Запрошуємо до співпраці!

Поділитися: 
Дата події: 
3-01-2023 до 1-06-2023

Збірник «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» – друкований орган Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – присвячений проблемам теорії й методології біографічних досліджень, історичному досвіду та сучасним тенденціям і перспективам їх розвитку в Україні й світі. Його включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання в галузі історичних наук і соціальних комунікацій зі спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Історія та археологія».

Значне місце на сторінках «Української біографістики» належить різноманітним моделям біографічних реконструкцій життя та діяльності визначних діячів вітчизняної історії й культури, зокрема колективним біографіям представників знакових для України течій суспільно-політичної думки, громадських, наукових, культурно-мистецьких організацій, мистецьких спрямувань.

24-й випуск збірника передбачається присвятити 150-річчю від часу заснування Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) – установи, якій належить особливо значима роль у розвитку  вітчизняної науки й культури, згуртуванні української інтелектуальної еліти.

Приступаючи до підготовки тематичного ювілейного збірника, редакційна колегія «Української біографістики» запрошує до співпраці вчених України й зарубіжжя, які працюють у міждисциплінарному просторі, представленому синтезом біографічних, просопографічних, історичних і культурологічних студій, дотичних до діяльності НТШ.

Пріоритет щодо публікації буде надаватися статтям і археографічним розвідкам з такої проблематики:

  • НТШ як перший загальнонаціональний науковий центр і осередок інтелектуальної співпраці представників усіх українських земель;
  • внесок праць і друкованих видань НТШ в розкриття людського потенціалу України крізь віки;
  • НТШ в розвиткові співпраці українських учених з провідними європейськими та світовими центрами науки й культури;
  • просопографічні дослідження поколінь діячів НТШ в просторі сучасної біографіки: потенціал, методологія, перспективи;
  • комунікативний інструментарій просопографії діячів НТШ: наративний і візуальний контексти;
  • репрезентації НТШ: від індивідуального до колективного / від колективного до індивідуального;
  • діячі НТШ в українському й зарубіжному мемуарії та епістолярії;
  • біографічні «адреси» НТШ: політичні, соціальні, культурні, наукові, родинні контакти та зв`язки;
  • «місця пам`яті» НТШ: архіви, бібліотеки, енциклопедії, словники, довідники, електронні ресурси.

 

Термін подання заявок на публікацію статей – до 1 квітня 2023 року.

Кінцевий термін подання рукописів статей до збірника – 1 червня 2023 року.

Ознайомитися з вимогами до оформлення статей можна на сайті: http://ub.nbuv.gov.ua/

Заявки й статті просимо надсилати на адреси: ibd@nbuv.gov.ua та n.i_lyubovets@ukr.net