Запрошуємо до співпраці

Поділитися: 
Дата події: 
27-12-2023 до 1-05-2024

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського продовжує формування 25-го випуску збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica». Друкований орган інституту публікує статті з широкого кола проблем теорії й методології біографічних досліджень, історичного досвіду й сучасних тенденцій та перспектив їх розвитку в Україні й світі. Збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі історичних наук і соціальних комунікацій зі спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Історія та археологія».

25-го випуск «Української біографістики» приурочений до 30-річчя Інституту біографічних досліджень. Основні його рубрики будуть присвячені:

  •  аналізу здобутків і невирішених проблем, завдань і перспектив розвитку біографіки як багатопланового феномену науки й культури, інформаційного ресурсу суспільства, а також біографістики як теоретичної дисципліни гуманітарного циклу;
  •  біографічним контекстам глобальних суспільно-політичних трансформацій та воєнних конфліктів, розкриттю традицій, світоглядних цінностей, духовної сутності української людини, її здатності протистояти викликам долі, непереборним обставинам;
  •  проблемам подолання в українській біографіці постімперських стереотипів, завданням повернення Україні імен її діячів, які тривалий час перебували за межами Батьківщини, переосмислення долі й спадщини поколінь українців, які змушені були працювати в умовах тоталітарного суспільства;
  •  опрацюванню теоретичних і науково-прикладних питань використання новітніх форм і засобів розбудови електронних ресурсів біобібліографічної інформації;
  •  впровадженню нових форм і методів підтримки професійної й аматорської біографічної дослідницької творчості, пропаганди біографічного знання, заохочення біографічного читання.

Кінцевий термін подання рукописів статей до збірника – 1 травня 2024 року. Ознайомитися з вимогами до оформлення статей можна на сайті збірника http://ub.nbuv.gov.ua/. Рукописи можна надсилати на адреси: ibd@nbuv.gov.ua

 

Редакційна колегія