УКРАЇНЦІ В СВІТІ

Унаслідок різних політичних та соціально-економічних причин протягом багатьох років за кордонами України опинилися і нині живуть мільйони наших співвітчизників. В більшості країн представники української діаспори вже мають певні умови для свого культурно-національного розвитку через систему шкіл, товариств, музеїв, церков тощо. Їх віковий досвід життя й діяльності в інонаціональному оточенні, збереження й розвитку національної ідентичності за умов демократичного суспільства, вагомі духовні набутки загальнонаціонального та світового значення, передусім у галузі українознавства, – важливого чинника державотворення та духовного відродження в Україні. Водночас в українців зарубіжжя є чимало проблем у галузі освіти, культурно-інформаційного забезпечення, співпраці у сфері економіки тощо.
 
Фонд Президентів України (кім. 307) пропонує електронну книжкову виставку на якій представлено книги та періодичні видання, що вийшли друком за межами України, або при підтримці представників української діаспори та відображають історичні, соціально-економічні і культурні питання української еміграції. 
 
1. Ukraine and Ukrainians throughout the world [Text]: a demographic and sociological guide to the homeland and its diaspora / ed. L. Pawliczko. - Toronto[etc.]: University of Toronto press, 1994. - XXXIII, 508 p.: ill. - Бібліогр.: s. 488-490.
 
З дарчим написом Президенту України Л.Д. Кучмі від Наукового Товариства ім. Шевченка в США, передав співавтор книги Володимир Н. Бандера.
 
Видання є своєрідним путівником по Україні та українській діаспорі по всьому світу та її зв’язками з рідною землею. Окремі статті відомих дослідників з українознавства присвячено аналізу українських поселень в країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Австралії та Африки. Автори досліджують історію іміграції представників українського народу, суспільне життя української діаспори в окремих країнах, так само як і економічну, політичну, професійну та соціальну роль переселенців у цих країнах. Також особливої уваги приділено питанням асиміляції та збереження національної ідентичності.
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 1042
 
2. Інформаційно аналітичні матеріали на тему: "Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці" [Текст]. - К.: [Б.в.], 2009. - 63 с. - Альтернативна назва: Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань на тему: "Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці" (назва обкл.).
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО 29032
 
3. Ukrainica diasporiana [Текст] / Ukrainische freie Universitat. - Munchen.1982, Vol.3: Українські поселення в Аргентіні / М. Василик. - Munchen : [б.в.], 1982. - 147 с.: ілл. (Ukrainica diasporiana ; 1982, Vol.3).
 
З дарчим написом Президенту України Л.Д. Кучмі від Українського католицького об’єднання.
 
Книга присвячена становленню української діаспори в Аргентині, а саме інтеграції українських переселенців у господарське, громадське та культурне життя країни та їх роль в аргентинському суспільстві. Автор також звертає увагу на процеси асиміляції українців у аргентинському суспільстві, так само як і на процеси збереження національної ідентичності. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 1095/1982/3
 
4. Бай, Ніна Іванівна. Серед українців Америки [Текст] / Ніна Бай. - Київ: Дніпро, 1999. - 94, [8] с.: фот. кольор. - (Бібліотека журналу "Дніпро").
 
З дарчим написом Президенту України В.А. Ющенку від автора.
 
У жовтні-листопаді 1998 року на запрошення парафій Української православної Церкви Київського Патріархату в США Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет перебував з архіпастирським візитом на американській землі. Саме про цей візит і йдеться в новій книзі члена Спілки журналістів України, поетеси Ніни Бай. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2856
 
5. Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України [Текст]: зб. матеріалів. наук.-практ. конф. (27 верес. 2011 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [упоряд. Малиновська О. А.]. - К.: НІСД, 2011. - 342 с.: рис., табл. - Бібліогр. в знесках.
 
У виданні представлено матеріали науково-практичної конференції, присвяченої наслідкам міжнародної міграції для розвитку економіки та різних сфер життя українського суспільства. Учасники конференції обговорювали соціально-економічні результати міграції, її впливи на ринок праці, фінансів, розвиток людського капіталу, конкурентоспроможність української економіки, соціокультурну сферу. Окрему увагу приділено розвитку міграційних досліджень. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 755089
 
6. Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. Конґрес (7; 1997; Торонто / Онтаріо). Сьомий Конґрес Світової Федерації Українських Жіночих Організацій [Текст] : 22 жовтня - 26 жовтня 1997 Торонто, Онтаріо / ред. М. Шпір [та ін.]. - Торонто, Онтаріо: СФУЖО, 1997. - 320 с.: іл.
 
З дарчим написом Президенту України Л.Д. Кучмі від Голови СФУЖО Оксани Соколик.
 
VI Конгрес СФУЖО проходив 29 жовтня – 1 листопада 1992 року в Royal York готелі в Торонто, в присутності гостей з України, Чехословаччини та Румунії, які вперше прийняли участь у роботі заходу. Конгрес проходив під гаслом: «Ми є, були і буде ми, Вітчизна наша з нами» (Іван Багряний). В роботі конгресу взяли участь представники 13 організацій. Дане видання представляє собою звіт роботи Конгресу, так само як і підводить підсумки п’ятирічної діяльності Світової Федерації. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 1010
 
7. Матросов, Ярослав Миколайович. Іван Рудичів: від Полтави до Парижа [Текст]: докум.-іст. нариси / Ярослав Матросов; Центр. держ. арх. зарубіж. україніки. - Д.: [б. в.], 2013. - 139, [18] с. : іл. - Бібліогр.: с. 134-136. 
 
З дарчим написом читачам бібліотеки Адміністрації Президента України від автора.
 
Монографія-нарис висвітлює біографію громадського, політичного діяча, публіциста, поширювача національної культури України, одного з перших за значимістю засновника українського культурного центру – Української Бібліотеки-Музею імені Симона Петлюри в Парижі, Івана Опанасовича Рудичіва. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2999
 
8. Пшик, Петро. Україна і світ відкритими очима і серцем українця в Америці [Текст]: частина аналітичних спостережень і коментарів: листи, допити і есеї на різні теми / П. Пшик. - Л.: Каменяр, 2007. - 320 с.
 
У запропонованій книжці читач знайде у вигляді листів глибокі думки і оригінальні висновки з політичних і соціологічних питань минулого та сьогодення. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 43925
 
9. Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji "Wisła" 1947 roku [Text] / red. W. Mokry. - Kraków: Wydawnictwo "Szwajpolt Fiol", 1997. - 465 s.: il. - (Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza; t.1).
 
З дарчим написом Президенту України Л.Д. Кучмі від головного редактора В. Мокрего.
 
В запропонованій книзі розглядаються проблеми українців переселених на західні рубежі Польщі в результаті проведення акції "Вісла" в 1947 році. В основу покладено матеріали конференції "Українці в Польщі. 50 років депортації акції "Вісла"", а також документи та матеріали що відображають долю українців під час депортації та після неї. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 983
 
10. Бай, Ніна. Доля українки [Текст] / Ніна Бай; [пер. на нім. М. Гавриш] = Das Schicksal einer Ukrainerin / Nina Baj. - Київ : Бібліотека українця, 2000. - 176, [20] с.: фот. - Текст парал. укр., нім.
 
З дарчим написом Катерині Михайлівні Чумаченко від автора.
 
В книзі йдеться про нелегке довоєнне дитинство пані Тетяни Ігнатовської-Ніч, страждання її родини, про біль розлуки головної героїні твору з отчим краєм та про її непросте життя за межами України. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2902
 
11. Kiritchuk, Maroussia. Réveil de l'Ukraine [Text] / M. Kiritchuk. - Paris: La Pensée Universelle, 1983. - 160 p.
 
З дарчим написом Президенту України Л.М. Кравчуку від автора.
 
Поетична збірка «Пробудження України» в якій автор висловлює свою прихильність Україні, її прагненню повстати проти гноблення і наголошує на тому, що її головним багатством є свобода. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 1041
 
12. Ясень, Марія. Моїм Предкам [Текст] / М. Ясень. - Ванкувер : Б.в., 1989. - 174 с.: іл.
 
З дарчим написом Президенту України Л.М. Кравчуку від автора.
 
У виданні представлено нариси, що відображають долю українців, що були змушені покинути рідний край і віднайшли нову батьківщину у Канаді. В основу збірки покладено нариси, що друкувались на сторінках часописів «Жіночий світ» та «Новий шлях». 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 944
 
13. Поети "Нью-Йоркської групи" [Текст]: антологія / упоряд. О. Г. Астаф'єв, А. О. Дністровий; передм. О. Г. Астаф'єв. - Х.: Ранок: Веста, 2003. - 287 с. 
 
З дарчим написом Президенту України В.А. Ющенку від автора.
 
Антологія поезії представників української еміграційної літератури в 50-60-х років ХХ століття. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 1288
 
14. Празька поетична школа [Текст]: антологія / упоряд. та передм. О. Г. Астаф'єв, А. О. Дністровий. - Х. : ТОВ Видавництво "Ранок": Веста, 2004. - 254 с.
 
З дарчим написом Президенту України В.А. Ющенку від автора.
 
"Празька школа" поетів в українській літературі – феномен, який не має аналогів у світовій літературі ХХ століття, оскільки безпосередньо пов'язаний з процесами національного становлення і тими катастрофами, що випали на долю української політичної нації.
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 1323
 
15. Українсько-англійський і англо-український словник [Текст] = Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionary / [уклад. В. Ніньовський]. - Київ: Пам'ятки України, 1993. - 679 с. - Текст укр., англ.
 
Українське видання словника укладеного в Канаді, українським письменником та журналістом Василем Івановичем Ніньовським. Редакція в передмові й примітках, як і укладач словника, керується нормами українського правопису 1928 року. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2866
 
16. Спілка українських філателістів Австрії. Вісті СУФА. – Відень.- 1992. – березень.
 
Видання присвячено 25-річчю Спілки Українських Філателістів Австрії. 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 1198/1992/березень
 
17. Наше життя [Текст] = Our life/ Союз українок Америки; ред. І. Чабан. - Нью-Йорк : [б.в.]. – 1999.- Vol. 56. № 6. - Текст укр., англ. мовою.
 
Художньо-публіцистичний часопис, який видає Союз Українок Америки. Мова видання — українська й англійська. В публікаціях журналу редакція дотримується правопису Г. Голоскевича (1927 р.).
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 1098/1999/56/6
 
18. Прозріння [Текст]: універс. нотатник: журн. Укр. нац. єдності/ Т-во "Соборна Україна"; ред. F. P. Habelko. - Glenroy: [б. в.]. – 2007 – 2008. - № 47.
 
Дайджест української діаспори в Австралії покликаний висвітлювати успіхи та проблеми громадсько-політичного життя українців Австралії та всього світу.
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 2646/2007/2008/47
 
19. Ватра [Текст]: вид. Об-ня лемків/ Об-ня лемків ; голов. ред. П. Шафран. - Wysowa : [s. n.].- 2009. – Vol. 18, № 3.
 
Художньо-публіцистичне видання, що видається Об’єднанням лемків Горлицького повіту, Малопольського воєводства (Польща). 
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 2647/2009/18/3
 
20. Український вісник: незалежний часопис українців Республіки Комі, Дубно.- 1998. - №7.
 
З дарчим написом Людмилі Миколаївні Кучмі.
 
Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 1096/1998/7
 
21. Український альманах [Текст]/ Об'єднання українців у Польщі; ред. Я. Сирник. - Варшава: [б. в.]. – 2009. 
 
Художньо-публіцистичний щорічник, що видається історико-культурними товариствами та Об’єднанням українців Польщі.
 
 Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ Ж № 2688/2009
 

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)