Аспірантура, докторантура

картограф

Северина Олена Гаріївна

Аспірантура Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського здійснює підготовку наукових  кадрів за такими науковими напрямами:

27.00.02 – документознавство, архівознавство (історичні дисципліни);
27.00.02 – документознавство, архівознавство (соціальні комунікації);

27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (історичні дисципліни);
27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації).

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Діяльність аспірантури регламентується Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України     № 309 від 1.03.1999 р.

Підготовка в аспірантурі НБУВ здійснюється за рахунок коштів Державного  бюджету України – за державним замовленням.