Редакційна колегія збірника «Українська біографістика» продовжує роботу з підготовки чергового випуску видання

Поділитися: 
Дата події: 
1-04-2022 до 30-06-2022

 

 

Спеціальний випуск збірника наукових праць

“Українська біографістика = Biographistica Ukrainica” :

 

“Моделі біографічних реконструкцій: панорама ХХІ століття”

 

Запрошення до публікації статей

 

Шановні користувачі, колеги, науковці! Редакційна колегія збірника "Українська біографістика" продовжує роботу з підготовки чергового випуску видання. Збірник включено до Реєстру наукових фахових видань України як видання категорії «Б» в галузі історичних наук та соціальних комунікацій зі спеціальностей 029"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 032"Історія та археологія". 

Черговий, 23-й випуск збірника наукових праць “Українська біографістика = Biographistica Ukrainica” присвячується різноманітним моделям біографічних реконструкцій, як уже представленим світовими та вітчизняними практиками, так і тим, що є потенційно можливими у сучасному соціокультурному просторі. Актуальність окресленої тематики зумовлена передусім появою останнім часом калейдоскопу жанрових форм, які позиціонуються під “брендом” “біографія”.

Редколегія збірника очікує отримати матеріали, що відображатимуть погляди науковців стосовно того, яким чином розмаїття форм біографічних студій віддзеркалює ключові тренди дослідницької та інформаційної роботи наукового співтовариства, є релевантним до викликів часу, ретранслює гуманітарні запити сучасного українського суспільства, сприяє інтелектуальній комунікації та поширенню біографічних знань.

Поміж питань, окреслених запропонованою тематикою, можуть бути такі:

  • Сучасні біографічні студії: зміна пріоритетів на тлі викликів ХХІ століття;
  • Біографія людини у вимірі війни: минуле і сучасність;
  • Сучасні моделі біографічних репрезентацій (біографія-реконструкція, біографія-інтерв’ю, біографія-фікшн, візуалізована біографія, просопографія, або колективна біографія тощо);   
  • Мемуарний наратив: перепрочитання крізь оптику поколіннєвих, часових  та соціальних комунікацій;
  • Епістолярій у контексті сучасних біографічних реконструкцій;
  • Біографічні моделі на електронних ресурсах: світовий та вітчизняний досвіди.

Рукописи статей можуть подаватися українською, англійською та польською мовами.

Будь ласка, відвідайте сайт збірника для ознайомлення з вимогами до оформлення статей  http://ub.nbuv.gov.ua/

Кінцевий термін подання статей до збірника: 30 червня 2022 р.

Заявки та статті подавати на адреси: ibd.nbuv@gmail.com та n.i_lyubovets@gmail.com

Збірник “Українська біографістика = Biographistica Ukrainica” видається Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання присвячене методологічним проблемам вітчизняної та зарубіжної біографіки, тенденціям і перспективам її розвитку. У збірнику розглядаються питання історії та теорії біографічних досліджень, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні статті, присвячені біографіям неординарних постатей. Збірник друкує професійні дослідження, які завдяки сучасній методології віддзеркалюють багатовимірність людського життя.

 

З повагою та сподіванням на плідну співпрацю

Редакційна колегія