Книжки, що демонструють творчу лабораторію

Поділитися: 
Дата події: 
24-01-2022

Нещодавно Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського взяв участь в  онлайновій презентації книги документів про історика, етнографа, фольклориста Митрофана Вікторовича Довнар-Запольского, підготовленої до друку білоруською вченою Валентиною Михайлівною Мятліцькою-Лебедєвою, «Мітрафан Доўнар-Запольскі (1868—1934 гг.). Асоба ў дакументах і ўспамінах». Презентація була організована професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка В. І. Ульяновським.

Спілкування за участю українських, білоруських і польських колег пройшло жваво й цікаво, чому сприяла і сама особа Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського, і наявність значного кола дослідників його біографії та наукового спадку.

Директор Інституту книгознавства Г. І. Ковальчук відзначила, що у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій виявлено кілька книжок М. Довнар-Запольського. Книжки з приватної бібліотеки науковця найкраще демонструють його творчу лабораторію – що збирав, читав, коментував. Йому також присвячена стаття співробітниці Інституту книгознавства З. Б. Афанасьєвої «Бібліятэка Кіеўскага камерцыйнага існтытута і роля Мітрафана Доўнар-Запольскага ў яе арганізацыі», опублікована в журналі «Беларускі гістарычны часопіс» (2021. № 9. С. 28–32).

За пропозицією учасниці презентації, відомої дослідниці І. Б. Матяш, необхідно продовжити збирання бібліографії публікацій про М. Довнар-Запольського, створеної й опублікованої кілька років тому завдяки  організуючій діяльності Валентини Михайлівни Мятліцької (Лебедєвої), яку ми всіляко підтримуємо.

Фотоматеріали: