Національна юридична бібліотека

Національна юридична бібліотека (НЮБ) – структурний  підрозділ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, який забезпечує акумуляцію та ефективне використання документально-інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, що містять правову інформацію, а також інші ресурси інформації, суміжні за своєю змістовною основою з правовими, які сприяють удосконаленню правотворчої діяльності в Україні, вивченню громадської думки про ефективність правотворення, суспільні потреби в його вдосконаленні, перспективи його розвитку в контексті суспільної еволюції.

Пріоритетними напрямами діяльності НЮБ є сприяння утвердженню й розвитку національної правової традиції, розширення доступу до правових інформаційних ресурсів усім категоріям громадян, ефективне використання цих ресурсів у практиці суспільного життя з метою розвитку демократичних основ державного управління та демократизації українського суспільства.

Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції НЮБ – найвищі та регіональні управлінські структури, наукові установи, громадські організації.

Основні завдання:

  • акумуляція у бібліотечних фондах правової інформації на всіх видах носіїв;
  • забезпечення ефективного доступу до документного, наукового, інформаційно-аналітичного ресурсу правової та необхідної в реалізації правових відносин суміжної з нею іншої інформації;
  • сприяння вдосконаленню комплектування фондів НБУВ новою правовою інформацією;
  • організація представлення інформаційних ресурсів, що відображають національну правову традицію;
  • здійснення навігаторських функцій в інтересах замовників по вітчизняних ресурсах правової інформації та відповідних ресурсах інтернет-інформації;
  • сприяння реалізації національно-освітніх та науково-популярних програм у сфері правового забезпечення розвитку суспільства.

Інформаційно-аналітична продукція:

«Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності»,
«Влада для громадян»,
«Громадська думка про правотворення»,
«Безпека підприємництва»,
«Економічна діяльність: нові орієнтири і ризики»
та інші спеці альні видання згідно з за потребами  замовників.

Контактна інформація

+38(044) 524-2548
siaz@pochta.ru
siaz2004@yandex.ru