Виставка з нагоди дня народження Президента України В. А. Ющенка

У читальному залі Фонду Президентів України відкрилась виставка з нагоди Дня народження Президента України В. А. Ющенка. На ній представлені видання, наявні у читальному залі ФПУ, зокрема авторські праці Президента, видання з дарчими написами, видання, які розкривають особистість В. А. Ющенка як політика, реформатора, народного лідера.

 1. Віктор Ющенко: Вірю! Знаю! Можемо! [Текст] / упоряд. А. М. Євтушенко [та ін.]; ред. Р. І. Чирва [та ін.]. – К.: Видавничий дім « Ін Юр», 2004. – 436с.+ 48 с. кол. вкл. – (Зірки і терни долі).

  Сторінки життя і діяльності, етапи формування позиції загальновизнаного лідера української нації Віктора Ющенка  очима сучасників. І не тільки однодумців його команди. Автори­тетні політологи, економісти, соціологи, журналісти розміркову­ють про феномен народного обранця, непрості колізії сучасного державотворення в Україні, роль України у міжнародному спів­товаристві.
  Розділи видання, складені здебільшого на основі публікацій у вітчизняних та зарубіжних засобах масової інформації, розкри­вають грані різнобічного таланту яскравої особистості нашого часу.
  Це перша спроба проаналізувати події в Україні наприкінці 2004 року, осмислити явища в українському політикумі, що відбувалися за час незалежності держави.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС40417

 2. Wiktor Juszczenko – prezydent [Текст] / W. Drozdowa [i i.]; tł. na jęz. pol. W. Jurczenko [i i.]; fot. A. Medzik. – Kyiv: Vydavnychyj dim "In Jure"; Warszawa: Rea, 2005. – 214 p.: fot.
  Avt. zaznach. na zvoroti tyt. l.

  У виданні розглянуто постать народного Президента України, обраного на виборах 2004 року.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ІВ210047

 3. Świat Elit: Polityka. Gospodarka. Dyplomacja. Kultura. – Warszawa, 2008. – Nr. 73. – 84 S.

  Головна тема номеру – Постать Президента України В. А. Ющенка і польсько-українські відносини.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Ж43644

 4. Ющенко В. А. До нації [Текст]: вибрані промови / В. А. Ющенко; упоряд. Д. Лубківський; наук. ред. Ю. Рубан; передмова М. Жулинський. – К.: НІСД, 2010. – 464с.; 16 арк. фотогр.

  У виданні вміщено тексти вибраних промов Президента України В. А. Ющенка за період перебування на посаді.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС48650

 5. Віктор Ющенко. 100 днів президентства: пряма мова [Текст] / упоряд. О. Д. Яневський. – Х.: Фоліо, 2005. – 223 с.: фотогр.

  Існує багато думок, поглядів і позицій на події, які відбували­ся в перші 100 днів з моменту інавгурації новообраного Прези­дента України Віктора Ющенка. Саме тому книжка «Віктор Ющен­ко. 100 днів президентства: пряма мова» вийшла у світ. Вона дає нове сприйняття подій, що відбулися, і новий ґрунт для погляду в майбутнє.
  На сторінках книжки читач зможе ознайомитися з передви­борчою програмою Віктора Ющенка «Десять кроків назустріч людям» та її практичним впровадженням у повсякденне життя. У книжці зібрані проекти указів Віктора Ющенка під час прези­дентських перегонів, його промови, виступи та інтерв'ю вже на посаді Президента України.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА663834

 6. Щорічне послання Президента України Віктора Ющенка про внутрішнє і зовнішнє становище України, 31 березня 2009 року [Текст]. – [Б. м.: б. в.], 2009. – 32, [1] с.: фотогр.

  У своєму щорічному посланні Президент України В.А. Ющенко закликав зробити «Наступний Великий Крок» для забезпечення справедливості та добробуту для всієї України. На думку Президента пропозиції, висловлені ним у промові, дадуть можливість покращити економічну ситуацію, збільшити ефективність діяльності уряду і забезпечити його підзвітність виборцям та вкоренити соціальну справедливість у нашому суспільстві.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р122051

 7. Жулинський М. Г. Віктор Ющенко: випробування владою [Текст] / М. Г. Жулинський, О. М. Сліпушко. – Х.: Фоліо, 2005. – 415с.+ 28 арк. фотогр. – (Серія «Історичне досьє»).

   З дарчим написом В.А. Ющенку від автора.

  Кінець 2004 року... Політичне життя України вибухнуло гарячою хвилею Помаранчевої революції, яка привела до обран­ня народного Президента.
  Що ж це за людина — Віктор Ющенко? З якої родини він походить? Як він керував Національним банком України і як став прем'єр-міністром? Якими шляхами йшов він до вершини влади? Чи має він вільний час для творчості та спілкування з членами своєї численної родини?
  На всі ці питання є відповіді у книжці Миколи Жулинського й Оксани Сліпушко «Віктор Ющенко. Випробування владою».

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№1677

 8. Президент Віктор Ющенко: Вірю! Знаю! Можемо! [Текст] / [упоряд.: А. М. Євтушенко, В. А. Дроздова, Л. З. Науменко; за заг. ред. Р. І. Чирви, В. Т. Майбороди, Ю. В. Володіної ]. – 2–е вид., переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2005. – 450, [64] с.: фото. кольор. – (Серія «Президенти»).

  Сторінки життя і діяльності, етапи формування позиції загальновизнаного лідера української нації Віктора Ющенка – очима сучасників. І не тільки однодумців його команди. Автори­тетні політологи, економісти, соціологи, журналісти розміркову­ють про феномен народного обранця, непрості колізії сучасного державотворення в Україні, роль України у міжнародному співтоваристві.
  Розділи видання, складені здебільшого на основі публікацій у вітчизняних та зарубіжних засобах масової інформації, розкри­вають грані різнобічного таланту яскравої особистості нашого часу.
  Ця книжка — спроба проаналізувати події в Україні на­прикінці 2001 року, осмислити явища в українському політикумі, що відбувалися за час незалежності держави.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС54198

 9. Соціальні ініціативи Президента України [Текст]. – [Б. м.: б. в.], [2008]. – [11] с.: схеми, фотогр.

  У виданні викладено соціальні ініціативи Президента України В. А. Ющенка, які відображають  його бачення майбутнього соціально-економічного розвитку держави.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р122052

 10. Відповідальність. Законність. Вибір народу [Текст]: [щоквартал. прес-конф. Президента України Віктора Ющенка, 12 квіт. 2007 р.]. – [Б. м.: б. в.], [2007]. – 11 с.: фотогр. кольор. – Текст укр., англ.

  У виданні викладено фото та цитати Президента України В.А. Ющенка щодо сучасного розвитку Української держави.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р122053

 11. Віктор Ющенко [Текст] / [фотогр.: М. Лазаренко і М. Марків]. – [Б. м.: б. в.], 2007. – [28] с.: фотогр. кольор.

  У виданні викладено фотографії, які відображають сторінки політичної і суспільної діяльності Президента України В. А. Ющенка.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р121934

 12. Ющенко В. А. 28 тижнів української історії [Текст] / В. А. Ющенко. – Рівне: [б.в.], 2003. – 88с., 12 арк. фотоіл.: фотоіл., портр.

  Теми зібраних у книзі публікацій були підказані розмовами з різними людьми в багатьох містах і селах України, запитаннями на зустрічах, листами і записками виборців. Автору довелося пояснювати позицію «Нашої України» з багатьох питань – від голодомору до війни в Іраку, від політичної реформи до кризи в сільському господарстві. Він дуже цінує цей діалог і сподівається, що збірник допо­може продовжити його, розширити коло співрозмов­ників, а також вірить, що разом ми знайдемо шлях, що веде до процвітання України і добробуту її народу.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА645405

 13. З Христом у серці крізь віки. 1020 років хрещення Київської Русі [Текст] / [худож.: В. Таран, О. Харук, С. Харук]. – [Б. м.: б. в.], 2008. – [16] арк.: іл.

  Видання присвячене відзначенню 1020–ї річниці Хрещення Київської Русі, яке відбулося 25 – 27 липня 2008 року в місті Києві, та участі у ньому Президента України В. А. Ющенка.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: Р121935

 14. Вірю в Україну [Текст]: фотоальбом / авт. проекту В. Ульянченко [та ін.]; фото А. Медзик [та ін.]. – К.: ІВО«Мед. Укр.», 2005. – 132 с.: фотоіл.

  У виданні вміщено фотографії Президента України В. А. Ющенка періоду до обрання на посаду, а також у перший рік президентства.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: СО26324

 15. Lysytskyi V. Victor Yuschenko as the leader of the emerging political nation of Ukraine [Текст] / Victor Lysytskyi. – Kyiv: Skarby Publ., 2004. – 56 p. – Дод. тит. арк. укр.

  Ця публікація була підготовлена для критично налаштованих і свідомих читачів, які більш схильні розвивати свою думку на основі фактів і обґрунтованих ідей, а не рекламних гасел. Досвід і професіоналізм автора, відомого економіста і політика, який працював у якості державного секретаря з 1999 по 2001 роки, є гарантією того, що дослідження носить комплексний характер і є суттєвим, яскраво презентовано, і читання дійсно охоплює найширші громадські кола. Завдяки точній аргументації, це короткий аналіз найбільш важливих досягнень та основних аспектів роботи, виконаної однією з ключових фігур в сучасній українській політиці, який забезпечує хорошу мотивацію для глибоких роздумів і  запрошує читачів до ретельного і плідного діалогу.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ІВ216600

 16. Народний Президент [Текст]: публіцистика / упоряд. Г. Бурнашов. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2005. – 127 с.: іл.

   З дарчим написом В.А. Ющенку від упорядника.

  Книга розповідає  про життя та діяльність народного Президента України Віктора Ющенка, зображує характерні процеси під час Помаранчевої революції в Україні.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ/№1321

 17. Ми йдемо! [Текст]: національний ун-т «Києво-Могилянська академія». Жовтень-грудень 2004 р.: Хроніка подій: Фотоальбом / авт. ідеї В. Брюховецький; авт. світлин А. Безверха [та ін.]. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 199 с.: фотоіл.

  Видання висвітлює участь та роль викладачів, студентів та працівників Національного університету «Києво-Могилянська академія» у подіях  під час Помаранчевої революції в Україні.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС40745

 18. Майдан Свободи [Текст]: фотоальбом / світлини Г. Вишеславський. – К.: Оранта, 2005. – 160 с.: фото.

  У фотоальбомі висвітлено події Помаранчевої революції в Україні.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС40353

 19. Ющенко В. А. Недержавні таємниці: нотатки на берегах пам'яті [Текст] / Віктор Ющенко; літ. запис і упоряд. Олександра Зінченка. – Харків: Фоліо, 2014. – 511, [64] с.: фот.

  З дарчим написом НБУВ від автора.

  «Недержавні таємниці» - це щира розмова третього Президента України Віктора Ющенка про приватні сторінки біографії: про кохання і кар’єрні повороти, життя і смерть найдорожчих людей. У книжці він оповідає, як перетнулися долі батьків – Андрія і Варвари, про диво віщих снів і гіркий полиновий хліб дитинства.
  Ця книга – не тільки колекція позабутих уже фактів новітньої історії, але й захоплююча оповідь про подолання тягаря радянського минулого, про те, як і чому змінювалася Україна протягом останніх 60 років.

  Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ №2861

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)