочок України, які, незважаючи на смертельну небезпеку для себе і своїх родин, рятували євреїв від геноциду в жахливому гітлерівському пеклі.

У книзі вміщено велику кількість невідомих або маловідомих документів, особистих свідчень учасників трагічних подій, фотографій, листів. Вони стали дорогоцінними здобутками нашої історії завдяки багаторічним пошукам автора у багатьох країнах.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №299

13. Бабий Яр [Текст]: книга памяти / Еврейский совет Украины, Фонд «Память Бабьего Яра»; сост. И. М. Левитас. - К.: Сталь, 2005. - 570 с.: фотогр.

У книзі відображені результати багаторічних пошуків історика та літератора І. М. Левітаса так само як і досліджень, здійснених Єврейською радою України та фондом «Пам'ять Бабиного Яру».

Коротко викладена історія трагічних подій, уточнено місце розстрілів. Описано пошуки свідків трагедії, а також документів та фотографій, які стали потім музейними експонатами. Наведено найбільш повний список розстріляних – не тільки євреїв, а й людей інших національностей, здебільшого українців і росіян.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС42478

14. Левитас, Илья. Герои и жертвы [Текст]: факты из истории еврейского народа / И. Левитас ; Еврейский совет Украины. - К.: АСТАРТА, 1997. -

У документальних нарисах автор розкриває невідомі сторінки героїзму і самопожертви синів і дочок єврейського народу.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №211

15. Дети Бабьего Яра [Текст] / Еврейский совет Украины, Фонд «Память Бабьего Яра» ; сост. Илья Левитас. - К. : [б. и.], 2008. - 68 с. : ил., фото.

Видання присвячено пам’яті дітей, що були розстріляні нацистськими військами у Бабиному Яру.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО31549

16. Победа и память [Текст]: посвящается 65-летию Великой Победы над фашистской Германией : юбилейный альбом / Союз воинов и партизан - инвалидов войны с нацистами ; ред. совет: Роман Ягель (отв. ред.) [и др.]. - Тель-Авив: [б. и.], 2011. - 126 с.: фот.

Цей ювілейний альбом – меморіал героїзму воїнів-євреїв. У ньому зібрані інформаційні матеріали про діяльність міських відділень Спілки інвалідів війни, знімки, описи обелісків пам'яті, встановлених на головних площах багатьох міст країни на честь воїнів-євреїв.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№2465

17. Найман, Александр Яковлевич. Антисемитизм кому это выгодно? [Текст] / А. Я. Найман ; Научно-информационное предприятие "Поиск". - К. : [б.и.], 1991. - 74 с.

Пропонована книга оповідає про найбільш поширені прояви антисемітизму – одного з напрямків діяльності шовіністичних і профашистських організацій у нашій країні. Юдофобія, що поширюється під виглядом критики сіонізму, була підхоплена письменниками-шовіністами, трансформувалася в діяльність товариства «Пам'ять» та інших подібних організацій. Профашистські, антисемітські домисли викриті на основі першоджерел, досліджень радянських і зарубіжних авторів. Історичні паралелі допомагають побачити загальні риси реакційних рухів минулого і сьогодення. Книга має не тільки пізнавальне, але й практичне значення для тих, хто цікавиться політологією.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №45

18. Книга Скорботи України - місто-герой Київ [Текст] / Г. Є. Ясєв [та ін.] ; ред. кол. О. С. Яковенко [та ін.] ; заг. наук. ред. В. Ю. Король [та ін.]. - К. : Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", 2003. - 724 с.: фотоіл. - Бібліогр.: с. 709-716.

У Книзі Скорботи України — місто-герой Київ йдеться про втрати цивільних громадян столиці в період тимчасової окупації міста фашистськими загарбниками та киян, загиблих у фашистській неволі.

Книга розкриває плани фашистської верхівки відносно геноциду (знищення) українського народу, відображає реалізацію цих планів на практиці. За кількістю втрат — то було одне з найстрашніших явищ у багатовіковій історії України і нашого рідного міста.

З плином часу жорстокість окупаційного режиму, його жахливі наслідки згладжуються в пам'яті, а самі жертви геноциду вже не захистять себе: вони замовкли навіки. Книга Скорботи нагадуватиме людям про ті страшні чорні дні. Вона служитиме попередженням спробам викреслити з історії рядки про злочини нацизму, допоможе читачеві розібратися й усвідомити велич нашої Перемоги над гітлерівським фашизмом.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС37953

19. Колокола памяти. Наша память вам, потомки! [Текст] : воспоминания бывших узников гетто и концлагерей, проживающих в городе Ашдод (Израиль) / ред.-сост. Я. Хельмер. - Ашдод: Амута «Зикарон», 2005. - 481 с.: фот.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№1963

20. Ляховицкий, Юрий Михайлович Попранная мезуза. Книга Дробицкого Яра [Текст]: свидетельства, факты, документы о нацистском геноциде еврейского населения Харькова в период оккупации 1941-1942 / Ю. М. Ляховицкий. - Х. : Основа, 1991 .

Вып. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 1991. - 192 с.; 8 л. фото.

У книзі вперше публікуються документальні матеріали про знищення нацистами в рамках «остаточного вирішення єврейського питання в Європі» єврейського населення Харкова та області в період окупації. Наведено накази і розпорядження окупаційної влади, свідчення очевидців і в'язнів харківського гетто, спогади харків'ян і жителів інших міст про людей і події того часу, публіцистичні матеріали, фотодокументи.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №73/Вып. 1

21. Гельфонд, Ефим Григорьевич. Майданек над Бугом [Текст]: воспоминания о южноукр. лагерях и гетто / Ефим Гельфонд. - Донецк : Апекс, 2008. - 66, [21] с.

Майданек над Бугом. Назва книги обрана не випадково. Якщо уважно і детально проаналізувати матеріали про злочини фашистів у роки Великої Вітчизняної війни, зрівняти цифри загиблих у концтаборах та гетто, то Богданівка, як найточніше відповідає концтабору Майданек.

Жорстокість, насилля, масове знищення жінок, людей похилого віку, дітей, кількість загиблих ставить в один ряд концтабір Богданівка з Майданеком та іншими фабриками смерті.

У своєму звернені до суддів Нюрнбергського процесу, жителі Одеси поставили в один ряд концтабір Богданівка з Майданеком.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2208

22. Никопольской организации бывших узников фашизма 50 лет [Текст]. - Никополь: Січ, 2010. - 48, [8] с.

У цій брошурі читачі мають можливість познайомитись з матеріалами роботи Нікопольської організації колишніх в'язнів фашизму, якій виповнилося 50 років.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ:  ФПУ/№2246

23. Чтобы помнили... [Текст]: воспоминания жителей города Никополя, бывших узников концлагерей фашизма / сост. Л. В. Архипова [и др.]. - Д. : Пороги, 1998. - 116 с.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 341

24. Король, Віктор Юхимович. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 роках [Текст] / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2004. - 125, [2] с. : фот. - Бібліогр.: с. 119-[126].

Видання присвячено одній із маловідомих сторінок Другої світової війни — трагедії радянських військовополонених на окупованих землях України в 1941-1944 pp. На основі документів та архівних матеріалів автор розкриває причини і суть цієї трагедії, жертвами якої стали мільйони як наших співвітчизників, так і представників інших народів колишнього СРСР.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2961

25. Ціною власного життя [Текст] : книга пам'яті 50-річчю визволення України від фашистських загарбників, 50-річчю перемоги в Другій світовій війні присвячується / упоряд. К. Кіндрат ; ред. кол. К. Кіндрат [та ін.]. - Рівне : Державне редакціно-видавниче підприємтсво, 1995. - 206 с.

Невмирущою славою вкрили себе українські воїни на всіх фронтах у часи Другої світової війни, під час визволення України від фашистських загарбників. Жертвенний опір гітлерівцям чинив народ України в тилу ворога.

Однією з активних форм руху Опору фашистам був порятунок українськими родинами людей інших національностей, в першу чергу євреїв, які були приречені фашистськими окупантами на поголовне знищення — голокост.

Книга-збірник — світла пам'ять мертвим і живим, синам і дочкам народу України, які боролися проти фашистських загарбників в 1939-1945 роках.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №232

26. Еврейская Военная Энциклопедия [Текст] / сост. И. М. Левитас. - Киев : Сталь : Еврейский совет Украины, 2007. - 704 с.: фото.

У цій збірці, названій Енциклопедією, вперше зроблено спробу створити своєрідний біографічний словник довідник про євреїв – захисників своєї країни.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2786

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)