Запрошуємо до співпраці

Поділитися: 
Дата події: 
4-03-2024 до 1-07-2024

Готується 26-й випуск збірника наукових праць

«Українська біографістика = Biographistica Ukrainica»

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського запрошує до участі у підготовці 26-го випуску збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica», який має вийти у світ наприкінці 2024 року.

Друкований орган Інституту біографічних досліджень включено до Реєстру наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі історичних наук і соціальних комунікацій зі спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» й «Історія та археологія». Збірник публікує статті з широкого кола проблем теорії й методології біографічних досліджень, історичного досвіду і сучасних тенденцій та перспектив їх розвитку в Україні й світі.

Головним тематичним напрямом чергового випуску збірника є сучасний стан, завдання та перспективи розвитку української біографіки та біобібліографії, нові форми й методи дослідницької й інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань.

Основні рубрики 26-го випуску «Української біографістики» передбачається присвятити:

– новим завданням вітчизняної біографіки, що постали в умовах протистояння України російській агресії, ролі і значенню поширення біографічних знань у справі патріотичної консолідації суспільства, обороні укорінених у свідомості багатьох поколінь гуманістичних ідеалів і традицій українського народу;

– трансформаціям біографічних студій на тлі критичного осмислення колоніальної спадщини в Україні та деколонізаційних процесів;

– проблемам вітчизняної біографіки в контексті глобальної історії України;

– подоланню постімперських та посткомуністичних імперативів у просторі української біографіки;

– розкриттю засобами біографічної літератури та інформації світоглядних цінностей українського суспільства, духовного багатства, талановитості української людини, творчої, креативної спрямованості її діяльності, життєвому шляху й здобуткам видатних діячів науки, освіти й культури;

– колективній біографії поколінь українців, розкриттю їх звитяги в боротьбі та людських трагедій у часи революцій, воєн і глобальних суспільно-політичних потрясінь;

– сучасним формам і методам, збагаченню інструментарію дослідницької та інформаційної роботи, залученню найактуальніших наративів і методологій європейської й світової біографіки. 

 

Кінцевий термін подання рукописів статей до збірника: 1 липня 2024 року. Ознайомитися з вимогами до оформлення статей можна на сайті збірника http://ub.nbuv.gov.ua/. Рукописи можна надсилати на адресу: ibd@nbuv.gov.ua

 

Редакційна колегія