Олена Воскобойнікова-Гузєва захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій

Поділитися: 
25 грудня 2014 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій Олени Воскобойнікової-Гузєвої з теми «Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін» (протокол № 4 від 25.12.2014 засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського).
 
Дисертацію присвячено проблемі подолання кризового стану бібліотечно-інформаційної системи (БІС) України як суб’єкта сучасних соціально-економічних і політичних впливів. У процесі дослідження науковець:
  • виявила загальносвітові та національні тенденції розвитку БІС;
  • дослідила еволюцію наукових поглядів на розвиток БІС;
  • визначила сучасні пріоритети державної політики у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності;
  • проаналізувала особливості та результативність упровадження методик стратегічного менеджменту для удосконалення діяльності бібліотек загальнодержавного рівня;
  • розробила перспективну модернізаційну модель розвитку бібліотечно-інформаційних установ.
Як результат дослідження – обґрунтовано засади формування довгострокової консолідованої стратегії розвитку БІС України в умовах сучасних суспільних трансформацій.
 
Колектив Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського
щиро вітає Олену Воскобойнікову-Гузєву з успішним захистом дисертації
та бажає  нових творчих звершень на ниві бібліотекознавчої науки.
 
 
Довідково:
 
Дослідженню процесів розвитку та трансформації бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990–2010-х рр. присвячено монографію Олени Воскобойнікової-Гузєвої:
 
Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери україни: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. – К. : Академперіодика, 2014. – 362 с.
 
У монографії крізь призму історико-бібліотекознавчого аналізу охарактеризовано основні тенденції взаємовпливу суспільного розвитку та функціонування бібліотечної сфери, проаналізовано здобутки в галузі наукового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності у визначений період, розглянуто стратегічні орієнтири розвитку провідних бібліотек світу тощо.
 
Ознайомитися з текстом дисертаційного дослідження та монографією можна в читальному залі бібліотекознавчої літератури  головного корпусу НБУВ.
 
Прес-служба НБУВ
Фотоматеріали: