Користувачі

Author uid
Сучасні тенденції формування, збереження, дослідження рукописних фондів 347
«Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення: до 100-річчя журналу ”Музика”» 347
Науково-інформаційні ресурси наукових бібліотек у системі соціально-правових комунікацій 347
Українська біографіка в контексті наукових і культурних зв’язків країн і народів Центрально-Східної Європи 347
Психологія і психіатрія: сучасні тенденції розвитку в Україні. Журнали з підсобного фонду залу періодичних видань 235
Роль інституту президентства у кризові часи 347
Давнє українське книговидання в оптиці сьогодення: до 450-ліття заснування першої української друкарні Івана Федоровича у Львові 347
Ювілей фахового журналу і розвиток книгознавчої періодики 347
Цифрові ресурси та сервіси наукової бібліотеки 347
Збереження і вивчення єврейської спадщини України 347

Сторінки