Користувачі

Author uid
Український науковий інститут Гарвардського університету відзначає півстолітній ювілей. Вітаємо однодумців і невтомних дослідників! 347
Нові надходження бібліографічних видань до Відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ 230
Нові надходження бібліографічних видань до Відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ 230
Посилено увагу до питань дотримання принципів академічної доброчесності 347
І навчи дитину свою: друковані видання їдишем (підручники, навчальні посібники, матеріали для самоосвіти) за матеріалами ВФЮ ІР НБУВ 237
Зібрання рідкісних книг і колекцій у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 347
Творчий універсум Василя Барки : між світами й культурами 347
Зміни стратегії діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в умовах воєнного часу 347
Липневий вінок ювілярки 347
Ювілейний ужинок Надії Любовець 347

Сторінки