Додаток 1

ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ПІДРОЗДІЛІВ СИСТЕМИ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПІДРОЗДІЛ

ТИПИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОВІДОК

ФОРМИ ДОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Платні
пос-
луги

 

Те-
ма-
тич-
ні

Уточ-
ню-
вальні

Ад-
рес-
ні

Фак-
то-
гра-
фіч-
ні

Кон-
суль-
тації

Усна

Пись-
мова

З викорис-
танням
ЕІР та
техно-
логій

 

Відділ довідково-бібліографічного обслуговування

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ комплексного бібліотечного обслуговування

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Черговий адміністратор

 

+

+

+

+

+

 

 

+

Сектор запису читачів та контролю відвідувань

 

+

+

+

+

+

+

 

+

Читальний зал нових надходжень

+

+

+

+

+

+

 

+

+

Загальний читальний зал ВКБО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Читальні зали обслуговування періодичними виданнями

+

+

+

+

+

+

 

+

+

Читальний зал картографічних видань

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Читальний зал дисертацій і документів на мікроносіях

+

+

+

 

+

+

 

 

+

Відділ технологій дистантного обслуговування

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сектор обслуговування індивідуальних та колективних дистантних користувачів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ обслуговування основними фондами

 

+

+

 

+

+

 

+

 

Відділ наукової організації основних фондів

 

+

 

 

 

 

+

+

 

Відділ бібліотекознавства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Читальний зал "Австрійська бібліотека"

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Читальний зал "Іранська бібліотека"

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ фонду ООН

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Національна юридична бібліотека

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Фонд Президентів України

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Культурно-просвітницький центр

 

+

+

+

 

+

 

 

 

ФІЛІЯ № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черговий бібліотекар Пункту запису читачів Філії №1

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Інститут архівознавства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Інститут рукопису

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ фонду юдаїки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ зарубіжної україніки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ образотворчих мистецтв

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ стародруків і рідкісних видань

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ формування музичного фонду

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Відділ газетних фондів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Філія №2

+

+

+

+

+

+

+

+

+