Виставка з нагоди дня народження Першого Президента України Л. М. Кравчука

У читальному залі Фонду Президентів України відкрилася виставка, присвячена дню народження Першого Президента незалежної України Л. М. Кравчука. На ній представлені видання з дарчими написами Л. М. Кравчуку від авторів книг. Книги згруповані за розділами: «Історія», «Бізнес», «Політика», «Право», «Управління», «Військова справа», «Культура», «Релігія», «Педагогіка та освіта», «Психологія», «Сільське господарство», «Медицина», «Література», «Поезія», «Музика».

 

Історія

1. Мацевич А. Ф. Микола Скрипник: Біогр. повість. – К.: Молодь, 1990. – 216с.; фотоіл. – (Б-ка юношества). – (Уславлені імена; Вип. 73).

У повісті розповідається про життя відомого партійного, державного й громадського діяча М. О. Скрипника.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №5

2. Жертвы репрессий. – Киев: «Юринформ», 1993. – 280 с. фото.

В науково-популярному виданні розкриваються яким чином в 20-х - початку 50-х років в Україні фабрикувались судові процеси і здійснювалась позасудова розправа над людьми, як знищувались кращі представники народу: вчені, військові, діячі літератури та мистецтв, юристи, робітники, селяни.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від академіка Ю. С. Шемшученка та колективу авторів.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 24

3. Стецюк Г.М. Чорні дні Волині: Спогади колишнього зв’язкового окружного проводу ОУН. – Луцьк: М. П. «Світязь», «Надстир’я», 1992. – 128с.

Про величезні зрушення – що прокотилися землетрусом по українському етносу, проорали лезом по серцях людських, по сім’ях, господарках, селах і містах, які певний період були єдиним змістом людського життя на Володимирщині, Холмщині, Горохівщині, Луччині, Поліссі і в цілому на Волині в роки 1941–1944, свою страшну сповідь, Євангеліє від об’єктивного Свідка пише колишній волинянин, а нині емігрант Григорій Михайлович Стецюк.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №31

4. Найман А. Я. Антисемитизм – кому это выгодно? [Текст] / А. Я. Найман; Научно-информационное предприятие "Поиск". – К.: [б.и.], 1991. – 74 с.50-летию трагедии Бабьего Яра посвящается.

У запропонованому широкому колу читачів виданні розповідається про найбільш поширені прояви антисемітизму – одного з напрямів діяльності шовіністичних та профашистських організацій в нашій країні.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 45

5. Вернигора Л. Що з нами? Куди йдемо? [Текст] : полемічні роздуми / Л. Вернигора. – Полтава : [б.в.], 1991. – 51 с. – (Бібліотечка "Криниці").

Запитуючи, що з нами? Куди йдемо? автор не ставив на меті дати відповідь і вказати дорогу. Цього іще нікому й ніколи не вдавалося…
Із болю й сумнівів, із побаченого й пережитого найперше хочу переконатися у тому, що ніхто, окрім нас самих, не сотворить нам бодай не райського, а хоча б набутого світовою цивілізацією життя…
Тож будьмо щасливі вже й з того, що вже ніхто у нас не може відняти надію…

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №64

6. Ляховицкий Ю. М. Попранная мезуза («Книга Дробицкого Яра»): Свидетельства, факты, документы о нацист. геноциде евр. населения Харькова в период оккупации. 1941–1942. Вып. 1. – Х.: Основа, 1991. – 192 с., [24] с. ил.

Книга містить документальні матеріали про знищення нацистами в рамках «остаточного рішення єврейського питання в Європі» єврейського населення Харкова і області в період окупації, які публікуються вперше. Наведені накази і розпорядження окупаційної влади, свідчення очевидців та в’язнів харківського гетто, спогади харків’ян і мешканців інших міст про людей та події того часу, публіцистичні матеріали, фотодокументи та ін. Мартиролог вміщує біографічні довідки про декілька тисяч жертв нацистського геноциду.
Для широкого кола читачів.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №73/1

7. Савченко В. А. Павло Скоропадський – останній гетьман України [Текст] / В. А. Савченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 380 с. - (Серія "Історичне досьє").

Книгу присвячено Павлу Скоропадському, останньому гетьману України, діяльність якого пов'язана з бурхливими подіями епохи Громадянської війни. Кавалергард і генерал, найбагатший поміщик, плоть від плоті вищого світу Петербурга, що успішно робив кар'єру й особисто знав імператора, він волею долі стає диктатором України. Оцінювати гетьмана Скоропадського можна і як «лиходія», і як «праведника», але саме своєю неоднозначністю він і цікавий. Лев Троцький називав його українським Бонапартом, генерал Денікін — другим Мазепою. Ким же він був насправді? Відповідь на це запитання допоможе знайти книжка, при написанні якої автор використав архівні матеріали, документальні джерела, спогади учасників подій.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від Омельченка В. П.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 2768

8. Новітня історія Запорізького краю у подіях та особах 1991–2011. - Запоріжжя: Друкований світ, 2011. – 156 с., іл. – Укр., англ.

Книга об’єднує в собі історії про людей абсолютно різних доль, професій, поглядів та інтересів. При цьому на сторінках видання представлені не тільки знаменитості, представники влади або великого бізнесу, а кожен, хто своїми великими чи малими справами зробив внесок у розвиток регіону.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2776

 

Бізнес

9. Малий і середній бізнес (Право, держава, економіка): Економіко-правовий науково-практичний журнал / Голов. ред. В. В. Костицький. – К., 2009. – №1/2. – 106с.

Подарунок Президента України 1991 – 1994 рр. Л. М. Кравчука Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Шифр зберігання журналу у Фонді Президентів України: ФПУ №Ж2758/2009/1-2

10. Малий і середній бізнес (Право, держава, економіка): Економіко-правовий науково-практичний журнал / Голов. ред. В. В. Костицький. – К., 2010. – №1/2. – 242с.

Подарунок Президента України 1991 – 1994 рр. Л. М. Кравчука Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Шифр зберігання журналу у Фонді Президентів України: ФПУ №Ж2758/2010/1-2

 

Політика

11. Нурсултан Назарбаев: без правых и левых. – М.: Мол. гвардия, 1991. – 254 [2]с.

Видання включає біографічні нариси Н. А. Назарбаєва, його роздуми над минулим та проблемами початку 90-х років ХХ ст. в гострому діалозі з видавництвом.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від Президента Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєва.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: AO 255204(3)

12. Карсеци А. Конфликты между народами и пути их преодоления: (К проблеме Нагорного Карабаха) / А. Карсеци – Ер.: Айастан, 1990. – 55 с.

Робота присвячена причинам виникнення міжнародних конфліктів та вивчення можливостей їх подолання.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 43

13. Сергій Васильович Комісаренко [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна ; [уклад. бібліогр. покажч.: В. М. Данилова, Р. П. Виноградова, О. І. Войцехівська]. – К. : Академперіодика, 2013. – 141, [44] с. : фотогр. – (Біобібліографія вчених України).

Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадсько-політичної діяльності С. В. Комісаренка. Бібліографічний покажчик знайомить із науковими та публіцистичними працями вченого.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від Комісаренка С. В.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2772

14. Зленко А. М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Зленко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Київський ун-т, 2008. – 383с., [24 ]арк. фотоіл.

Підручник, в якому проаналізовано джерела формування стратегії зовнішньої політики України. Запропоновано та обґрунтовано авторську періодизацію становлення стратегії зовнішньої політики нашої держави. Розглянуто  окремі аспекти динамічного процесу внутрішніх перетворень, що триває від дня проголошення незалежності України, особливості механізму підготовки та прийняття зовнішньополітичних рішень. Розкрито передумови формування й зміст стратегічного партнерства, стратегії становлення суб’єктності України в міжнародних відносинах, кризових стратегій, стратегії регіональної співпраці. Окреме місце належить розгляду проблеми державно-правових оформлень кордонів України.
Досліджено переваги та застереження щодо можливого членства України в НАТО, ЄС у контексті сучасних трансформаційних процесів усередині цих блоків, стан відносин Україна – НАТО та України – ЄС.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2777

 

Право

15. Право вибору: Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громадська організація «Фонд сприяння демократичним виборам». – К., 2005. – №1. – 112с.

Подарунок Президента України 1991 – 1994 рр. Л. М. Кравчука Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №Ж2759/2005/1

 

Управління

16. Життя в ім’я людей ‎: До 50–річчя із дня народження Ігоря Миколайовича Ісаханова / Упоряд. В. Л. Ісаханова та ін. – К.: Техніка, 1993. – 164 с.

Книжка присвячена життю та діяльності І. М.. Ісаханова, директора ВО «Завод Арсенал». До неї увійшли спогади друзів, колег, рідних, які жили та працювали поруч з людиною, недовге, але яскраве життя якої залишилось в їхній пам’яті.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від родини Ісаханових.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 28

17. Христенко С. И. Совет Экологическое Безопасности Организации Объединенных Наций и его роль в предотвращении экологической катастрофы планеты [Текст] : механизм и инструментарий управления / С. И. Христенко. – Б. м. : Б.и., [1992]. – 227 с.

Запропонована читачам праця є першою спробою узагальнити методи, які використовуються в управлінні навколишнім середовищем, їх недоліки та ефективність і запропонувати організацію ієрархічного управління на чолі з запропонованою у праці Радою екологічної безпеки ООН. Безумовно, запропонована організація ієрархічного управління вимагає подальшої розробки ряду питань, особливо правових методів управління.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №39

18. Чуприна Ф. И., Кулаев Ю. Ф. Проблемы управления воздушным транспортом в рыночных условиях. – К.: КИИГА, 1992. – 160с.

Виконано аналіз методологічних основ управління сучасними, у тому числі зарубіжними, організаційно-економічними системами, а також проблем управління економікою України в умовах переходу до ринкових відносин.. Подано характеристику сучасних експлуатаційних авіапідприємств як складних систем. Виконано аналіз ефективності функціонування повітряного транспорту та його систем управління. На основі системного аналізу організації управління вітчизняним і зарубіжним повітряним транспортом розроблена концепція управління повітряним транспортом незалежної України та його інженерноавіаційним комплексом в умовах переходу до ринкової економіки.
Для керівних працівників і спеціалістів цивільної авіації, професорсько-викладацького складу і студентів вузів галузі, наукових співробітників, докторантів і аспірантів.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №44

 

Військова справа

19. Алидин В. И. Опалённая земля: Военные мемуары. – М., 1993. – 224с.

Спогади генерал-полковника у відставці, лауреата Державної премії СРСР – це щира, підчас сувора розповідь про воєнне лихоліття, про той трагічний час, який зберігся у пам’яті народу словами «сорокові – рокові».
У книзі представлені справжні імена, документальні фотографії учасників подій тих років – керівників різного рангу, воїнів Червоної Армії і народного ополчення, партизан і підпільників України.
Багато подробиць і деталі життя героїв розповіді, у тому числі історичних особистостей, наводяться вперше. Опубліковані невідомі до цього часу факти, документи, нові відомості про долі окремих людей. Авторський погляд, вільний від колишніх стереотипів, дозволяє побачити ці події по-новому, сприйняти їх глибше і яскравіше.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №80

20. Еврейская Военная Энциклопедия [Текст] / сост. И. М. Левитас. - К. : Сталь : Еврейский совет Украины, 2007. - 704 с.: фотогр. - Библиогр.: с. 702-703.

Книгу присвячено участі євреїв в російській царській і радянській арміях. Близько 1800 біографій євреїв-військовослужбовців, 1200 фотографій і численні документи, зібрані істориками-дослідниками в цьому важливому історичному проекті, дають можливість читачам усвідомити внесок євреїв у будівництво Радянської армії і ступінь участі єврейських солдатів і офіцерів у бойових діях, особливо проти фашистських окупантів.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від упорядника.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2786

 

Культура

21. Голубка С. Митець національної світлини / Степан Голубка. – Л. : Світло й тінь, 2013. – 287 с.

У документальній науково-популярній книзі «Митець національної світлини» на основі першоджерел висвітлюються практична, науково-дослідна, підприємницька, меценатська і просвітницька діяльність Василя Пилип’юка.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від Василя Пилип’юка.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2767

 

Релігія

22. Дорошенко Ю. О. Без догмату. Релігійні магістралі. – К.: «Ярославів Вал», 2012. – 733 с.

Книга – переможець книжкового рейтингу НСПУ 2012 р. у номінації «Публіцистика». Присвячена релігії і церкві в Україні. Протистоянням різних конфесій. Спробі їх діалогу. Церкві і політиці, яку роблять довкола неї. Боротьбі Російської православної церкви з Українською церквою та Українською державою.
За якими сценаріями розгортаються неправедні діяння у рясах, які несподівані потворні контамінації з'являються під вивіскою деяких конфесій, що в них справді Боже й людське, а що шантаж, ескалація зла, звичайний імперський синдром або погано замаскований цезаропапізм - розумно й аргументовано пише Юрій Дорошенко.
Ця книжка - для тих, хто крізь ніагари демагогічного словоливства йде до правди. Для тих, хто обернений серцем до слова Божого. Для тих, хто прагне, щоб у рідній Україні була рідна церква.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2782

 

Педагогіка та освіта

23. Измайлов А. Э. Народная педагогика: Педагогические возренния народов Средней Азии и Казахстана / А. Э. Измайлов – М.: Педагогика, 1991. – 256 с.

В книзі в популярній формі представлено досвід виховання дітей народів Середньої Азії та Казахстану. Шляхом бесіди з читачами автор здійснює аналіз конкретних сімейних ситуацій та дає педагогічні рекомендації батькам.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 9

24. Акмеологія шкільної освіти [Текст] : наук.-метод. посіб. / [за заг. ред. Г. С. Сазоненко]. – К. : Основи, 2010. – 559 с. : рис., табл.

У посібнику розглядаються філософсько-методологічні засади шкільної акмеології, варіативні моделі інноваційної акмеологічної школи, а також сутнісні ознаки вчителя-акмеолога, принципи практичного запровадження акметехнології та проектування акмеологічного освітнього простору. Окрім того, окреслено акмеологічні підходи до управлінської діяльності. Посібник є логічним продовженням досліджень ліцею, викладених у книгах «Педагогіка успіху» (К., 2004), «Освіта майбутнього» (К., 2006).

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від редактора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2769

25. Пасемко І. П. Моя Франкіана [Текст] / І. П. Пасемко ; [передм. О. Ковалевського ; худ. оф. В. Носаня]. – Харків : Майдан, 2007. – 136 с.

Книга складається із низки матеріалів, що так чи інакше стосуються Івана Франка, його життя і творчості. Всі ці матеріали яскраво забарвлені непересічною особистістю автора – Івана Пасемка, його цікавими ретроспекціями та інтерпретаціями сучасності, які прямо чи опосередковано пов’язані з постаттю Великого Каменяра.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2773

26. Майбутнє за нами [Текст] : інформаційно-довідковий літопис / П. М. Таланчук [та ін.] ; ред. кол.: П. М. Таланчук (голова) [та ін.] ; ред.-упоряд. В. О. Карпенко ; Ун-т "Україна". – К. : Університет "Україна", 2008. – 256 с. : іл.

Книга — колективна розповідь про народження, становлення, розвиток і нинішній день Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», присвячена його першому ювілею.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2785

27. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр.-амер. гуманіт. ін-т "Віскон. міжнар. ун-т (США) в Україні". – Вінниця : Нова Книга, 2009 . – Кн. 1 : Гуманітарна та підприємницька підготовка американців. – 2009. – 261 с. : табл., фотогр.

У посібнику йдеться про становлення та розвиток вищої освіти у Сполучених Штатах Америки (XX - XXI ст.), її взаємодію з усіма рівнями й формами освітянської галузі, підготовку людини до активного життя і гармонійного, всебічного співіснування в суспільстві. Аналізується організація і структура навчального процесу в американських ВНЗ, принципи їх діяльності, умови і зміст навчання. Досліджується підприємницький характер системи вищої освіти США. Особлива увага звертається на тенденції та специфіку підготовки підприємців, пропонуються стандарти бізнес-освіти Америки, методика визначення типів підприємців і подальшого розвитку в них підприємницьких якостей.
Розглядається проблема створення інформаційних мереж для взаємних контактів ВНЗ усіх регіонів планети, участі їх у спільних освітніх і наукових проектах.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2787 /1

28. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Романовська, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр.-амер. гуманіт. ін-т "Віскон. міжнар. ун-т (США) в Україні". – Вінниця : Нова Книга, 2009 . – Кн. 2 : Особливості вищої освіти США кінця XX - початку XXI століття. – 2010. – 266 с. : фотогр.

У посібнику розглянуто досвід розвитку, трансформації та удосконалення вищої освіти Сполучених Штатів Америки у період із кінця XX і на початку XXI століття. Студентам демонструються характерні риси, особливості та напрями діяльності американських ВНЗ - університетів, коледжів й інших навчальних інституцій в умовах зацікавленості суспільства США в отриманні нових знань, професій, у зміцненні престижу, економіки і потужності країни.
Аналізуються результати впливу приватного капіталу на американську вищу освіту та поступове перетворення ВНЗ США в освітні економічні корпорації. Досліджуються досвід американців у сфері освітнього менеджменту, навчання якостям лідера, маркетингової діяльності університетів і коледжів, впровадження нових концепцій організації навчання, ступінь матеріально-технічного забезпечення ВНЗ США, типи і види відкритого та дистанційного навчання. Розглядаються питання академічної свободи, якості й змісту освіти, мотиви вибору абітурієнтами в США спеціалізації та побудови професійної кар'єри.
Вивчаються джерела фінансування ВНЗ США, характерні риси діяльності американських публічних (державних) і приватних університетів і коледжів, аналізуються проблеми інтернаціоналізації та застосування американського законодавства у системі вищої освіти, принципи підготовки і перепідготовки професорсько-викладацького складу та роль морально-етичних норм у діяльності ВНЗ США.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2787 /2

 

Психологія

29. Воронин Б. Ф. Восточные психотренинговые системы. – К.: Лыбидь, 1991. – 184с.: ил.

Автор книги пропонує практичне керівництво з індійської хатха-йоги, в’єтнамської зіонгшинь, китайських тайцзицюань, цигун та інших оздоровчих систем. З деякими з них читач познайомиться вперше. Нетрадиційні, доступні всім методики гімнастичних, дихальних і релаксаційних вправ є унікальним засобом духовної і фізичної досконалості, профілактики і лікування різноманітних захворювань.
Нетрадиційний і підхід автора до самої теми. Ним зроблений акцент саме на психотренінговому характері запропонованих систем.
Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто прагне осягнути основи фізичного, психічного і духовного здоров’я.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №66

30. Лизогуб,А. П.Идеал [Текст] / А. П. Лизогуб. – К. : [б.и.], 1991. – 147 с.: схем.

Якщо ви хочете стати всебічно розвиненою особистістю, оцінити свої здібності, потреби і пріоритети, якщо ви хочете знайти справжню любов, віру і духовність, якщо ви хочете знати, як сьогодні вивести нашу країну з кризи і яким повинно стати суспільство у ІІІ тисячолітті, у цьому вам допоможе книга «ІДЕАЛ».
втор книги доктор наук А. П. Лизогуб покінчив з існуючими ідеологіями і розробив принципово новий світогляд, у центрі якого – особистість і все те, що необхідно для довгого, процвітаючого і щасливого життя особистості.

 З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №79

 

 Сільське господарство

31. Масалимов Т. М. Донник / Т. М. Масалимов – Уфа: Башк. кн. изд-во. – 1990. – 176 с.

В публікації висвітлюється досвід розведення буркуна. Господарства, що засвоїли сівообороти з буркуном, з найменшими витратами підвищують плодовитість ґрунту, врожай сільськогосподарських культур, попереджають ерозію ґрунтів, виробляють високоякісний білковий корм, збільшують продуктивність скотарства, медозбір.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 38

32. Ушаков В.П. Урожайность нужно и можно увеличить в пять раз за один год. – М.: Истоки, 1991. – 84с.: ил.

Книга В. П. Ушакова, інженера-дослідника, – результат узагальнень відкриттів Ч. Дарвіна, В. І. Вернадського, інших вчених і власних дослідних робіт у землеробстві, яким віддано 40 років.
Як швидко підвищити плодородність почви та відродити землю; як різко підвищити врожайність і виростити екологічно чистий продукт; як боротися з сорняками і шкідниками на городах і полях; як знизити собівартістьс.-г. продукції та уникнути чисельних втрат, – на ці та інші питання даються вичерпні достовірні та цілком зрозумілі відповіді, які підтверджені багаторічною працею автора на землі.
У книзі розповідається про дивовижні врожаї, що отримуються на невеликих ділянках. Але дивовижними вони видаються лише тому, що забуті або ігноруються закони Природи.
Викладаються основні правила агрономії і принципи нової, розумної технології землеробства, розробленої В. П. Ушаковим, за якою, наприклад, врожайність картоплі досягає 1400ц/га. І це не межа!
«Хліб всьому голова!» – нагадує автор народну мудрість. Тому головна його турбота – не картопля та овочі, і не шматки землі дачних ділянок, а зернові культури і великі поля великих господарств.
Автор на підставі дослідних даних переконує, що відмова від порочної технології, яка нині застосовується, і перехід до розумної відразу, у перший же рік, дасть п’ятиразовий ріст врожайності за всіма без винятку культурами. У подальшому можливе і десятиразове та ще більше збільшення врожайності, хоча і меншими темпами.
Аргументи В.П.Ушакова більш ніж переконливі для будь-якої людини, яка думає. Вибір останньої зрозумілий. Замість бездіяльної віри у сумнівні лозунги і карточної системи пропонуються практичні значення нової агротехніки і розумні дії у сільгоспвиробництві. Автор закликає всіх чесних, небайдужих людей, які розуміють свою відповідальність за долі і тих, хто нині живе, і їх нащадків, до впровадження технології, що описується.
Книга відрізняється простотою викладу і призначена як садівникам-городникам, так і спеціалістам різноманітних сільськогосподарських підприємств: колгоспів, радгоспів, фермерських господарств; а також тим, хто розробляє і виробляє техніку для полів.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №74

 

 Медицина

33. Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині [Текст] : [монографія] / Нац. акад. наук України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна ; голов. ред. акад. НАН України С. В. Комісаренко. – К. : Москаленко О. М., 2013. – 702 с. : рис., табл., фото. – Текст укр. та англ.

Монографія являє собою зібрання статей, присвячених найактуальнішим проблемам сучасних медико-біологічних наук, як фундаментальних, так і таких, що безпосередньо стосуються медичних наук, зокрема онкології, імунології, ендокринології, діагностики та лікування інфекційних захворювань.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від головного редактора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №2779

 

 Література

34. Хоролець Л. І. В океані безвісті: П’єси / Л. І. Хоролець – К.: Рад. письменник, 1989. – 288 с.

Коло творчої зацікавленості письменниці, народної артистки УРСР Лариси Хоролець – складний світ людських взаємозв’язків, нелегке моральне становлення сучасної молоді, пошуки свого місця в житті. Головний герой творів – людина діяльна, самовіддана, яка не шукає собі вигоди, прагне утвердити правду і добро, часом ціною власного життя.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: АО 250651 (2)

35. Брилінський Д. М. Словник подільських говірок / Худож. В. О. Долиняк. – Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ, 1991. – 116с.

Словник подільських говірок вміщує понад 3000 найбільш вживаних місцевих діалектів, які є різновидністю загальнонародної мови.
У першій колонці – місцеві говірки і наріччя, у другій – переклад їх на сучасну українську літературну мову
Вказані приклади вживання того чи іншого слова, дані граматичні форми деяких з них та ін.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №11

36. Новий О. "Прошу прийняти..." [Текст] : бесіди з Гарафіною Маковій, документальні матеріали / О. Новий. – Коломия : Вік, 1996. – 416 с.

В книзі у вигляді бесіди розповідається вчення Гарафіни Маковій. З самого початку у «Слові до Читача» написано Слово до Гарафіни в якому вона возводиться до рангу великої святої, проповідниці, прозорливиці.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №34

37. Мишин В. А. Сказки перестройки [Текст]: избави бог от читателя поверхностного, легкомысленного / В. А. Мишин. – Херсон: [б.и.], 1966–1988. – 88 с.

Йти на століття вперед і поєднатись з сьогоденням? Досить важко. Твори Володимира Мішина неможливо віднести до того чи іншого жанру. В книзі подається алегоричне бачення сьогодення та майбутнього людської цивілізації.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 35

38. Мишин В. А. Сказки перестройки [Текст] : избави бог от читателя поверхностного, легкомысленного / В. А. Мишин. – Херсон : [б.и.], 1966–1988. – 88 с. – (Впервые на земной шаре. Взгляд в ХХІ век)

Збірник складається з 10 казок.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №36

 

 Поезія

39. Данько М. М. Й сонця прихилив би!.. : Поезії . – К.: Рад. Письменник, 1991. – 204 с.

Збірка поезій уродженця Сумщини, колишнього фронтовика, що визволяв Будапешт, Відень, Нітру.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: Ao254214(3)

40. Романюк В. С. Горинь: Поезії / В. С. Романюк – К.: Дніпро, 1991. – 188 с.

Назву цій книжці дало ймення української річки, яка протікає рідними берегами автора (народився він на Рівненщині, живе і працює в галицькому містечку Стрию). Проте Горинь для поета – не просто географічний «знак», не лише символ малої батьківщини: це – образ ріки народної пам’яті, ріки священної і невсихаючої, що котить свої хвилі в майбуття наперекір старанням новітніх манкуртів…

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: AO 254599 (3)

41. Бабій О. М. Мить на долоні: Поезії / О. М. Бабій – Івано-Франківськ: Облвидав «Галичина», 1991. – 92 с.

Неудавана, чиста справжність струмує з поезії Ольги Бабій, якій властива публіцистичність як органічна якість творчої натури, де факт наперед осмисленої поетичної засади стає містким художнім образом.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: AO 255542 (3)

42. Бараболя М. Проект автономії : сатира та гумор [Текст] / М. Бараболя. – Ужгород : [б.в.], 1991. – 87 с.

Перше і найбільш повне видання творів талановитого закарпатського гумориста Марка Бараболі (справжнє прізвище – Іван Рознійчук) на Батьківщині письменника. У гуморесках і сатирах їдко висміяно політику чеських (1919 – 1939) та угорських (1939 – 1944) колонізаторів  на Закарпатті і розпалювану ними мовну гризню, дешеве антинародне політиканство перевертнів різних відтінків, які своєю діяльністю допомагали чужинцям проводити асиміляцію закарпато-українського населення та поетичне графоманство, досить поширене в ті часи в нашому краї.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від упорядника

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: АО255710(2)

43. Білаш О. І. Ти відчаль, моя печаль… [Текст]: поезії / О. І. Білаш. – К. : Укр. письменник, 1992. – 95 с.

У книзі поет ділиться з читачем тривожними роздумами про долю України, трагедію її народу, який виборює свою незалежність.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: АО256883(3)

44. Константинов Н. А. Души волнующие строки: Стихотворения. Рассказ / Н. А. Константинов – Винница, 1992. – 64 с.

Ця книга уродженця Псковщини, фронтового гармоніста Миколи Константінова , який проживає у м. Жмеринка, повертає нас до днів війни, до бойових товаришів, які загинули, але зберегли Батьківщину, і тим самим заповідали любити її, як вони, берегти мир, природу, виховувати дітей патріотами.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 51

45. Фантич В. В. Соняшник: Поезії / В. В. Фантич – Ужгород: Карпати, 1990. – 60 с.

Це перша книга поезій автора – лікаря за професію, який у продовж років займається і літературною творчістю. Кращі його вірші склали це видання. Тут ненав’язливі роздуми над життям, про добро і зло, про любов до коханої й рідної землі, призначення людини, небуття і вічність.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 61

46. Bихрущ В. П. Серпень душі моєї: Поезія / В. П. Вихрущ – Львів: Каменяр, 1990. – 134 с.

Для нової книги сучасного українського поета характерне дальше розширення горизонтів його світосприймання та збагачення емоційної палітри вираження. Автор утверджує розкутість особистості в умовах перебудови суспільного життя, обстоює пріоритет загальнолюдських цінностей, що ґрунтуються на невмирущих народних традиціях.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ № 62

47. Вихрущ В. Шлях до волі [Текст] / В. Вихрущ. – Т . : Просвіта, 1992. – 176 с.

Збірка поезій. Присвячена 50-літтю Української Повстанської Армії.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №63

48. Целік А. Чотки безсмертя [Текст] / А. Целік. – [Б. м.] : Чернівці, 1993. – 73 с.

Збірка поезій та роздуми про вічне з точки зору логіки.

 З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №75

49. Слапчук В. Д. Як довго ця війна тривала: Поезії. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського облуправління з друку, 1991. – 128с.

До збірки «Як довго ця війна тривала» увійшли вірші про одну з найжорстокіших і найбезглуздіших воєн. Молодий автор, рішуче розвінчуючи ініціаторів кривавої бойні, переконливо і правдиво змалював картини солдатських буднів і високий стан душі сільського хлопця, котрому ненависне будь-яке вбивство.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №91

 

 Музика

50. Панчук В. П. Мелодії душі і серця слово . – Кам'янець-Подільський : [б.в.], 1993. – 199 с.: фото.

Це своєрідна антологія музично-літературних творів, публіцистичних статей та фотобіографічних матеріалів одного автора.

З дарчим написом Президенту України Л. М. Кравчуку від автора.

Шифр зберігання книги у Фонді Президентів України: ФПУ №29

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)