Творча зустріч з віденським україністом Міхаелем Мозером

Поділитися: 

    

    15 вересня 2015 року Австрійська бібліотека в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського разом з Австрійським культурним форумом у Києві організовує творчу зустріч з Міхаелем Мозером – відомим віденським україністом і славістом, професором Віденського університету, Українського Вільного Університету в Мюнхені та Католицького університету ім. Петра Пазманя в Будапешті та Пілішчабі.

    Тема виступу: «Мої дослідження історії і сучасності української мови: доробок останніх років». Виступ включає презентацію книжок, оприлюднених упродовж останніх 15 років, а також розповідь про стан україністичного мовознавства в Австрії та Європі.

    Міхаель Мозер народився 26 січня 1969 році в Лінці (Австрія). З діда-прадіда австрієць, українців серед його предків ніколи не було. Навчався у Віденському університеті. Після закінчення у 1991 р. став науковим співробітником кафедри славістики університету, у 1994 р. завершив докторат (західного типу), а 1998 р. габілітацію. З 1998 р. – професор університету. У 2009 р. став професором Українського Вільного Університету в Мюнхені, у 2011–2013 рр. був деканом філософського факультету. З 2013 р. працює на посаді професора в Угорщині. З 2011 р. дійсний член НТШ у Львові. З 2013 р. Президент Міжнародної асоціації україністів (дев’ятий).

    Міхаель Мозер входить до видавничої ради ряду наукових журналів, зокрема Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Будапешт, Угорщина), Slavia Orientalis (Варшава, Польща), Діалектологічні студії (Львів, Україна), Україна модерна (Київ, Україна), Nationalisms Across the Globe (Сент Ендрюс, Шотландія; Варшава, Польща).

    Він є видавцем серії Slavische Sprachgeschichte, входить до редколегії «Енциклопедії України» (Encyclopaedia of Ukraine). Постійний член комісій з історії слов’янських літературних мов і з досліджень мовних контактів Міжнародного комітету славістів. Лауреат кількох престижних наукових премій, зокрема австрійської премії СТАРТ (2005 р.). Стипендіат Гарвардського Інституту Українознавчих Досліджень (Harvard Ukrainian Research Institute), 2005 р.

    У рамках проведення заходу в залі «Австрійська бібліотека» розгорнута книжкова виставка, на якій представлені твори Міхаеля Мозера, наукові статті, рецензії із проблем слов’янського мовознавства.

 

 

Місце проведення: НБУВ, зал засідань Вченої ради, кім. 344.

Початок: 16.00.

 

Бібліографія виставки.

 

  1. Moser Michael. „Ruthenische“ (ukrainische) Sprach-und Vorstellungswelten in den galizischen Volksschullesebüchern der Jahre 1871 und 1872 / M. Moser. Wien : LIT Verlag, 2007. 269 S. (Slavische Sprachgeschichte / Hrsg. von M. Moser; Bd.2)

ÖB 5724

 

  1. Мозер Міхаель. Причинки до історії української мови / М. Мозер ; заг. ред. С. Вакуленко. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2008. – XVI, 832 c. – Бібліогр.: с. 737–780

ÖB 6072

 

  1. Мозер Міхаель. Тарас Шевченко і сучасна українська мова: спроба гідної оцінки / Міхаель Мозер ; [пер. з нім. Володимир Кам'янець] ; Наук. т-во ім. Шевченка, Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Укр. Вільний Ун-т. – Л. : [б. в.], 2012. – 327 с. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ / Наук. т-во ім. Шевченка ; Ч. 32) (Історія мови). – Бібліогр.: с. 321-327. – Пер. изд. : Taras Ševčenko und die moderne ukrainische Schriftsprache / Michael Moser. - München, 2008.

ÖB 6949

 

  1. Мозер Міхаель Український П'ємонт? Дещо про значення Галичини для формування, розбудови й збереження української мови / Міхаель Мозер ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гуманітарних досліджень – Л. : Центр гуманітарних досліджень ; К. : Смолоскип, 2011. – 158 с. : іл. – (Університетські діалоги ; № 14). – Рез. нім., англ. – Бібліогр.: с. 150–157.

ÖB 6568

 

  1. Sprache und Literatur der Ukraine zwischen Ost und West = Мова та література  України між Сходом і Заходом / Hrsg. M. Moser, J. Besters-Dilger< S. SimonekWien : LIT Verlag, 2007. –  269 S. – (Slavische Sprachgeschichte / Hrsg. von M. Moser; Bd.2)

ÖB 5724

 

  1. Die Ukrainer (Ruthenen, Russinen) in Österreich-Ungarn und ihr Sprach-und Kulturleben im Blickfeld von Wien und Budapest,/ Hrsg.M. Moser, A. Zoltán. Bern ; Berlin  [ at al] : Peter Lang, 2000. 232 S.

ÖB 4455

 

  1. Українська мова в Галичині: історичний вимір  : [збірник] / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; [відп. ред.: Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей]. – Л. : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2011. – 331 с. : табл., карти. – (Історія мови). – Текст укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст.

ÖB 6554

  1. Сабадош Іван. Історія української мови крізь призму сьогодення : [Рец. на кн..] : Українська мова в Галичині: історичний вимір : [збірник] / Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича ; [відп. ред.: Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей]. – Л. : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2011. – 331 с. : табл., карти. – (Історія мови) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Ужгородський національний університет – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла» , 2012. – С. 130 – 133.

Ж № 70664. 17.- 2012

 

 

 

Контактна інформація

Читальний зал
"Австрійська бібліотека"
просп. 40-річчя Жовтня 3, 2-й поверх, к. 312.
+38 (044) 525-8642
9.15 - 20.00 (понеділок - п'ятниця)

Контактна інформація