Управління системою ДБО

5.1. Управління системою ДБО покладається на заступника генерального директора відповідно до розподілу обов’язків, функцій та напрямів діяльності.

5.2. Координуючим центром системи є Відділ довідково-бібліографічного обслуговування.

5.2.1. Основні функції відділу ДБО як координуючого центру:

  • розроблення загальносистемної нормативно-технологічної документації й методичних рекомендацій; організація впровадження розробленої документації й здійснення контролю за її виконанням у підрозділах системи;
  • організація міжвідділівських науково-методичних нарад з ДБО;
  • проведення заходів щодо підвищення кваліфікації відповідальних за ДБО в підрозділах НБУВ.

5.2.2. Відділ ДБО як координуючий центр реалізує свої функції:

  • безпосередньо, шляхом взаємодії з підрозділами, що здійснюють ДБО;
  • шляхом міжвідділівських науково-методичних нарад, які скликаються для: обговорення принципових положень з метою вдосконалення технології ДБО в НБУВ, вироблення пропозицій за основними показниками результатів діяльності з ДБО: щодо єдиного обліку, звітності, планування; рекомендації до затвердження (уведення в дію) документів з ДБО в НБУВ і в окремих підрозділах системи.