Вчена Рада

Вчена рада Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського — є колегіальним дорадчим органом управління науковою діяльністю Бібліотеки.

Головою Вченої ради є генеральний директор Бібліотеки, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник В.І. Попик, заступник голови — заступник генерального директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Т.І. Павлуша, секретарем — учений секретар Бібліотеки, кандидат історичних наук Т. Л. Кулаковська.

Попик Володимир Іванович

Попик Володимир Іванович
голова вченої ради.

Павлуша Тетяна Петрівна

Павлуша Тетяна Петрівна
заступник голови вченої ради.

Кулаковська Тетяна Леонтіївна

Кулаковська Тетяна Леонтіївна
вчений секретар.

 

Чисельність Вченої ради - 25 осіб.

Вчена рада:

 • обговорює проекти національних програм, спрямованих на розвиток бібліотечної справи в Україні, інші програми, проекти науково-дослідних і бібліотечних робіт; стан та наслідки реалізації наукових досліджень, підготовки наукових кадрів;
 • організовує проведення нарад і конференцій;
 • затверджує кандидатури головних редакторів та членів редколегій наукових видань;
 • рекомендує до друку наукові роботи та до захисту кандидатські й докторські дисертації;
 • розглядає питання матеріально-технічного й фінансового забезпечення наукових досліджень та бібліотечної діяльності; питання, пов'язані з удосконаленням структури НБУВ; координації та наукового співробітництва з іншими організаціями та установами; річний звіт про наукову та бібліотечно-бібліографічну роботу НБУВ; питання міжнародного наукового співробітництва; науково-видавничої діяльності;
 • висуває видатні наукові праці для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
 • порушує клопотання про присвоєння працівниками НБУВ учених і почесних звань; висуває кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України;
 • розглядає інші питання, передбачені Статутом Бібліотеки.

Персональний склад Вченої ради
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
,
затверджений постановою Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України
від 28 березня 2013 р. № 3

 1. Попик Володимир Іванович, генеральний директор, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник – голова Ради.
 2. Павлуша Тетяна Петрівна, заступник генерального директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник – заступник голови Ради.
 3. Кулаковська Тетяна Леонтіївна, учений секретар, кандидат історичних наук – секретар Ради.
 4. Онищенко Олексій Семенович, почесний генеральний директор, академік НАН України, доктор філософських наук, професор.
 5. Дубровіна Любов Андріївна, директор Інституту рукопису, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор.
 6. Арсеєнко Тетяна Іванівна, завідувач відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків.
 7. Бодак Ольга Петрівна, керівник Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, кандидат історичних наук.
 8. Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи, кандидат історичних наук.
 9. Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.
 10. Горовий Валерій Микитович, заступник генерального директора з наукової роботи, доктор історичних наук, професор.
 11. Гранчак Тетяна Юріївна, завідувач відділу політологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, доктор наук із соціальних комунікацій.
 12. Добко Тетяна Василівна, керівник Центру науково-бібліографічної інформації, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.
 13. Захарова Наталія Борисівна, голова профспілкового комітету, старший науковий співробітник відділу синтезу соціокультурних мереж Національної юридичної бібліотеки, кандидат історичних наук.
 14. Коваль Тетяна Миколаївна, завідувач відділу комплексного бібліотечного обслуговування, кандидат історичних наук.
 15. Ковальчук Галина Іванівна, завідувач відділу стародруків та рідкісних видань, доктор історичних наук, професор.
 16. Костенко Леонід Йосипович, завідувач відділу бібліометрії та наукометрії Служби інформаційно-аналітичного забезпечення, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
 17. Лобузіна Катерина Вілентіївна, завідувач відділу програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник.
 18. Муха Людмила Вікторівна, заступник генерального директора з наукової роботи, кандидат історичних наук.
 19. Омельчук Володимир Юхимович, завідувач відділу національної бібліографії, доктор історичних наук, професор.
 20. Половинчак Юлія Миколаївна, завідувач відділу обслуговування інформаційними ресурсами Національної юридичної бібліотеки, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.
 21. Сергеєва Ірина Анатоліївна, завідувач відділу юдаїки Інституту рукопису, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.
 22. Солоіденко Галина Іванівна, провідний науковий співробітник відділу бібліотекознавства, учений секретар Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.
 23. Стрішенець Надія Володимирівна, провідний науковий співробітник відділу комплектування Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.
 24. Удовик Володимир Миколайович, директор Фонду Президентів України, кандидат історичних наук.
 25. Яременко Лідія Миколаївна, директор Інституту архівознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.