Вітаємо ювіляра професора Юрія Андрійовича Лабинцева

Поділитися: 

У березні поточного року виповнилось 65 років нашому колезі, другу і колишньому співробітнику (за сумісництвом) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, постійному дарувальнику примірників власних видань, доктору філологічних наук Юрію Андрійовичу Лабинцеву.

         Професор Ю. А. Лабинцев – провідний науковий співробітник Інституту слов’янознавства Російської академії наук, ініціатор створення і керівник в Інституті Центру білорусознавчих і українознавчих досліджень, академік Державної академії слов’янських культур – був у витоків створення в Москві різних українознавчих організацій і товариств, у тому числі Російської асоціації україністів (віце-президент), учасник конгресів Міжнародної асоціації україністів (МАУ), член Міжнародного Комітету МАУ в перше десятиріччя її існування. Автор бл. 700 наукових праць, опублікованих різними європейськими мовами в різних країнах, у тому числі 70 книг і брошур. Серед них широкий спектр публікацій, присвячених українській книжності і українській культурі загалом, зокрема: «В обители Печерской Киевской…» (2002), «Друковано в Лавре Киевопечерской» (2006), «Острожская библия Ивана Федорова» (2006), «Иван Франко об украинской литературе» (2006), «Украинский, русский, общеславянский Святитель Димитрий Ростовский: жизнь и литературные труды» (2007), «Первая в Украине (типография Киево-Могилянской академии)» (2007), Феофан Лебединцев – основатель «Киевской старины» (2008), «Книжное наследие Острожской академии в культуре Москвы и России» (2008), «Заветная книга Даниила Братковского» (2010), «Ярослав Исаевич – историк украинской книги, культуры» (2010), «Славянское наследие Ивана Франка» (2011) та багатьох інших. Свої видання Юрій Андрійович передає не тільки до фондів НБУВ (лише за електронним каталогом НБУВ у фондах книгозбірні понад 40 різних видань вченого), але й в інші установи різних країн, різним дослідникам, пропагуючи українську культуру. Останні його видання (на які ми ще очікуємо) присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку, що є вельми актуальним у плані загальної підготовки до ювілею Кобзаря.

         Особливо хочемо наголосити на активній позиції та діяльності ювіляра в створенні ним спільно з дружиною Ларисою Леонідівною Щавинською в Бібліотеці української літератури в Москві Відділу історії української книги (http://www.histukrbook.narod.ru/) з його повнотекстовою Інтернет-бібліотекою "Історія української книги" (http://librukr.narod.ru/).

Ю. Лабинцев і Л. Щавинська постійно перебувають у наукових відрядженнях, переважно у слов’янських країнах, виступають з доповідями на різного роду конференціях, у т. ч в Україні (на фото вчений під час виступу на конференції до днів слов’янської писемності в НБУВ). Кілька років тому клопотами саме Ю. А. Лабинцева в Українському культурному центрі на Арбаті було проведено круглий стіл спільно зі співробітниками НБУВ з історії української книги, що викликав зацікавлення в представників української діаспори в Москві. Багато заходів Юрій Андрійович організує і в Бібліотеці української літератури в Москві.

Вітаючи ювіляра, колектив Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зичить йому здоров’я на многіє літа і бажає нових творчих ідей, у тому числі з пропаганди української книжкової культури, та їх обов’язкового здійснення!

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)