Степан Онисимович Сірополко : педагог, історик освіти, бібліотекознавець, книгознавець, бібліографознавець (до 150-річчя з Дня народження)

15 серпня 2022 року виповнюється 150 років від дня народження відомого історика освіти, педагога, бібліотекознавця, книгознавця, бібліографознавця, державного діяча Степана Онисимовича Сірополка (15.08.1872–21.02.1959). З метою вшанування пам’яті вченого та популяризації його творчих здобутків серед широко загалу українства, працівниками відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК) підготовлено електронну книжкову виставку. Виставка містить літературу, видану в діаспорі та в Україні, котра відбиває життєвий і творчий шлях і наукові здобутки вченого.

Народився Степан Сірополко 15 серпня 1872 р. в селі Обичеві Прилуцького повіту Полтавської губернії (нині Прилуцького району Чернігівської області). Батько походив з нащадків українських запорозьких козаків. Мати була кузиною дружини Симона Петлюри. Середню освіту здобув у класичній Прилуцькій чоловічій гімназії, вищу освіту – в Московському імператорському університеті (правничий факультет) (1893–1897). Трудова й творча діяльність вченого була різнобічною та плідною. У грудні 1905 р. – лютому 1906 р. С. Сірополко за звинуваченням у революційній діяльності був заарештований у Москві та ув’язнений у Тулі. Місця його навчання, праці та діяльності мають широку географію: Прилуки, Москва, Тула, Київ, Станіслав, Кам’янець-Подільський, Тарнів (Польща), Прага (Чехо-Словаччина). З 1951 р. громадянин Чехо-Словаччини. Поховано на Ольшанському цвинтарі Праги. Учений залишив велику творчу спадщину, яка тривалий час була невідома навіть науковому загалу в Україні.

Представлена на виставці література засвідчує, що Степан Сірполко має значний науковий доробок у сфері народної освіти. Упродовж 1899–1905 рр. працював завідувачем відділу народної освіти Тульської губернії земської управи. Активно брав участь в різних освітніх заходах, виступав з доповідями на різних освітніх зібраннях з питань організації навчання, виховання, облаштування народних шкіл. Вченому належать такі доповіді: «Положення навчаючих у земських школах Тульської губернії» (Тула, травень 1902); «Про заходи забезпечення шкіл добре підготовленим учительським персоналом» (Перший Всеросійський з‘їзд представників Товариств  допомоги особам учительського звання, Москва, листопад 1902 р.); «Положення учителів в земських школах Тульської губернії» (Тула, травень,1904); «Правовий стан навчаючих у початкових училищах Тульської  губернії» (Тула, травень, 1905); «Основні угруповання даних про народні бібліотеки» (Перший Загальноземський з’їзд зі статистики народної освіти, Харків, червень 1913), «Про підготовку завідувачів відділів народної освіти в земствах і містах» (Перший Всеросійський з’їзд у справі народної освіти, Санкт-Петербург, грудень 1913 – січень 1914); «Про зв’язки і взаємовідносини культурно-освітніх закладів» (Всеросійський з’їзд з питань організації розумних розваг,  Харків, червень 1915); «Відділ з народної освіти при земських і міських управах» та «Підготовка земських і міських діячів з народної освіти» (Нарада в справі організації народної освіти України, Київ, грудень 1917) та багато інших.

 У 1905 році С. Сірополко працював у Загальноземській організації у справі надання допомоги голодуючим (Москва). Був учасником Установчого  з’їзду Всеросійського союзу вчителів та діячів з народної освіти (Фінляндія, червень 1905). Був секретарем секції з проблем позашкільної освіти Першого Загальноземського з‘їзду з народної освіти (серпень, 1911). У 1916 – жовтні 1917 р. С. Сірополко займав посадуц завідувача відділу народної освіти Московської губернської земської управи. У період Української національно-визвольної революції 1917–1921 рр. був активним учасником розбудови української національної освіти. У грудні 1917 – січні 1918 р. брав участь у роботі  Великої ради Всеросійської учительської спілки (Москва). Був учасником Другого з’їзду Всеукраїнської учительської спілки (Київ, січень 1919 р.).

Опинившись в екзилі в складі уряду, активно організовував українську навчальну справу на еміграції. У липні 1921 р. виступив на відкритті Українського мандрівного народного університету в Тарнові (Польща) з вітальною промовою від імені Міністерства народної освіти УНР. У цьому ж році брав участь у відкритті Української гімназії в м. Ченстохова, був головою Іспитової комісії при цій гімназії. У серпні 1923 р. виступив на Першому з’їзді української еміграції у Варшаві. У жовтні 1926 р. С. Сірополко виступив на Першому Українському науковому з’їзді з доповіддю «Шкільна справа на Великій Україні», головував на філософсько-педагогічній підсекції з’їзду, який проходив у Празі (Чехо-Словаччина). У квітні 1927 р. виступив на міжнародному з’їзді «Через школу – до миру» (Прага). У липні 1928 р. виступив на чехо-словацькому з’їзді у справі позашкільної освіти (Брно, Чехо-Словаччина). У вересні 1929 р. виступив з привітанням Освітньому конгресу, виголосив доповідь «Основні проблеми організації освітньої праці серед дорослих», був товаришем голови конгресу (Львів). У березні 1932 р. виступив на пленарних засіданнях Другого Українського наукового з’їзду з доповідями «Праця української еміграції в галузі  педагогіки» та «Українська бібліографія на еміграції за останні десять років». С. Сірополко був головою філософсько-педагогічної підсекції з’їзду, виголосив на ній доповідь «Політехнізація школи на совєтській Україні», а також головою виставково-бібліографічної підкомісії цього ж з’їзду (Прага).

З видань, представлених на виставці, дізнаємося, що С. Сірополко багато трудився в державних установах. Упродовж 1902 – жовтня 1917 рр. був присяжним повіреним округу Московської Судової палати. 1906–1908 рр. – секретарем Нижньогородської губернії земської управи (Нижній Новгород). З початком лютневої революції 1917 р. С. Сірополко працював у Державному комітеті з народної освіти  при Міністерстві народної освіти Тимчасового уряду як представник Головного комітету Всеросійського земського союзу (Москва). З розгортанням визвольних змагань в Україні, С. Сірополко включився в боротьбу за українську державність, працював в Київській міській управі, завідував відділом народної освіти Київської міської думи, експертом Генерального Секретаріату з народної освіти (листопад 1917 р. – січень 1919 р.). У грудні 1917 р.  вчений очолював організаційне бюро Наради в справі організації народної освіти України. У січні 1919 р. завідував культурно-просвітнім відділом Всеукраїнської учительської спілки, культурно-просвітнім відділом Всеукраїнської спілки земств з правами члена управи у Києві.

У лютому–травні 1919 р. Сірополко був референтом з народної освіти при Державному секретаріаті освіти і віросповідань Західноукраїнської Народної Республіки (Станіслав). З липня 1919 р. обіймав посаду Радника Міністерства народної освіти УНР, з грудня 1919 по травень 1920 р. представляв  Всеукраїнську учительську спілку у Кам’янець-Подільській Національній Раді. З вересня 1920 р. Степан Онисимович він товариш Міністра народної освіти УНР (Кам’янець-Подільський). З березня 1922 р. став керуючим Міністерством народної освіти УНР, а з 27 липня 1923 р., згідно з Наказом Голови Директорії УНР, – керуючим Міністерства внутрішніх справ, шляхів, пошти й телеграфу та одночасно виконуючим функції Генерального писаря (Тарнів).

Плідно трудився вчений в галузі бібліотечної справи. Наявна на виставці література розкриває Сірополка як книгознавця, бібліотекознавця, бібліографознавця, бібліолога. Він підготував й опублікував численні праці, виголосив доповіді  на бібліотечних форумах, де розкрив свій погляд на розбудову бібліотечної й книгознавчої справи. У червні 1911 р. С. Сірополко виступив на Першому Всеросійському бібліотечному з’їзді з доповіддю «Принцип громадськості у Народно-бібліотечній справі». Був заступником голови секції громадських і народних бібліотек (Санкт-Петербург). У серпні 1911 р. виступив на Першому Загальноземському з‘їзді з народної освіти з доповідями «Принцип громадськості у народно-бібліотечній справі» та «Про підготовку бібліотечного персоналу». У цих доповідях вперше було сформовано організаційні засади бібліотечного будівництва земськими та міськими органами самоврядування. З метою вдосконалення організації бібліотечної справи він на Першому загальноземському з’їзді народної освіти (1911 р.) запропонував готувати бібліотечних працівників на короткотермінових курсах, влаштованих губернськими та повітовими земствами. У 1912 р. вчений  виступив на Другому Всеросійському з‘їзді книготорговців  і видавців з доповіддю «Народні бібліотеки як споживачі книги» (Москва, липень), а також брав участь у виступах на Нараді земських діячів у справі організації загально земського видавничого та книготорговельного товариства (Уфа). У серпні 1918 р. він був одним із засновників Всеукраїнського бібліотечного товариства у Києві. З 25 грудня 1919 р. до 11 травня 1920 р. С. Сірополко завідував бібліотекою Кам’янець-Подільського державного українського університету. У червні – липні 1926 р. виступив на Міжнародному з’їзді бібліотекарів і прихильників книги з доповіддю «Бібліотечна справа на Україні в минулому та тепер у зв’язку зі станом духової культури»; був заступником голови секції наукових бібліотек на цьому форумі (Прага). У вересні 1929 р. він виступив з доповіддю «Українська бібліографія та бібліографія україніки в галузі філології» на Першому міжнародному з’їзді слов’янських філологів.

На виставці представлені праці С. Сірополка в галузі освіти, журналістики, бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства. Серед значного наукового доробку вченого такі важливі статті і книги, як: «Систематический указатель литературы по крестьянскому вопросу» (Москва, 1901); «Народые библиотеки: порядок открытия библиотек и их организация» (Москва, 1910); збірник статей  «Внешкольное образование» (Москва, 1912); монографія «Основные вопросы внешкольного образования» (Москва, 1913); біографічний нарис «Дмитрий Иванович Тихомиров» (Москва, 1915); праця «Взірцевий катальог шкільної  та народньої бібліотеки» (Київ, 1918); праці «Завдання нової школи» (Нова Ушиця на Поділлі, 1919), «Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла» (Кам’янець-Подільський, 1919); перший підручник українською мовою з бібліотекознавства «Короткий курс бібліотекознавства. Історія, теорія  та практика бібліотечної справи» (Львів, 1924); курс лекцій «Внешкольное образование» (Прага, 1925); «Школознавство: конспект лекцій, читаних в Українському Педагогічному інституті ім. М.  Драгоманова у Празі у 1925/26 шк. р.» (Прага, 1926); «Дальтон-Плян (TheDalton-Plan) в шкільному вихованню та навчанню» (Львів, 1928); монографія «Народня освіта на Совєтській Україні» (Варшава, 1934); монографія «Історія освіти на Україні» (Львів, 1937); друга частина лекцій «Основи журналізму» (Подєбради, 1941). У 1945 р. підготував курс лекцій «Внешкольное образование» (Прага), другу частину лекцій «Основи журналізму» (Регенсбург, 1946).  У 1940–1958 рр. працював над рукописом монографії «Історія освіти на Україні» (Прага).

Важливою ділянкою діяльності С. Сірополка була викладацька праця. Упродовж 1913–1916 рр. він був викладачем бібліотекознавчих, бібліографічних та книгознавчих дисциплін Московського народного міського університету імені  А. Л. Шанявського; у 1917–1918 рр. викладав у Фребелівському педагогічному  інституті та на курсах з підготовки діячів позашкільної освіти (Київ); у 1925–1927 рр. Сірополко – професор Російського педагогічного інституту ім. Я. А. Коменського у Празі; у 1925–1933 рр. – професор Українського високого педагогічного інституту імені М. Драгоманова (Прага).

Багато співробітничав С. Сірополко з періодичними виданнями: працював у російській громадсько-політичній газеті «Русские Ведомости» (1899–1913); у 1908 – березні 1916 рр.був секретарем редакції журналів «Юная Россия» та «Педагогический листок» (Москва); упродовж 1912–1917 рр. був редактором українського відділу літературно-наукового й загальнополітичного російськомовного місячника «Украинская жизнь» (Москва); з березня 1916 р. – співробітник журналу  «Народное образование» (Москва); з жовтня 1925 р. співпрацював з редакцією часопису «Тризуб» (Париж); упродовж 1925–1926 рр. редактор українського відділу місячника слов’янської бібліографії «Славянская книга» (Прага); у 1927–1932 рр. головний редактором  журналу «Книголюб» Українського товариства прихильників книги (Прага) [«Книголюб» з закриттям у 1931 р. «Бібліологічних Вістей», органу УНІКу в Києві, став єдиним українським книгознавчим журналом на всіх українських землях і колоніях]; з 1930 р. працював у складі редакційної колегії журналу «Slovanská knihověda» (Прага). Публіцистична праця в українській періодиці С. Сірополка гідна подиву: численні статті, рецензії, огляди.

С. Сірополко багато працював на просвітницькій та громадській роботі, в наукових товариствах. Був членом (головою, секретарем) численних товариств і комітетів, зокрема: «Общества всепомоществования нуждающимся студентам Императорского Московского университета» (1910–1916); Комітету з улаштування Шевченківських свят у Москві та редакційної колегії збірника «На спомин 50-х роковин смерті Шевченка» (1911); «Общества попечения об учениках Московской гимназии А. Е.  Флёрова» (Москва, 1911–1917); Товариства слов‘янськоїкультури (Москва, 1913–1914 рр.); Комітету московського  Товариства з підготовки  фахівців земської та міської служби (Москва, 1915); Головного комітету Всеросійського земського союзу (Москва, 1916); Українського культурно-просвітницького товариства «Освіта» та «Всеукраїнської спілки діячів місцевих народних самоврядувань», Громадянського комітету з підготовки до святкування п’ятої річниці проголошення самостійної Української держави (Тарнів, 1922); Культурно-освітньої комісії при тарнівській філії «Товариства допомоги збіглим з України», Архівної комісії (Тарнів, 1923); Українського історично-філологічного товариства у Празі  (1925–1938); Товариства «Музей Визвольної Боротьби України» у Празі (1925–1939); Організаційного комітету з ушанування пам’яті С. В. Петлюри (Прага, 1926); Українського товариства прихильників книги (Прага, 1927–1934); Комітету допомоги голодним в Україні (Прага, 1929); Почесний член Товариства «Просвіта» (Львів,  21 березня 1929); Українського педагогічного товариства (Прага, 1930–1934); Почесний член Товариства «Взаїмна Поміч Українського Вчительства» (Львів, 8 липня 1930); Організаційного комітету Всеслов’янської виставки екслібрисів, Гуртка приятелів українського пласту (Прага, 1931); Союзу українських журналістів і письменників на чужині (Прага, 1932–1939);  Комітету допомоги голодуючим України у Чехо-Словаччині (Прага, 1933–1937); Українського академічного комітету, створеного з ініціативи Українського історико-філологічного товариства (Прага, 1938).

С. Сірополко активний учасник учительських з’їздів та інших культурно-освітніх форумів: Всеукраїнського учительського професійного з’їзду (Київ, серпень 1917);  Другого з’їзду Товариства «Просвіта» (виголосив доповідь «Організація Товариства «Просвіта» на Україні») (Київ, листопад 1918); Першої сесії Комітету Музею-архіву визволення України (Тарнів, квітень 1922 – січень 1923); Першої конференції української еміграції (Прага, червень 1929); Бібліографічної комісії Першого міжнародного з’їзду слов’янських філологів (Прага, вересень 1929) тощо.

В еміграції вчений зустрічався з членами Української громади в м. Шалетт (Франція) у травні 1937 р., в Українській бібліотеці ім. С. В. Петлюри, де виступав з доповідями про Києво-Могилянську академію та про освіту в Україні за часів Катерини ІІ (Париж). У червні 1939 р. виступив з доповіддю «Історія Товариства» «Музей Визвольної Боротьби України» у Празі (Прага).

 

Провідний науковий співробітник

Тетяна Дмитрівна Антонюк

 

Список літератури, представленої на книжковій виставці:

 1. Антонович Д. Українська культура / Д. Антонович ; передм. К. Костів. – Мюнхен : [б. в.], 1988. – 519 с.: табл. – (Укр. техн.-госп. Ін.-т). – Тит. арк. парал. німецькою мовою. Шифр: 8455 укр
 2. Антонюк Т. Д. Творення нової української школи (до 85-річчя написання Степаном Сірополком праці «Завдання нової школи») / Т. Антонюк // Календар-щорічник. – Українознавство. – 2004. – Київ : Укр. Видавнича Спілка, 2003. – С. 139–141.
 3. Бібліотека української діаспори : каталог / укл. Віра Карпенко ; за ред. О. Рибалка. – Київ : Пам’ятки України, 2006. – 273 с. Шифр: 1011 укр
 4. Бочковський О. І., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби: історія, демократичний досвід, нові завдання / О. І. Бочковський, С. Сірополко ; ред. К. Костев, Г. Камаринський ; Укр. технічно-господарський ін-т. – Мюнхен, 1993. – 204 с. Тит. арк. парал. німецькою мовою. Шифр: 11629 укр, 4988 укр
 5. Вронська Т. В. Сірополко Степан Онисимович / Т. В. Вронська // Енциклопедія історії України : У 10 т. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.. – Київ : Наук. думка, 2012. – Т. 9 : Прил – С., 2012. – 944 с. : іл. – С. 585 с. Шифр: 856 пф
 6. Грановський Б. Джерела альтернативного українознавства (Європа, 1940–1945 рр.) : бібліографічний довідник / Б. Грановський. – Київ : [б. в.], 2002. – 437 с. Шифр: 937 пф
 7. Зленко П. Бібліографічний покажчик наукових праць української еміграції 1920–1931 / П. Зленко ; передм. С. Сірополка. – Едмонтон : Вид-во Канад. Ін.-ту укр. студій : Альбертський ун-т, 1990. – 154 с. – (Серія довідників / Ред. бібліогр. Серії Е. Касинець ; 39). Тит. арк. парал. англійською мовою. – Іменний покажч. : С. 145–153. Шифр: 9117 укр, 12058 укр
 8. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол. : Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – 616 с. Шифр: 1135 пф
 9. Ківшар Т. Бібліотечна спадщина Степана Сірополка (1872–1959) / Т. Ківшар ; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 532 с. Шифр: Ва797390/2
 10. К. Н. Вороги. Орґан Пілсудського / К. Н. // Нова Україна : місячник письменства, мистецтва, науки і громадського життя. – 1927. – Ч. 8–9. Рік вид. шостий. – С. 94–97. Шифр: ЖУНД № 1214
 11. Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936) / Г. І. Ковальчук ; наук. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Видавничий дім «Академперіодика», 2015. – 688 с. Шифр: 1021 укр
 12. Колекція Степана Сірополка : каталог книг українською і російською мовами / Міністерство культури і туризму України ; Національна парламентська бібліотека України. –  Київ, 2007. – 247 с. Шифр: Ва6913775/4
 13. Обідний М. Як охоронялися пам’ятки / М. Обідний // Нова Україна : місячник письменства, мистецтва, науки і громадського життя. – 1925. – Ч. 4–6. – С. 95–104. – (Про музеї і архіви Києва в 1919 р.). Шифр: ЖУН‎Д № 1214
 14. Перський С. Популярна історія товариства «Просвіта» у Львові : з ілюстраціями / С. Перський. – Львів : Накладом Т-ва «Просвіта», 1932. – 268 с.  : іл. Шифр: УНД № 138
 15. Сірополко Степан // Енциклопедія українознавства : словникова частина. Т. ІІ/8 / гол. ред. В. Кубійович. – Paris ; New York : Молоде життя, 1976. – С. 2844. Шифр: 11776 укр
 16. Сірополко Степан // Українська загальна енциклопедія : книга знання в 3-ох  томах. Т. ІІІ / гол. Ред. І. Раковський. – Львів ; Станіслав ; Коломия : Вид. Кооперативи «Рідна школа», [б. р.]. – С. 102. Шифр: 4734 укр
 17. Сірополко С. Аполінарій Маршинський. (Некрольог) / С. Сірополко // Календар «Дніпро» на 1930 рік : літературно-політичний і громадський альманах. – Львів : Вид. Укр. т-ва допомоги емігрантам з Вел. України, 1929. – С. 95–100 : портр. Шифр: 536 укр
 18. Сірополко С. Бібліотечна справа на В. Україні від 1917 р. / С. Сірополко  // Книголюб : Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1931. – Кн. 2. – Річник V. – С. 77–83.
 19. Сірополко С. Бібліотечна справа на Сов. Україні за останнє десятиліття / С. Сірополко. –  [Б. м.: б. в.], [б. р.]. – [16] с. Шифр: РЛ 6098
 20. Сірополко С. Василь Анастасевич як бібліограф і книголюб / С. Сірополко // Українська книга. Місячник присвячений бібліології та бібліофільству – Орган Бібліологічної Комісії Наук. т-ва ім. Шевченка та Укр. т-ва бібліофілів у Львові. – 1937. – Ч. 2. – С. 46–49.
 21. Сѣрополко С. О. Внѣшкольное образование : сборник статей / С. О.  Сѣрополко. – Москва : Изд. журнала «Педагогическій листокъ», 1912. – 128 с.  – (Учительская бібліотека. Типографія К. Л. Меньшова).  Шифр: РЛ 2520
 22. Сірополко С. Дальтон-плян в шкільному вихованню та навчанню / С. Сірополко. – Львів, 1928. – 36 с. Шифр: РЛ 6943
 23. Сірополко С. Діяльність Культурно-освітньої Комісії Трудового Конґресу (На основі архівних матеріялів) / С. Сірополко // Калєндар-альманах «Дніпро» на звичайний рік 1939. – Річник ХVІ. – Львів : Накладом Укр. т-ва допомоги емігрантам з України у Львові, 1938. – С. 59–63 : портр. Шифр: 812  укр
 24. Сѣрополко С. О. Две психологи (Оттиск) / С. О. Сѣрополко. – [Б. м.: б. и.], [б. г.]. – [9 с.] Шифр: РЛ 7382
 25. Сірополко С. Завдання нової школи / С. Сірополко. – Нова-Ушиця на Поділлю, 1919. – 20 с. – (Накладом Видавничого Відділу Подільської Губерніяльної Народньої Управи. Друкарня І. Полячка). Шифр: РЛ 3681
 26. Сірополко С. З життя української кольонії в Москві (Сторінка зі спогадів) : присвячується світлій памяті С. В. Петлюри / С. Сірополко // Календар-альманах «Дніпро»  : «На ріках Вавилонських» : літературно-політичний і громадський альманах, Львів : Вид. Укр. т-ва допомоги емігрантам з Вел. України, 1927. – С. 35–40. Шифр: 534 укр
 27. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко ; ред. Ю. Вільчинський, Л. Масенко ; Український Вільний Університет м. Мюнхен, Німеччина ; Друзі товариства ім. Григорія Ващенка. – Київ : Наукова думка, 2001. – 912 с. Шифр: 11062 укр
 28. Сірополко С. Книгознавство на В. Україні / С. Сірополко // Книголюб : Вид. укр. т-ва прихильників книги. – 1927. – Кн. 1. – С. 11–19.
 29. Сірополко С. Книгознавство в Галичині (ХХ-е стол.) / С. Сірополко // Книголюб : Вид. укр. т-ва прихильників книги. – 1927. – Кн. 2. – С. 20–26.
 30. Сірополко С. Книгознавство в ЧСР за останні 10 років / С. Сірополко // Книголюб : Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1928. – Кн. 1–2. – С. 2–16.
 31. Сірополко С. Короткий курс бібліотекознавства : історія, теорія та практика бібліотечної справи / С. Сірополко. – Львів: [б. в.], 1924. – 128 с. – (Накладом фонду «Учітеся брати мої!» ; ч. 8) Шифр: РЛ 4874
 32. Сірополко С. Народня освіта на совєтській Україні / С. Сірополко. – Варшава : Укр. наук. ін-т, 1934. – 239 с. – (Праці Укр. наук. ін-ту. Т. ХХІІ ; серія педаґоґічна, кн. 1) Шифр: ЖРЛ 5753/22.1
 33. Сірополко С. Народні бібліотеки : організація та техника бібліотечного діла / С. Сірополко. – Кам’янець-Подільський : Накладом Вид. Відділу Подільської Губерніяльної Народньої Управи,  1919. – 24 с. – (Друкарня Подільської Губерніяльної Народньої Управи). Шифр: РЛ 6890
 34. Сѣрополко С. О. Краткій обзоръ тридцатилѣтней дѣятельности Тульскаго Губернскаго Земства въ области народнаго образованія / С. О. Сѣрополко. – Тула: [б. и.], 1902. –  12 с. Шифр: РЛ 6894
 35. Сірополко С. Михайло Грушевський як історик освіти в Україні та освітній діяч / С. Сірополко // Наша культура : науково-літературний місячник. – 1935. – Кн. 2. – С. 91–98. Шифр: ЖУНД № 1213/2
 36. Сірополко С. Петро Стебницький як книголюб / С. Сірополко // Українська книга. Місячник присвячений бібліології та бібліофільству – Орган Бібліологічної комісії наук. т-ва ім. Шевченка та Укр. т-ва бібліофілів у Львові. – 1937. – Ч. 7–8. – С. 177–180.
 37. Сірополко С. Підсумки педаґоґичної праці на еміґрації за десять років / С. Сірополко // Тризуб, 1932. – Ч. 18–19. – Рік вид. VІІІ. – С. 13–15. Шифр: ЖУНД № 529/комп.
 38. Сірополко С. Праця в галузі педагогіки / С. Сірополко // 2. Український науковий зїзд у Празі. – Прага : Укр. акад. комітет для міжнародної інтелєктуальної співпраці Лізі Націй, 1934. – 164 с. –  С. 62–64. Шифр: 7186 укр
 39. Сірополко С. «Прорив» на книгознавчому фронті совєцької України / С. Сірополко // Книголюб. Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1931. – Кн. ІІІ–ІV. –  Річник V. – С. 124–129.
 40. Сірополко С. Проф. Ченєк Зібрт. Проф. Юліян Романчук : некрольоґи / С. Сірополко // Книголюб. Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1932. – Кн. І – ІІ. Річник VI. – С. 51–53.
 41. Cірополко С. Рецензії : Tobolka, Z. V., Dr. – Dějiny  československěho knihtisku v době nejstarší. Nakladem “Československé společnosti knihovědné”. Praha, 1930. – 106 str., s. 39 vyobrazeními ; Rachlik , Fr. – Jiří Melantrych Roždalovický z Aventinu. Vydal Melantrich a S. Praha, 1930. – 160 s. ; Ігнатієнко, В. Бібліографія української преси 18161916. Труди Українського науково-дослідчого Інституту Книгознавства. – ДВУ. - Х. – К., 1930. – 288 с.  / С. Сірополко // Книголюб. Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1931. – Кн. 1. – Річник V. – C. 45–47.
 42. Cірополко С. Рецензії : Фомин А. Г. Книговедение как наука. Ленинград, 1931, 115 с. / С. Сіропорлко // Книголюб. Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1931. – Кн. 2. – Річник V. – C. 102–104.
 43. Cірополко С. Рецензії : Новини з чеської книгознавчої літератури / С. Сірополко // Книголюб. Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1932. – Кн. І – ІІ. Річник VI. – С. 53–62.
 44. Сірополко С. Симон Петлюра і народне вчительство / С. Сірополко // Життя і школа : Незалежний орган укр. вчительства та батьків у вільному світі. – 1960. – Ч. 1. – С. 20 – 22.
 45. Сірополко С. Систематичний і предметовий каталог як засіб наблизити книжку до читача / С. Сірополко // Українська книга. Тримісячник присвячений бібліології та бібліофільству. – 1939. – Ч. 1. – Рік видання ІІІ. – С. 9–12.
 46. Cірополко С. Список українських бібліографічних покажчиків за останнє десятиліття / С. Сірополко // Книголюб. Вид. укр. т-ва прихильників книги. – 1931. – Кн. 1. – Річник V. – C. 38–41.
 47. Сірополко С. Українська бібліографія на еміграції / С. Сірополко // Книголюб. Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1932. – Кн. І–ІІ. Річник VI. – С. 41–48.
 48. Сірополко Степан. Український педагог і бібліограф, громадський діяч // Провідники духовності в Україні : довідник / За заг. ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища шк., 2003. – 783 с. – С. 550. Шифр: 63 пф
 49. Сірополко С. Українські часописи в каталозі «Soupis cizozemských periodik v knihovnách CSR» / С. Сірополко // Книголюб : Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1929. – Кн. 3–4. – С. 31–42.
 50. Сірополко С. Швайпольт Фіоль – перший друкар слов’янських кирилівських книг / С. Сірополко // Українська книга. Книгознавчий річник. – 1941. – Річник V. – C. 11–19.
 51. Сірополко С. Ian Thon. O městsné  khnihovne, knihách a faké lidech. Praha, 1938. – 143 – нпґ. с*ор. Ц. 10 кц. : рецензія на книгознавче вид. / С. Сірополко // Українська книга. Тримісячник присвячений бібліології та бібліофільству. – 1939. – Ч. 1. – Рік видання ІІІ. – С. 34–35.
 52. Сірополко С. Jіří i Melantrich / C. Сірополко // Книголюб : Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1930. – Кн. IV. – Річник IV. – С. 209–215.
 53. Степан Онисимович Сірополко (1872–1959) : біобібліогр. покажчик / НБУ імені В. І. Вернадського ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2012. – 197 с. Шифр: Ва753197/3
 54. Мiscellanea. Хроніка Укр. т-ва. Прихильників книги. Бібліотечна справа. Видавничо-книгарська справа // Книголюб. Вид. Укр. т-ва прихильників книги. – 1930. – Кн. ІІ. –  Річник ІV. – С. 134–136.
 55. Siropolko Stepan // Encyclopedia of Ukraine. Vol. IV. Ph – Sr. / Ed. D. H. Struk. – Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press incorporated, 1993. – p. 719. Шифр: 12827 укр

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)