Рада молодих учених

Рада молодих учених (далі Рада) Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі НБУВ) є дорадчим органом при дирекції НБУВ, який ставить за мету всебічне сприяння молодих спеціалістів у науковій діяльності. Рада одержує повноваження від колективу молодих вчених, веде аналіз і готує рекомендації щодо планування та виконання завдань, що виникають у науково-дослідній діяльності або які ставить Вчена рада НБУВ перед молодими вченими.

Пріоритетні завдання Ради:

  • сприяти професійному зростанню наукової молоді НБУВ;
  • представляти інтереси молодих вчених перед дирекцією, Вченою радою та профкомом НБУВ;
  • проводити наукові конференції, круглі столи, семінари молодих учених і спеціалістів;
  • організовувати та сприяти участі молоді НБУВ у різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, у наукових конференціях, допомагати при поданнях на грантову підтримку молодим науковцями;
  • сприяти розв'язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців;
  • здійснювати співробітництво з радами молодих учених і спеціалістів НАН України або споріднених структур інших наукових установ України.